Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az ige cselekvést, történést, állapotot, létezést jelentő többalakú szó. A mondatban az állítmány szerepét tölti be.

Tipp: A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

Általánosan az igékről (ezeknek nincs köze a ragozáshoz):

1. Az ige kifejezheti a mondanivaló időviszonyait.
lehet folyamatos: être [etr] - van ; ressembler [rösszamblé] - hasonlít
nem folyamatos: naître [netr] - születni ; éternuer [éternüé] - tüsszent

2. Az ige jellemezheti a cselekmény lefolyását.
segédigével: se mettre à pleuvoir [szö mettr á plövoár] - elered az eső
mozzanatosság: interroger [enterrozsé] - kérdezget, faggat
eredményesség: vieillir [vejjir] - megöregszik
gyakoriság: grignoter [grinyoté] - rágcsál

3. Az igék többségét jelentésük, alaki felépítésük és vonzatszerkezetük alapján a következő
igenemekbe soroljuk:
cselekvő: il fait quelque chose [il fe kelkösóz] - csinál valamit
szenvedő: il est fait [il e fe] - meg van csinálva
visszaható: il se fait [il szö fe] - szokás csinálni ; il se lave [il szö láv] - megmosakodik
személytelen: il fait beau [il fe bó] - szép idő van
műveltető szerkezet: il fait rire [il fe rir] - megnevettet

Ha mindezt túléltétek, akkor beszéljünk egy kicsit arról, mire valók az igék.

Az ige kifejezi a cselekvés idejét, módját, az alany személyét és számát, az igemódot és az igenemet, erre szolgál a ragozás.
Minden ige két részből áll: az ige tövéből és az ahhoz illesztett igeragokból. Ragozáskor egyes igék töve változhat. A ragok az igeidők szerint változnak.
Eddig semmi újat nem mondtam, hiszen a magyar nyelvre is igazak ezek a kijelentések.

A francia igék ragozása azonban meglehetősen bonyolult, ugyanakkor logikus és átlátható.
Az ige minden személyben és számban, valamint az összes igeidőben változik. A változások valódi jelentősége főként írásban érzékelhető, mert sok esetben a személyes névmás nélkül szinte nincs « hallható » eltérés.

Háromféle igeragozási csoportot kell majd megtanulnuk. Ezek az -er, az -ir és a -re végződésű igék.

Mielőtt hidegvizes borogatást kérnétek, szeretnélek megnyugtatni benneteket.
A hozzávetőleg 12 ezer ige java része -er végződésű. Ragozásuk igen egyszerű.
A második – azaz -ir végződésű –, illetve a harmadik – azaz -re végződésű – igék száma, ezek a bonyolultabbnak tűnő igék, mindössze 350 körül mozog. Ez azért nem olyan rossz hír, ugye?

Mielőtt teljesen fellélegeznénk, gyors egymásutánban érkezik még két hidegzuhany:
– a leggyakoribb igék rendhagyó ragozásúak. De most sem kell kétségbe esni, hiszen igen gyakoriak, tehát lépten-nyomon találkozunk velük, így aztán könnyű megtanulni ezeket.
– mindhárom igecsoporton belül vannak rendhagyó alcsoportok. Nos, ez nem hangzik valami szívetmelengetően, de ahol nagykapu van, ott kiskapu is található.

Bemelegítésnek ennyi elegendő. Remélem, megússzátok izomláz nélkül, mert a nyelvtanulás során – éppúgy, mint a sportban –, rá kell dolgozni! Rendszeresen, minden nap egy kicsit. A siker kulcsa a te zsebedben van, mi csak az edzéstervet adjuk hozzá. 

Legközelebb az igék ragozásával foglalkozunk, illetve a személyes névmásokról is ejtünk néhány szót.

La fortune sourit aux audacieux. [lá fortün szuri oz odasziő] – Bátraké a szerencse (Szó szerint: Bátrakra mosolyog a szerencse).
Bon courage ! [bon kurázs] (Sok sikert!)

 

Az -er végű igékkel itt, az -ir végű igékkel pedig itt foglalkozunk.

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français
Összeállítás: Párducz Erzsébet

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó