Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Allo, je suis là ! – Halló ! Itt vagyok !

La célèbre interjection fut prononcée dans le cornet dès les premières conversations téléphoniques. À partir de 1880, la mise en relation entre deux personnes se fait par un « hallo » perdant par la suite le « h », pour devenir « allô ». Mais quelle est l'origine de ce « hallo » ? 

Ez a híres indulatszó hallatszott a hallócsőben az első telefonbeszélgetések során. 1880-tól, egy „hallo” létesít kapcsolatot két személy között, amely később elveszti a  "h"-t és így  válik"allo"-vá. De mi az eredete ennek a "hallo "-nak?

Le terme viendrait du mot haloo que les bergers normands, installés en Angleterre après l'invasion de Guillaume le Conquérant au XIe siècle, hurlaient pour rassembler leurs troupeaux (l'anglo-normand halloer signifiait « poursuivre en criant »).

A kifejezés a Haloo szóból származik, a Hódító Vilmos tizenegyedik századi megszállását követően letelepedett normand pásztorok kiáltozva igyekeztek összegyűjteni nyájaikat (az anglo-normann hallo azt jelentette: " kiabálva kergetni”.

Plus tard, le sens de cette interjection a glissé : « exciter les chiens à la chasse », « exprimer de la surprise » et enfin « attirer l'attention à distance ».Cette dernière utilisation explique son usage au téléphone.

Később, ennek az indulatszónak a jelentése eltolódott: "vadászatra gerjeszti a kutyákat " vagy „kifejezni a meglepetést” és végül „magához vonzani a figyelmet a távolból. "

Ez utóbbi magyarázza a hasznosságát a telefonban.

Les Québécois l'ont même longtemps utilisée juste pour dire bonjour : "Allô les boys, alors, c'est le fun ? ".

Quant aux Japonais, ils n'ont pas repris l'interjection : au pays du Soleil levant, on répondra par un moshi-moshi fort sympathique.

Québeciek már régóta használják csak köszönésre: "Szia fiúk, ez vicces?".

A japánok nem vették át ezt az indulatszót: a Felkelő Nap országában, ők a nagyon szimpatikus moshi-moshi-val válaszolnak.

Source : Pourquoi dit-on?

Névmásos összefoglalásunk folytatásaként következzenek: pronom démonstratif, pronom possessif....
Több munka a rövidebb életért ? – Travailler plus pour vivre moins longtemps ?
Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó