Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Un ovni catholique – Katolikus UFO

La première cathédrale inaugurée au XXIe siècle en Europe est française.

A XXI. század első katedrálisa Európában francia.
 
Mais à son sommet, pas de coq ! Ultra moderne, l’édifice, en forme de coquille de noix ou de vaisseau spatial, est en adéquation avec son temps. Baptisée Notre-Dame de Créteil, cette église futuriste de 1 400 mètre carré est située en région parisienne.
 
Tetején még sincs kakas ! Ultramoderne, az épület dióhéj vagy űrhajó formája tökéletesen tükrözi a mai modern időket. A créteil-i Notre-Dame, ez az 1400 négyzetméteres futurisztikus templom a párizsi régióban található.
 
Construite en bois d’épicéa et en béton, elle abrite un vitrail de 55 mètres de long. Mais sa conception novatrice ne s’arrête pas là : le lieu culturel se veut aussi culturel. Une galerie d’exposition, un auditorium, une salle de conférence et une librairie équipent le bâtiment et sont ouverts à tous, sans distinction de religion.
 
Fenyőből és betonból épült, 55 méter hosszú, színes üvegablakok díszítik. Az újszerű elgondolás azonban nem állt meg itt: a kulturális hely kulturát akar. Egy kiállító csarnok, egy előadóterem, egy konferenciaterem és egy könyvtár áll az épület rendelkezésére, amely függetlenül a vallástól, mindenki számára nyitva áll.
 
Coût et durée de l’opération : neuf millions d’euros, pour deux ans et demi de travaux. Inauguré le 20 septembre 2015 en présence du ministre de l’intérieur et des Cultes, Bernard Cazeneuve ; l’édifice religieux est un symbole fort.
 
Az építkezés költsége és időtartama: kilenc millió euro és két és fél évig tartó munkálatok. 2015. szeptember 20-án, Bernard Cazeneuve belügyi- és kultuszminiszter jelenlétében avatták fel; a vallási épület erős szimbólum.
 
Une petite vidéo :
 
Pour l’évêque qui y office, Notre-Dame est un pont entre les Chrétiens et les communautés religieuses juive et musulmane, fortement présentes à Créteil. Un symbole de tolérance qui, espérons-le, ne fera pas figure d’ovni parmi les initiatives religieuses.
 
Az itt székelő püspök szolgálatában a Notre-Dame egy összekötő híd a keresztények és a Créteil-ben nagy számban jelen lévő zsidó és muzulmán közösségek között. A tolerancia szimbóluma, amely remélhetőleg nem lesz UFO a vallási kezdeményezések között.
 
Source : écoute
Névmásos összefoglalásunk folytatásaként következzenek: pronom démonstratif, pronom possessif....
Több munka a rövidebb életért ? – Travailler plus pour vivre moins longtemps ?
Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó