Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Egyes szavak szóvégi néma mássalhangzóját kiejtik, ha hozzájuk szorosan kapcsolódó, magánhangzóval vagy néma h-val ('h muet') kezdődő szó következik utánuk. E jelenség a liaison, magyarul hangkötés. A liaison-t alkotó szópárt egy szuszra, a legkisebb szünet nélkül kell kiejteni: Vous étes [vuzet] trés gentil. 'Nagyon kedves.'

Liaison-ban a d [t]-nek, az s és az x [z]-nek, a g pedig [k]-nak hangzik: quand il pleut [kántilplö] 'amikor esik az eső', ces années difficiles [sezanedifisil] 'e nehéz évek', les beaux enfants [lebozáfá] 'a szép gyerekek', un sang impur tisztátlan vér (a Marseillaise-ben)'.

A neuf 'kilenc' számnév szóvégi f e (amely egyébként akkor is hangzik, ha önmagáhan áll e számnév, vagy ha mássalhangzóval kezdődő szó következik utána) az un 'év', perire homme' 'férfi' és autre 'másik' szavakkal alkotott szókapcsolatban [v]-nek hangzik: neuf ans 'kilenc év'.

Mértékkel éljünk vele, mert túlzott használata affektáló, sznob hatást kelthet, s külföldi szájából egyenesen nevetséges lehet.

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az eseteket, amikor kötelező, fakultatív, illetve tilos a liaison.

1. A következő szókapcsolatokban kötelező a liaison:

a) A személyes névmás és az ige között: nous allons 'megyünk'.
b) A névelő és a főnév vagy melléknév között: les Anglais 'az angolok', des enfants [dezáfá] 'gyerekek', ces images 'ezek a képek', nos amis [nozami] 'barátaink'.
c) A számnév és a főnév vagy melléknév között: deux autres 'két másik', premier étage 'első emelet'.
d) A melléknév és az utána álló, hozzá tartozó főnév között: un grand 'nagy szerelem'.
e) A határozószó és az utána álló, hozzá tartozó szó között: trés cr, réahle  'nagyon kellemes', trop étroit 'túl szűk'.
f) A viszonyszó és az utána álló, hozzá tartozó szó között: dans une heure 'egy óra múlva', sans engagement 'elkötelezettség nélkül'.
g) Állandósult szókapcsolatokban: de temps en temps, pas à pas 'lépésről lépésre', Etats-Unis [*etazyni] 'Egyesült Államok', de plus en plus 'egyre inkább', de moins en moins 'egyre kevésbé', pot-au-feu 'húsleves', vis- à -vis 'szemben'.
h) Az ętre ige ragozott alakja és az azt követő állítmánykiegészítő között: c’est exemplaire 'ez példaszerű', ce cas est intéressant 'ez az eset érdekes'.

2. Fakultatív a liaison a többes számú főnév és az utána álló, hozzá tartozó melléknév vagy jelzői funkciót betöltő egyéb szó, valamint az ige és az utána álló, hozzá tartozó szó között. A liaison ezekben az esetekben általában csiszoltabb, gondozottabb jelleget kölcsönöz a beszédnek. Mégis mértékkel éljünk vele, mert túlzott használata affektáló, sznob hatást kelthet, s külföldi szájából egyenesen nevetséges lehet: les pays étrangers 'az idegen országok', les enfants en vacances 'a vakációzó gyerekek', nous vivons en Hongrie 'Magyarországon élünk', ils travaillent ensemble 'együtt dolgoznak'.

3. Tilos a liaison:

a) Az et kötőszó után: lui et elle [lia ied] 'a fiú és a lány'.
b) A néma mássalhangzóra végződő, egyes számú főnevek után: un temps idéal  'ideális idő'.
c) Az oui 'igen' és az onze 'tizenegy' előtt: trois oui 'három igen', les onze joueurs 'a tizenegy játékos'.
d) A mássalhangzónak számító h-val ('h aspiré') kezdődő szavak előtt: les Hongrois 'a magyarok', la place des Héros 'a Hősök tere'. A liaison helytelen használatával kapcsolatban.

Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó