Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Franciaországban mindenki francia. Nem egy szélsõjobboldali párt jelszava ez, hanem a francia nemzetállami gondolat lényege. A francia politikai nemzetet nem a közös vallás vagy származás kapcsolja össze, hanem az állampolgárság. A francia nemzetállamiság nagyvonalúsága hatalmas lehetõség a beilleszkedéshez, de a franciaság a valóságban néha inkább terhes kötelezettséget jelentett.

A vallás, a nemzetiségi hovatartozás nem jelenhetett meg a közéletben, mert ott mindenki francia volt, ugyebár. Otthon, a konyhában vagy a nappaliban lehetett zsidóként vagy katolikusként élni, a nagyapa szólhatott unokájához breton vagy flamand nyelven, de a nyilvánosság fórumairól mind a vallások, mind a nemzetiségek kultúrái ki voltak zárva. A fejkendõtörvény néven ismertté vált jogszabály a közhivatalokban és az állami iskolákban megtiltotta a feltûnõ vallási jelképek viselését, így a fejkendõ mellett a nagyobb keresztét vagy a kipáét is. A helyi nyelveket azonban nem volt szükséges törvényi úton számûzni a közéletbõl - hiszen soha nem is lehettek jelen ott.

Noha Franciaország kulturálisan és nemzetiségileg is színes ország, ahol számos dialektus, nyelv létezik, a francia állameszme csak egy közösség létét ismerte el: a francia nemzetéét. Nem véletlen, hogy Franciaország nem is ratifikálta az 1992-es Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. Bernard Cerquiglini professzor azonban, bízva az egyezmény esetleges jóváhagyásában, 1999-ben összeállította a franciaországi regionális nyelvek listáját - azokét, amelyekre a majdani jogi elismerés kiterjedhetne. Kilenc évvel elkészülte után, idén a lista talán végre jogi jelentõséget nyerhet. Az idei alkotmánymódosítások sorát ugyanis a nemzeti nyelvek elismerése nyitja.

Sarkozy javaslata, hogy a jövõben állami pénzbõl épüljenek a mecsetek, megdöbbentõ volt...

Nicolas Sarkozy már belügyminiszterként többször bírálta a merev francia nemzetállamiságot, mely semmi teret nem enged a helyi kultúráknak, vallásoknak. Sarkozy javaslata, hogy a jövõben állami pénzbõl épüljenek a mecsetek, megdöbbentõ volt a csak franciákat ismerõ párizsi értelmiségi körök számára, de magyar és görög származásáról is szokatlanul nyíltan beszélt a jelenlegi államfõ. Üzenete egyértelmû volt: a francia államnak szakítania kell a megkövesedett nemzetállamisággal, s be kell engednie a közéletbe a vallásokat, a helyi nyelveket, a nemzetiségeket, identitásokat.

Az elnök már megválasztását követõen átfogó alkotmánymódosítást ígért. Ha a kezdeti tervek idénre meg is soványodtak, a francia alkotmány elsõ paragrafusának kiegészítése jelentõs változást hozhat a franciák szemléletében. Noha a nemzetiségekkel szembeni ellenszenv az évek során enyhült, és számos településen - inkább turisztikai érdekességként ugyan - kétnyelvû táblákat is kihelyeztek, a hivatalos Franciaország eddig nem vett tudomást a területén beszélt nyelvek sokaságáról - ezért más országok esetében sem támogatta a kisebbségek önrendelkezési jogát. Ha azonban a franciák képesek lesznek elismerni saját nemzetiségeiket, talán egyszer más államok kisebbségeinek - így a határontúli magyaroknak - sem a beolvadást fogják javasolni.

Egyelõre azonban csak otthon mernek ilyen irányokba is gondolkodni. A kormány által most benyújtott, és a Nemzetgyûlés által nagy többséggel elfogadott alkotmánykiegészítés szerint ugyanis „a regionális nyelvek a nemzeti örökség részei". De ténylegesen csak akkor válhatnak azzá, ha majd júliusban a Szenátus is így találja. Persze, nem árt rögtön továbbolvasni a régi-új alkotmányszöveget, mely már a következõ szakaszában kijelenti: "a (Francia) Köztársaság nyelve a francia".

A helyi nyelvek útja hosszúnak ígérkezik még a konyhától a közéletig.

(Heti Válasz, Techet Péter)

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó