Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Érdekes munka, jó fizetés, részvétel az európai "agytröszt" munkájában - kívánhat-e valaki ennél jobb állást? Az EU-csatlakozás után évente több száz magyar pályázza meg többek között az EU-fordító- és tolmácsállásokat Brüsszelben, Luxemburgban, Strasbourgban.

A csatlakozás óta eltelt két év alatt több mint százra nõtt az itt dolgozó fõállású magyar fordítók és mintegy harmincra a fõállású magyar tolmácsok száma. Legalább kétszer annyian vannak a külsõ fordítók és tolmácsok. Azaz vagy ötszáz magyar nyelvi szakember! A számunkra - az új tagok számára - meghirdetett keretszámokat még így sem sikerült feltölteni.

A bejutás meglehetõsen hosszú, igencsak fáradságos procedúra. Hogyan válhat valaki EU-fordítóvá vagy tolmáccsá? Ezekrõl a kérdésekrõl esett szó a magyar fordítók és tolmácsok napján, melyet az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzõ Központja rendezett a a szakmai szervezetek segítségével.

Az európai uniós fordítóval szemben támasztott követelmények igencsak magasak. Kell hozzá EU-s "állampolgárság", egyetemi diploma, az anyanyelv kiváló ismerete, plusz két idegen nyelv magas szintû tudása. Ha valaki állandó állásra pályázik az EU-intézmények valamelyikénél, le kell tennie az úgynevezett EPSO-versenyvizsgát, amely írásbeli és szóbeli részbõl áll. Az írásbelin a jelöltek egy teljes napot kitevõ tesztíráson vesznek részt, erre Budapesten, Debrecenben és Brüsszelben is lehetõség van. Az EU-ismeretek nyelve választhatóan az angol, a francia vagy a német. A fordítás mindig idegen nyelvrõl magyarra történik az említett "fõ nyelvek" egyikérõl, majd az EU húsz hivatalos nyelvébõl választott második nyelvrõl.

Ezután következhet a szóbeli felvételi vizsga, ugyancsak a három nyelv valamelyikén: EU-ismeretek, fordítói szituációk megoldása, problémakezelés.

Ha a jelölt minden vizsgán megfelelt (az egész procedúra átlagosan egy évig tart), felkerül egy tartaléklistára, innen választják ki a leendõ EU-munkatársakat.

Gulyás Róbert három, Mester Ildikó két éve dolgozik EU-tolmácsként Brüsszelben és Strasbourgban. Szerintük a feladat összetett, gyakran naprakész tájékozottságot kíván. A nyelvtudás csak "beugró", de itt is fontosabb a magyar nyelv minden részletre kiterjedõ ismerete, mint az idegen nyelvé. Uniós alapelv, hogy a tolmács idegen nyelvrõl fordítson a sajátjára. Más kérdés, hogy nem mindig lehet betartani, a "kis nyelvek" esetében különösen nem, nincs mindig máltai-észt tolmács kéznél, amikor szükség volna rá. Ezért fontos a legalább két idegen nyelv tudása is.

A fordítók munkája annyival könnyebb, hogy több idejük, alkalmuk van a felkészülésre, a tolmácsnak gyakrabban kell improvizálnia. Különösen az Európai Palamentben, ahol a legkülönfélébb témák kerülnek terítékre egy és ugyanazon ülésszak keretében, a környezetvédelemtõl az adórendszerekig. A tolmácsoknak tehát állandóan figyelemmel kell kísérniük az aktuális ügyeket. Nagyon "észnél kell lenni", mert a szakszavak is gyakran változnak. Például: a munkanélkülieket nálunk most éppen "regisztrált munkakeresõnek" nevezik, s ezt a fordításban-tolmácsolásban is érvényesíteni kell. Meg kell birkózni a dialektusokkal is: nem mindegy, hogy egy ír, egy skót vagy egy angol beszél angolul: ilyenkor "ki kell tanulni" az illetõ nyelvjárását, nyelvhasználatát.

Gond, ha a felszólaló nem fogalmaz egyértelmûen. Egy magyar parlamenti képviselõ például azt mondta: "Erre a kérdésre Németh miniszter úr fog válaszolni." A tolmács ezt "German minister"-re fordította, mire a németek egyöntetûen tiltakoztak, õk nem illetékesek a kérdésben.

Hasznos, ha egy-egy nemzet képviselõi összefognak a tolmácsolás-fordítás területén is. Gulyás Róbert szervezésében például megalakult az EU-nál dolgozó magyarok terminológiai együttmûködési fóruma, a HUTERM, amelynek ma már több mint ötszáz állandó tagja van.

Boronkay-Roe Zsuzsa, az ELTE Fordító- és Tolmácsképzõ tanára felhívta a figyelmet arra, hogy a tolmácsolás, különösen, ha szinkrontolmácsolásról van szó, igencsak stresszes tevékenység. Ne vállalja ezt a munkát, aki nem bírja a feszültséget. Erõteljes koncentrálóképességre van szükség, nem szabad, hogy zavarólag hasson a tolmácskabinban ülõ "váltótárs" papírzörgése vagy erõteljesebb lélegzetvétele.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképzõ Központja évente indít egyéves "Európai uniós szakfordítói" és "Európai uniós konferenciatolmács" szakirányú továbbképzéseket. A továbbképzésben való részvétel feltétele: egyetemi vagy fõiskolai oklevél, felsõfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvány egy vagy két idegen nyelvbõl, továbbá sikeres alkalmassági vizsga. A képzésben nagy hangsúlyt kapnak az EU-tanulmányok, a gazdasági és jogi szakismeretek. A leendõ konferenciatolmácsok egy hetet Brüsszelben is eltölthetnek, hogy megismerkedhessenek az EU-intézmények mûködésével. Csókay Balázs a közgazdasági egyetem elvégzése után jelentkezett európai konferenciatolmácsnak, most másodéves hallgató. Szerinte csalódik az, aki úgy jön ide, elég a nyelvtudás. Az általános és szakmai tájékozottságon kívül a leendõ tolmácsnak "el is kell tudni adni" magát, megfelelõ fellépéssel is kell rendelkeznie.

Szinte mindegy, milyen szakmai elõképzettsége van, itt "multi-kulti" tudásra van szükség, minden területen helyt kell állnia. Fontos a beszédtechnika, az elõadói és az improvizációs készség, s persze a stessztûrõ képesség is. Ha végez, indul az EU-versenyvizsgán. Úgy gondolja, érdemes végigcsinálni a procedúrát, hiszen egy állandó EU-tolmács fizetése négyezer euró körül van, de még egy szabadúszó tolmács is 4-500 eurót kap naponta. Õ is tudja, hogy még vannak szabad helyek Brüsszelben, s mindent megtesz, hogy az egyik majd az övé legyen. (Forrás: NOL)

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó