Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az -er végű igék ragozása jelen időben.

Tipp: A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

A világ legegyszerűbb ragozása. Fogjuk az igét – például « converser [konverszé] » - társalog, beszélget –, és egy bicskát, egy nyisszantással levágjuk az "er" végződést convers | er és az így kapott szótőhöz illesztjük a ragokat.

je convers |e
tu convers |es
il / elle convers |e
nous convers |ons
vous convers |ez
ils / elles convers |ent

Az alábbi táblázatban láthatjuk az -er végződésű igék jelen idejű igeragjait.

les verbes en -er

Ha az ige magánhangzóval – aimer – vagy néma h-val – habiter – kezdődik, akkor egyes szám első személyben aposztrófot kell használni ; a többes szám mindhárom személyében pedig hangkötést (liaison) kell alkalmazni.

Pl. :

j'aime [zsem] – szeretem
j'habite [zsábit] – lakok, tartózkodok (valahol)

nous aimons [nuzémon] – szeretjük
vous aimez [vuzémé] – szertitek
ils aiment [ilzem] / elles aiment [elzem] – szeretik

nous habitons [nuzábiton] – élünk, tartózkodunk (valahol)
vous habitez [vuzabité] – éltek, tartózkodtok (valahol)
ils habitent / elles habitent [ilzabit ; elzabit] – élnek, tartózkodnak (valahol)

Idáig minden világos, ugye? Akkor lássuk a kivételeket.

1. Ha az ige töve c-re vagy g-re végződik, akkor a többes szám 1. személyben – a kiejtés miatt – megváltozik a helyesírása.

Pl. :
manger [manzsé] – enni ––> nous mangEons
commancer [komanszé] ––> nous commenÇons

2 . Ha a szótőben y található, akkor a néma végződés (amit nem ejtünk ki) i-re vált.

Pl. :
essayer [észéjé] – próbál, megpróbál

j'essaie [zséssze]
tu essaies [tu éssze]
il / elle essaie [il / el éssze]
nous essayons [nuzésszajon]
vous essayez [vuzésszajé]
ils essaient / elles essaient [ilzéssze / elzéssze]

3. Jöhetnek azok az igék, amelyek szótöve e vagy é vagy t /tt vagy p/pp betűk, ezeknél kiejtéskor [ə] és [ε] hangok váltakoznak ; vagy az egy "t" átvált "tt"-re vagy a pp változik egy p-re.

Lássunk néhány példát :

appeler [apelé] – hív

j'appelle [zsapell] – hívom
tu appelles [tü apelle] – hívod
il appelle / elle appelle [ilapell / elapell] – hívja
nous appelons [nuzapelon] – hívjuk
vous appelez [vuzapelé] – hívjátok
ils appellent / elles appellest [ilzapell ; elzapell] – hívják

jeter [zsöté] – dob, eldob, odavet

je jette [zsö zset] – dobom
tu jettes [tü zset] – dobod
il jette ; elle zsette [il zset ; el zset] – dobja
nous jetons [nuzsöton] – dobjuk
vous jetez [ vu zsöté] – dobjátok
ils jettent / elles jettent [il zset ; el zset] – dobják

acheter [ásté] – vásárol

j'achète [zsáset] – vásárolok
tu achètes [thü áset] – vásárolsz
il achète / elle achète [iláset ; eláset] – vásárol
nous achetons [nuzás εton] – vásárolunk
vous achetez [vuzás εté] – vásároltok
ils achètent / elles achètent [ilzáset ; elzáset] – vásárolnak

Az acheter ige szerint ragozzuk a préférer, espérer, s'inquiéter, posséder, exagérer, accéder, céder, révéler, procéder igéket.

A végére hagytam a legfontosabbat :

Az aller ige nem tartozik az -er végű igék közé ! Rendhagyó ragozású.

le verbe aller

Ezzel végeztünk is az igék legnagyobb csoportjával.

Je vous souhaite bon travail pour améliorer votre français ! [zsö vu szuet bon tráváj púr ámélioré votrə fransze] – Jó munkát kívánok franciátok javításához.

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français

Névmásos összefoglalásunk folytatásaként következzenek: pronom démonstratif, pronom possessif....
Több munka a rövidebb életért ? – Travailler plus pour vivre moins longtemps ?
Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó