Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Egyes szavak szóvégi néma mássalhangzóját kiejtik, ha hozzájuk szorosan kapcsolódó, magánhangzóval vagy néma h-val ('h muet') kezdődő szó következik utánuk. E jelenség a liaison, magyarul hangkötés. A liaison-t alkotó szópárt egy szuszra, a legkisebb szünet nélkül kell kiejteni: Vous étes [vuzet] trés gentil. 'Nagyon kedves.'

Liaison-ban a d [t]-nek, az s és az x [z]-nek, a g pedig [k]-nak hangzik: quand il pleut [kántilplö] 'amikor esik az eső', ces années difficiles [sezanedifisil] 'e nehéz évek', les beaux enfants [lebozáfá] 'a szép gyerekek', un sang impur tisztátlan vér (a Marseillaise-ben)'.

A neuf 'kilenc' számnév szóvégi f e (amely egyébként akkor is hangzik, ha önmagáhan áll e számnév, vagy ha mássalhangzóval kezdődő szó következik utána) az un 'év', perire homme' 'férfi' és autre 'másik' szavakkal alkotott szókapcsolatban [v]-nek hangzik: neuf ans 'kilenc év'.

Mértékkel éljünk vele, mert túlzott használata affektáló, sznob hatást kelthet, s külföldi szájából egyenesen nevetséges lehet.

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az eseteket, amikor kötelező, fakultatív, illetve tilos a liaison.

1. A következő szókapcsolatokban kötelező a liaison:

a) A személyes névmás és az ige között: nous allons 'megyünk'.
b) A névelő és a főnév vagy melléknév között: les Anglais 'az angolok', des enfants [dezáfá] 'gyerekek', ces images 'ezek a képek', nos amis [nozami] 'barátaink'.
c) A számnév és a főnév vagy melléknév között: deux autres 'két másik', premier étage 'első emelet'.
d) A melléknév és az utána álló, hozzá tartozó főnév között: un grand 'nagy szerelem'.
e) A határozószó és az utána álló, hozzá tartozó szó között: trés cr, réahle  'nagyon kellemes', trop étroit 'túl szűk'.
f) A viszonyszó és az utána álló, hozzá tartozó szó között: dans une heure 'egy óra múlva', sans engagement 'elkötelezettség nélkül'.
g) Állandósult szókapcsolatokban: de temps en temps, pas à pas 'lépésről lépésre', Etats-Unis [*etazyni] 'Egyesült Államok', de plus en plus 'egyre inkább', de moins en moins 'egyre kevésbé', pot-au-feu 'húsleves', vis- à -vis 'szemben'.
h) Az ętre ige ragozott alakja és az azt követő állítmánykiegészítő között: c’est exemplaire 'ez példaszerű', ce cas est intéressant 'ez az eset érdekes'.

2. Fakultatív a liaison a többes számú főnév és az utána álló, hozzá tartozó melléknév vagy jelzői funkciót betöltő egyéb szó, valamint az ige és az utána álló, hozzá tartozó szó között. A liaison ezekben az esetekben általában csiszoltabb, gondozottabb jelleget kölcsönöz a beszédnek. Mégis mértékkel éljünk vele, mert túlzott használata affektáló, sznob hatást kelthet, s külföldi szájából egyenesen nevetséges lehet: les pays étrangers 'az idegen országok', les enfants en vacances 'a vakációzó gyerekek', nous vivons en Hongrie 'Magyarországon élünk', ils travaillent ensemble 'együtt dolgoznak'.

3. Tilos a liaison:

a) Az et kötőszó után: lui et elle [lia ied] 'a fiú és a lány'.
b) A néma mássalhangzóra végződő, egyes számú főnevek után: un temps idéal  'ideális idő'.
c) Az oui 'igen' és az onze 'tizenegy' előtt: trois oui 'három igen', les onze joueurs 'a tizenegy játékos'.
d) A mássalhangzónak számító h-val ('h aspiré') kezdődő szavak előtt: les Hongrois 'a magyarok', la place des Héros 'a Hősök tere'. A liaison helytelen használatával kapcsolatban.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

Kövess minket!

Francia szótárak

Hirdetés

Pierre Waline blogja

 
 

Bíró Ádám blogja Párizsból

Actualité sportive vue de Budapest

Francia idegenlégió blog

 

Baranyi Beatrix, Recto et verso

Baranyi Beatrix, Recto et verso

 

 

 

Állásajánlatok

A címoldalról ajánljuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Franciatanárok

  • 1
  • 2
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó