Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Fondée par Coluche en 1985, Les Restos du cœur, association reconnue d'utilité publique, « ont pour but d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».

A Coluche (francia színész, humorista) által alapított Les Restos du cœur (A Szív Éttermei) jótékonysági szervezet közhasznú társaság, amelynek célja a rászorultak önkéntes megsegítése, egyebek mellett az élelmezés területén ingyen étkezések biztosításával, valamint a szociális és gazdasági beilleszkedés és a szegénység elleni harc minden formájának a támogatásával. 

Une petite vidéo :

32 ans plus tard, ce sont 135,8 millions de repas qui sont distribués par l’association (2016-2017). Les Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre d’un milliard de repas servis depuis leur création…

Harminckét évvel később már 135,8 millió adag ételt osztott ki a szervezet (2016-2017.) Sajnálatos módon megalakítása óta a Les Restos du cœur meghaladta az egymilliárd adagos határt…

Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a pris un autre visage : accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul “minimum vieillesse”…

Napjainkban gyakorlatilag megszűnt a legsúlyosabb élelmiszerhiány, de a szegénység új arcot öltött, példa erre a lét hányattatásai, bizonytalan szerződések és szegény munkások,  az aktív szolidaritási jövedelem (alapjövedelem) nélküli fiatalok, csak a minimális öregségi nyugdíjból élő nyugdíjasok…

L’activité de l’association ne s’exerce que sur le territoire français métropolitain.  

A szervezet tevékenysége nem terjed ki a tengeren túli területekre.

Les Restos du cœur se composent de 11 antennes nationales, de 119 associations départementales et de plus de 2 100 centres. 71 000 bénévole contribuent à ses activités.

A Les Restos du cœurnek 11 országos kirendeltsége, 119 megyei szervezete és több mint 2100 befogadó központja van. Munkájában 71 ezer önkéntes vesz részt.

Source : Wikipédia, site des Restos au cœur

Hozzászólás (Facebookkal)

A Le Parisienben megjelent írás elítéli azt is, hogy a média nem beszél arról, hogy egyes...
Hazánk történelmében sorsdöntő időszakról beszélhetünk Trócsányi László 2010-2014 közötti párizsi...
• Francia és orosz nyelvtanárként 24 évig oktattam és vizsgáztattam az ELTÉ-n.
Trócsányi László igazságügyi miniszter, korábbi francia nagykövet Párizsi Napló - avagy, ami a...
Kiállítás 2018. március 22 - május 26. Megnyitó: 2018. március 21. 19:00
Zöld nagykövetség lett a Magyarországi Francia Nagykövetség!
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó