Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A főnevek tárgyakat vagy személyeket neveznek meg. A francia nyelvben hím- (masculin [mászkülen]) és nőnemű (feminin [féminen]) főneveket találunk. Ezért is olyan dallamos ez a nyelv, mert telis-tele van lálálá-val és lölölö-vel, no meg lélélé-vel, a többes szám névelőjével.

A főneveket mindig névelővel együtt kell megtanulni! A tanulás leghatékonyabb módja, ha hangosan kimondjuk – névelővel együtt! – a főneveket, tízszer, húszszor, sokszor. Az agy így képes jól memorizálni a tanult dolgokat.

Az állatokat vagy embereket jelölő főnevek neme általában megegyezik a szóban forgó biológiai nemmel. A tárgyak és fogalmak esetében már nem feltétlenül logikus a főnév neme. Gondoljunk például az ing vagy a szakáll esetére: mindkettő a férfi nemhez köthető, mégis mindkettő nőnemű: la chemise [lá sömíz] – az ing. la barbe [lá bárb] – a szakáll.

A nőnemű főnevek hatátározott névelője a « la[lá] magánhangzóval kezdődő szó előtt l', pl., l'été [lété] nyár», határozatlan névelője pedig az « une [ün] ».

A hímnemű főnevek határozott névelője a « le [lö] magánhangzóval kezdődő szó előtt l'», határozatlan névelője az « un [an (orrhang)] ».

Mindkét nem többes számú határozott névelője a « les [lé] », határozatlan névelőjük a « des [dé] ».

Persze léteznek kétnemű főnevek is, amelyeknek attól függ a neme, hogy férfire vagy nőre vonatkoznak, viszont általános megjelölésükhöz a hímnemű “le” névelőt használjuk.

Ilyenek például:

 • le / la touriste [lö / lá turiszt] – a turista férfi / nő
 • le / la artiste [lártiszt] – a művész / művésznő
 • le / la journaliste [lö / lá zsúrnaliszt] – az újságíró / újságírónő

És akkor beszéljünk egy kicsit arról is, vajon meg lehet-e különböztetni végződésük alapján a főnevek nemét ?

Mindkét nemben vannak az adott nemre jellemző végződések.

Az -age* ; -aire ; -et ; -at ; -oir ; -ment ; -isme végődésűek szinte kivétel nélkül hímneműek.

Pl. :

 • le village [lö vilázs] – a falu, a község
 • le dictionnaire [lö dikszioner] – a szótár
 • le volet [lö volé] – a zsalu
 • le syndicat [lö szándiká] – a szindikátus ; a testület 
 • le peignoir [lö penyoár] – a fürdőköpeny ; a pongyola
 • le document [lö docüman] – az okmány ; az irat
 • le vandalisme [lö vandálizm] – a vandalizmus ; a rongálás

*-age,  hat kivétellel:

 • une page – oldal
 • une plage – part, sáv
 • une image – kép
 • une cage – ketrec
 • une nage – úszás
 • une rage – harag

A -tion ; -esse ; -ette ; -(i)té ; -ance ; -otte ; -ie ; -eur ; -erie végződésüek nőneműek.

Pl. :

 • la population [ lá popülaszion] – a lakosság ; a népesség
 • la vitesse [la vitessz] – a sebesség ; a gyorsaság
 • la maquette [lá maket] – a makett ; a gipszminta
 • la félicité [lá féliszité] – a boldogság; az üdvösség; a vidámság
 • la chance [lá sansz] – az alkalom ; a szerencse
 • la grotte [lá grot] – a barlag
 • la photographie [lá fotográfi] – a fényképészet
 • la valeur [lá válör] – az érték ; az érdem ; a becs
 • la batterie [lá batri] – az elem 

Bizonyos főnevek esetén a névelő jelentés-megkülönböztető szereppel bír, ezek közül a leggyakoribbakat az alábbi táblázatban találjuk:

A főnevek többes számával egy másik cikkben foglalkozunk, mert elég hosszú és összetett anyag. Elöljárójában annyit, hogy a többes szám jele az „s” végződés;  határozott névelője a „les”, határozatlan névelője pedig a „des”.

Bon courage à Toute et à Tous !

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó