Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az -ir végű igék ragozása jelen időben.

Tipp: A francia szavak kiejtését meg is hallgathatod, ha kijelölöd a szöveget és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Az aposztrófos (') szavakkal nehezen birkózik meg, de amúgy elég használható.

Az első fő csoportba azok az igék tartoznak, melyek melléknévi igenevét (les participes) az « -iss » beszúrásával képezzük :
finir –> finissant (befejeződő, bevégződő, halálához közeledő)
réfléchir –> réfléchissant (visszaverő, visszatükröző)
Hozzávetőlegesen 300 ilyen igét használ a francia nyelv, tehát ez is egy nagy csoport.

liste de verbes 1

Az igék legnépesebb táborához tartozó -er végű igékhez hasonlóan, itt is ugyanazt az eljárást követjük Vegyük például a « réfléchir [réflésír] » – gondolkodik igét, a szótő megkereséséhez leválasztjuk az -ir végződést réfléch|ir majd hozzáillesztjük a ragokat :

je réfléchis [zsö réflési] – gondolkodom
tu réfléchis [thü réflési] – gondolkodsz
il /elle réfléchit [il / el réflési] – gondolkodik
nous réfléchissons [nu réflésisszon] – gondolkodunk
vous réfléchissez [ vu réflésisszé] – gondolkodtok / ön gondolkodik / önök gondolkodnak
ils / elles réfléchissent [ il / el réflésisszə] – gondolkodtok

Egy másik példa :

les verbes en -ir

A második csoportba tartoznak az úgynevezett « sentir » tipusú igék, amelyek melléknévi igenevét (les participes) az « -ant » képzővel képezzük.
partir –> partant ; sortir –> sortant

dormir [dohrmir] – alszik
partir [páhrtir] – távozik, elmegy
sortir [szohrtir] – kimegy
mentir [mantir] – hazudik
servir [szervir] – használ, szolgál, felszolgál
repartir [hröpahrtir] – kioszt, szétoszt, visszautazik
ressortir [hröszortir] – újra elővesz vmit, újra elmegy

Hogy érthetőbb legyen, nézzük át a « partir » ige ragozását jelen időben :

je pars [zsö pár] – elmegyek
tu pars [thü pár] – elmész
il part / elle part [il pár / el pár] – elmegy
nous partons [nu párton] – elmegyünk
vous partez [ vu párté] – elmentek (ön elmegy / önök elmennek)
ils partent / elles partent [il párt / el párt] – elmennek

Az alábbi képen egyszerű mondatokkal mutatjuk be ragozásukat.

sortir partir

A courir, parcourir, encourir, etc. igék ragozása a futur simple-ben (egyszerű jövő) tér el, ezért velük külön nem foglalkozom.
A mourir – meghal ige ragozása jelen időben is rendhagyó. Az egyetlen ige, amely a megadott sablon szerint ragozódik.

je meurs [zsö mőr] – meghalok
tu meurs [thü mőr] – meghalsz
il / elle meurt [il / el mőr] – meghal
nous mourons [nu muron] – meghalunk
vous mourez [vu muré] – meghaltok
ils /elles meurent [ il / el mőr] – meghalnak

A venir, tenir, és általában az -enir végződésű igéket az alábbi modell szerint ragozzuk jelen időben :

je viens [zsö vján] – jövök
tu viens [thü vján] – jössz
il / elle vient [il / el vján] – jön
nous venons [nu vönon] – jövünk
vous venez [vu vöné] – jöttök
ils / elles viennent [il / el vján] – jönnek

Az « offrir » tipusú igék – ide tartoznak például az ouvrir, couvrir, découvrir, souffrir, etc. igék –, egyes számban –e ; -es ; -e ragokat kapnak, többes számuk ugyanaz.

j'offre [zsofrə] – ajándékozok
tu offres [thü ofrə] – ajándékozol
il /elle offre [il / el ofrə] – ajándékoz
nous offrons [nuzofron] – ajándékozunk
vous offrez [vuzofré] – ajándékoztok
ils / elles offrent [ilzofrə, elzofrə] – ajándékoznak

A fuir ; voir igék érdekessége jelen idejű ragozásnál, hogy egyes számban csak az r végződést veszítik el fui|r ; voi|r ehhez kapcsoljuk az –s ; -s, -t ragokat ; többes szám első és második személyben az i betű y-ra vált. Lássuk :

je vois [zsö voá] – látom
tu vois[thü voá] – látod
il / elle voit [il / el voá] – látja
nous voyons [ nu wájon] – látjuk
vous voyez [vu wajé] – látjátok
ils / elles voient [il / el voá] – látják

Még egy nagy csoportról kell beszélnünk, ezek az –oir végődésű igék. Ide tartoznak a prévoir ; pourvoir ; asseoir ; savoir ; devoir ; pouvoir ; etc. Igék.

Most csak jelen idejű ragozásukat mutatom be.

je prévois
ti prévois
il / elle prévoit
nous prévoyons
vous prévoyez
ils / elle prévoient

je pourvois
t pourvois
il / elle pourvoit
nous pourvoyons
vous pourvoyez
ils / elles pourvoient

j'assieds
tu assieds
il / elle assied
nous asseyons
vous asseyez
ils / elles asseyent

je sais
tu sais
il / elle sais
nous savons
vous savez
ils /elles savent

je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils / elles doivent

je peux
tu peux
il / elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils / elles peuvent

Van két olyan igénk is, amelyek ragozása jelen időben és kötőmódban (subjonctif) rendhagyó. Ez a két ige a vouloir – akar és a valoir – ér valamit, értéke van. Lássuk ragozásuk modelljét :

je veux [zsö vő] – akarom, szeretném
tu veux [thü vő] – akarod
il / ele veut [ il / el vő] – akarja
nous voulons [nu vulon] – akarjuk
vous voulez – akarjátok
ils / elles veulent [ il / el völ] – akarják

je vaux [ zsö vó] – érek vmit
tu vaux [thü vó] – érsz vmit
il / elle vaut [il / el vó] – ér vmit
nous valons [nu valon] – érünk vmit
vous valez [vu valez] – értek vmit
ils / elles valent [il / el val] – érnek vmit

Még egy izgalmas igecsoport található ebben a témában, mégpedig a –cevoir végződésű igék halmaza. Ilyenek például az apercevoir, concevoir, décevoir, percevoir, recevoir, etc. Ezek közül az egyik leggyakrabban előforduló igén mutatom be a jelen idejű ragozást :

je reçois [zsö röszoá] – kapok
tu reçois [thü röszoá] – kapsz
il / elle reçoit [il / el röszoá] – kap
nous recevons [nu röszövon] – kapunk
vous recevez [vu röszövé] – kaptok
ils / elles reçoivent [ il / el röszoáv] – kapnak

Ha minden igaz, már csak két igénk maradt hátra : a falloir és a pleuvoir.Ezek ketten arról híresek, hogy jelen idejű ragozásban csak egyes szám harmadik személyű alakjukat használjuk. Ráadásul sem melléknévi igenevük, sem felszólítómódjuk nem létezik.

il faut – kell
il pleut – esik

Következő írásunkban az igék harmadik nagy csoportját fogjuk taglalni.
Addig is köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok a tanuláshoz !
Bon courage à Toutes et à Tous !

Forrás : Pour résoudre toutes les difficultés de la langue français ; Conjugez sans fautes ; Précis de grammaire français

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó