Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
 Hogyan abszolválta Ricsi a nyelvi vizsgáit kitûnõre - Forrás: Népszabadság, marabu
Jó hír a száraz nyelvtani táblázatoktól irtózó tanulók számára, hogy a hagyományos, elsõsorban nyelvtani tudást mérõ vizsgarendszerrel szemben az új nyelvi érettségin a vizsgáztatók inkább a tanuló nyelvhasználatára, ezen belül is a kommunikációs készségeire lesznek kíváncsiak - tudtuk meg Einhorn Ágnestõl, az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központ német tantárgyi felelõsétõl. Ebbõl nem következik, hogy mostantól nem kell nyelvtant tanulni, csak nagyobb súlyt fektetnek a mindennapi élethez idomuló feladatokra. Mindez nem lepi meg azt, aki ismeri a nagy nemzetközi nyelvvizsgákat - Cambridge, Goethe -, ezek a vizsgarendszerek már évtizedek óta ezt a számonkérési modellt követik.

Sõt, Einhorn Ágnes szerint a hazai tanulók többsége már eddig is eszerint készült. A nyelvtanítás módszertana az utóbbi 15-20 évben Magyarországon is alapvetõ változásokon ment keresztül. A hagyományos magoltatást felváltotta a beszéd- és szituációközpontú nyelvtanítás. Csakhogy az állami nyelvvizsga hosszú ideig, a nyelvi érettségi egészen mostanáig nem követte ezt a változást.

Az új nyelvi érettségi öt részbõl tevõdik össze: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség, szóbeli. Ezeken belül mérik föl a vizsgázó szövegértését, kommunikációs készségét és végül a nyelvhelyességet.

A vizsgázók arra számíthatnak, hogy a mindennapi életbõl vett autentikus szövegekkel fognak találkozni. Újságcikket, hirdetést, színikritikát vagy éppen szupermarketbõl származó termékismertetõt kapnak a kezükbe, az adott nehézségi foknak megfelelõ szavakkal.

Az olvasási feladatoknál az életszerûség azt is jelenti majd, hogy a szövegeket szótár nélkül kell megérteni. Az új vizsgán csak az íráskészséget mérõ részhez lehet szótárt használni.

Új elem, hogy a szövegértési feladatokban a nyelvhelyesség nem értékelési szempont. Ugyanígy a kommunikációs készségmérõ feladatnál is elsõsorban az adott szituáció megoldása számít, és nem kell klasszikus irodalmi nyelven válaszolni a mindennapi életbõl vett kérdésekre.

Az átmeneti állapotra való tekintettel az Oktatási Minisztérium úgy rendelkezett, hogy az a tanuló, aki a 2002 és 2005 közötti vizsgaidõszakokban legalább egy középfokú "C" típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, annak nem kötelezõ nyelvi érettségit tennie. A tárca honlapján olvashatók szerint ebben az esetben a vizsgázó tudását 2004-ig teljesített nyelvvizsga esetén jeles, 2005-ben kapott nyelvvizsga esetén emelt szintû jeles osztályzattal kell minõsíteni.

A könnyítés azonban csak a következõ tanévre érvényes: 2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe, így minden diáknak legalább egy idegen nyelvbõl kötelezõ érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten. Fontos tudni, hogy a korábban vagy az idén államilag elismert nyelvvizsgával már 2005-ben sem lehet bejutni nyelvszakosként a Bölcsész-2. szakcsoportba tartozó szakokra. Aki ilyenre jelentkezik, szüksége van az emelt szintû érettségire az adott nyelvbõl.

A jelenlegi kiírás szerint hat élõ (angol, francia, orosz, német, spanyol és olasz) és egy holt nyelvbõl (latin) lehet vizsgát tenni. Ha a választott nyelv nem szerepel a tanuló saját iskolájának helyi tantervében, akkor keresnie kell egy másik iskolát, ahol a nyelvet tanítják, s velük vendégtanulói jogviszonyt kell létesítenie. (Forrás: NOL)

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó