Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

François Michelin vezette a Michelin csoportot több mint 40 éven át, világelsőre fejlesztve a gumiabroncs gyártását.

François Michelin avait dirigé le groupe Michelin pendant plus de 40 ans, élevant le fabricant de pneus de province au rang de leader mondial.

Végső soron, egész életét a halál megszelídítésével töltötte. Még csupán 10 éves volt, amikor édesanyja eltűnt. Négy évvel később édesapja is meghalt. És aztán ott volt fia, akinek sikerült utódként a családi vállalkozás élére kerülni, ám 2006-ban egy véletlen balesetben meghal.

  • Finalement, François Michelin aura passé toute sa vie à apprivoiser la mort. Il n’a que 10 ans lorsque sa mère disparaît. Son père meurt à son tour quatre ans plus tard. Et puis il y a aussi ce fils, dont il avait réussi à faire son successeur à la tête de l’entreprise familiale, qui se tue accidentellement en 2006. 

2013-ban a Paris Match-nak adott utolsó interjúban Francois Michelin így emlékezett a halálhoz való kapcsolatára : "A hit vezet az örök élet képzete felé. Nincs kihalás. Az élet folyton változik, ennyi az egész." - nyilatkozta utoljára övéi előtt, mielőtt 2015. április 29-én véglegesen eltávozott. Az az ember, aki a Michelin-ből  piacvezető céget varázsolt,  88 éves korában elhunyt.

  • Dans sa dernière interview accordée en mai 2013 à Paris Match, François Michelin évoquait son rapport à ces morts, à la mort : « La foi conduit à la notion de vie éternelle. Il n’y a pas de disparition. La vie est changée, elle est totale », prêchait-il une dernière fois avant que la sienne ne bascule définitivement le 29 avril 2015. Celui qui a fait de Michelin l’un des leaders mondiaux du secteur s’est éteint à l’âge de 88 ans.

1926. június 15-én született Clermont-Ferrand-ban, a Puy-de-Dôme-ban, az árván maradt fiúcskát nagynénje nevelte Savoie-ban. A hit az egyike a két fő kulcsnak, ami megérteti ennek a vezetőnek az egyidőben szokatlan és titkos életútját. A másik kulcs, a gumigyártás vállalata, amit nagyapja bízott rá halálos ágyán 1940-ben, édesapja pedig nemrég halt meg egy repülőgép-szerencsétlenségben. 

  • Né le 15 juin 1926 à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, le jeune orphelin est élevé dans la religion par sa tante, en Savoie. La foi constitue l’une des deux clefs pour comprendre le cheminement de ce patron à la fois atypique et secret. L’autre, c’est l’entreprise de fabrication de gomme de caoutchouc dont son grand-père, sur son lit de mort, lui confie les clefs en 1940, alors que son père vient juste de se tuer dans un accident d’avion.

Fiatal volt. Amíg arra vártak, hogy a családi vállakozást átvegye, addig nagybátyja, Robert Puiseux, irányította a céget 1955-ig. Eközben François Michelin, miután matematikából diplomázott, négy éves beavatási munkára járt a Clermont-i műhelyekbe. 1959-ben társvezető lett, majd "Isten után, egyedüli vezető", ahogyan ő szeretett mindenkit rendszeresen erre emlékeztetni. Egy hosszú, 43 éves pápai uralkodás vette kezdetét - amely csak 2002. májusában fejeződött be - : a társaság létesítő okirata ugyan rögzített egy kezdő korhatárt, de nem a megbízás idejét.

  • Il était jeune. En attendant qu’il soit en capacité de reprendre l’entreprise familiale, son oncle, Robert Puiseux, assure la régence jusqu’en 1955. Entre-temps, François Michelin, après une licence de mathématiques, suit un parcours initiatique de quatre ans dans les ateliers clermontois. En 1959, il devient cogérant, puis « seul patron après Dieu », comme il aime à le rappeler régulièrement. Début d’un règne papal sans partage, long de 43 ans, qui ne s’achèvera qu’en mai 2002 : les statuts de l’entreprise fixaient une limite d’âge, mais pas de durée de mandat. 

Azzal ténnyel, hogy fia az Edouard nevet kapta, mint François nagyapja, a csoport alapítója, a családi hagyományt kívánta megtartani.  A fiatalember nagyon hamar apja örökségének jelöltje lett, bár ezt apja nem akarta azt elismerni. 

  • Le fait d’avoir prénommé ce fils Edouard, comme le grand-père de François, le fondateur du groupe, ne tient pas que de la tradition familiale. Le jeune homme a été très tôt destiné à succéder au père, même si celui-ci ne veut pas l’avouer. 

Amikor, megkérdezték François Michelin-től, hogy fia,  Edouard valóban a negyedik cégvezető lesz-e a családban, az óvatos előrelátás ezt a mondatot hozta ki belőle: "Ha Isten élettel áldja meg."

Az adomány rövid lett. Négy évvel a Michelin-hez való bejutása után, Edouard egy rutinhorgászat során vízbe fullad a Sein-sziget mellett. Minden fal, amit François Michelin felépített összeomlik.

  • Alors qu’on a demandé à François Michelin si Edouard va effectivement devenir le quatrième gérant issu de la famille, la prudence lui arrache cette phrase prémonitoire : « Si Dieu lui prête vie. »

  • Le prêt sera de court terme. Quatre ans après l’accession d’Edouard à la direction de Michelin, celui-ci se noie au large de l’île de Sein lors d’une banale partie de pêche. Tout un pan de ce que François Michelin a bâti s’effondre.

Bár François Michelin továbbra is fenntart egy irodát - a cég székhelyét - Clermont-Ferrand-ban, jövés-menései, hogy napi postáját összegyűjtse, egyre ritkábbak. 

  • Même si François Michelin garde toujours un bureau, le siège de l’entreprise, à Clermont-Ferrand, ses allées et venues pour récupérer son courrier sont de plus en plus espacées. 

Valószínűleg nehezen rejt egy bizonyos mértékű  kiábrándultságot, amikor  - 2012 óta - Jean-Dominique Senard  irányítása alatt álló vállalat modernizációját nézi.

  • Il a du mal à cacher un certain désabusement lorsqu’il regarde l’entreprise se moderniser sous la coupe de son nouveau patron, Jean-Dominique Senard depuis 2012.

Egy fajta paternalizmusból eredő nosztalgiával úgy definiálta magát, mint az utolsó mohikán.

  • Avec une certaine nostalgie d’un paternalisme,  il se définissait lui-même comme le dernier des Mohicans.

Source : Lemonde

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó