Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

I. Le pronom "en"

Az en névmás helyettesítheti:


1. A tárgy szerepét betöltõ határozatlan fõnévi csoportot:
• Anyagnévelõvel bevezetett tárgy :
Tu vas acheter du lait? - Veszel tejet?
Oui je vais en acheter. - Igen veszek.


• Határozatlan névelõvel bevezetett tárgy :
Tu as des livres de français? - Vannak francia nyelvkönyveid?
Oui, j’en ai. - Igen, vannak.

• Számnévvel bevezett tárgyat (a számnév megjelenik az ige után).
Vous avez deux enfants? Oui, j’en ai deux. - Két gyereke van? Igen, kettõ.

2. Minden egyéb de-vel bevezetett fõnévi csoport helyett:
Tu parles de ton travail? Oui, j’en parle. - A munkádról beszélsz? Igen, arról.
Tu viens de l’école? Oui, j’en viens. - Iskolából jössz? Igen, onnan.
Tu connais le numéro de téléphone de ce cinéma ? Oui, j’en connais le numéro de téléphone. - Tudod ennek a mozinak a telefonszámát? Igen, tudom (annak a telefonszámát).


3. Kifejezésekben:
Je m’en vais. (s’en aller) > Megyek.
J’en ai assez. > Elgem van.
J’en ai marre. > Elegen van.
Je n’en peux plus. > Nem bírom tovább.
Je lui en veux. > Haragszom rá.
Ne t’en fais pas. > Ne törõdj vele!


Megjegyzések:
• Személyt jelölõ fõnévi csoportot csak akkor helyettesíthet az en névmás ha az a mondatban tárgyi szerepben van ! Egyéb esetekben de + hangsúlyos személyes névmást használunk:
Vous parlez de Jean? Oui, je parle de lui. - Jean-ról beszél? Igen, róla.

II. Le pronom "y"

Az y névmás helyettesítheti:

1. Az à-val bevezett fõnévi csoportot (ha az nem személyt jelöl!)
Tu penses à ton pays? Oui, j’y pense. - A hazádra gondolsz? Igen, arra.

2. Hol, hová kérdésre válaszoló helyhatározókat:
Tu vas à Paris? Oui, j’y vais. - Párizsba mész? Igen, oda.
Tu dors sur le lit? Oui, j’y dors. - Az ágyon alszol? Igen, ott/azon.
Il est dans sa chambre? Oui, il y est. - A szobájában van? Igen, ott.


3. Kifejezésekben:
Il y a. > Van.
Vas-y. > Gyerünk! / Rajta!
On y va ? > Megyünk? / Indulunk?
Ça y est. > Megvan! / Ez az!
Je n’y suis pour rien. > Nem tehetek róla.


Megjegyzések:
• Személyt jelölõ bõvítmény esetén à + személyes névmást használunk:
Je parle à ma mère. Je lui parle. - Az anyámhoz beszélek. Hozzá beszélek.

III. Az "en" és az "y" névmás helye és sorrendje:

1. Helye:
• Az en/y névmás az állítmány ragozott része elé kerül. Kivétel : közeljövõ, közelmúlt és a félsegédigék+fõnévi igeneves szerkezetek.
J’en mange. - Eszem (abból).
Je vais en manger. - Fogok enni abból.
J’y pense. - Gondolok arra/rá.
Je vais y penser. - Gondolni fogok arra/rá.


• Tagadáskor és fordított szórendû kérdésekben megõrzik helyüket az állítmány ragozott rész elõtt:
Je n’en mange pas. - Nem eszem ebbõl.
En prenez-vous? - Kér abból/belõle?
Y vas-tu? - Oda mész?
Vas-tu y penser? - Fogsz gondolni rá/arra?


• Felszólító módban és tiltáskor az ige mögé kerülnek

2. Sorrendje (a többi névmással együtt):

Tu achètes des livres à ton fils? Oui, je lui en achète. - Veszel könyveket a fiadnak? Igen, veszek (neki azokat).
Tu vas les envoyer à Paris? Oui, je les y envoie. - Elküldöd (õket/azokat) Párizsba? Igen, elküldöm (azokat/õket oda).
Il y en a. - Van (abból).

(Forrás: fn)

 

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó