Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A tagadás történhet önálló tagadószóval vagy tagadópárral. Az alábbiakban a legfontosabbakat foglaljuk össze.

I. Önálló tagadószó

Főképpen a beszélt nyelvben, rövid tagadó mondatokat is használhatunk.
1. non - nem
Tu es libre ce soir? Non. - Ráérsz ma est? Nem.

2. personne – senki, senkit
Qui vient ce soir? Personne. - Ki jön ma este? Senki.
Qui est-ce que tu appelles? Personne. - Kit hívsz? Senkit.


3. rien – semmi, semmit
Qu’est-ce que tu fais? Rien. - Mit csinálsz? Semmit.
Qu’est-ce que c’est? Rien. - Mi ez? Semmi.


4. jamais –soha
Quand reviens-tu? Jamais. - Mikor jössz vissza? Soha.

5. nulle part – sehol, sehova
Où vas-tu? Nulle part. - Hova mész? Sehova.
Où est-ce qu’on trouve une place libre? Nulle part. - Hol találunk szabad helyet? Sehol.


II. Tagadópárok

Az állítmányt tagadópárokkal tagadjuk. A tagadópár mindig az ige ragozott részét fogja közre. A legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze:

1. ne…pas – nem
Je suis hongrois. Je ne suis pas hongrois. - Nem vagyok magyar.
Elle parle français. Elle ne parle pas français. - Nem beszél franciául.

2. ne..personne – senkit (sem)
Je ne connais personne ici. - Senkit sem ismerek itt.

3. ne…..rien – semmit sem
Je ne fais rien. - Semmit sem csinálok

4. ne …..jamais –sosem/soha
Elle ne chante jamais. - Sosem énekel.


5. ne…plus – már nem
Il ne fume plus. - Már nem dohányzik.

6. ne … ni … ni (nem … sem … sem)
Je n’aime ni le café ni le thé. - Nem szeretem sem a kávét, sem a teát.

7. ne … nulle part (sehol, sehova)
Je ne vais nulle part. - Nem megyek sehova.
Je ne trouve nulle part le chat. - Sehol sem találom a macskát.


8. ne………aucun(e) (egy sem)
Elle n’a fait aucune faute. - Egy hibát sem vétett.

Personne és rien alanyként:
9. personne ne … (senki sem)
Personne n’aime cette femme. - Senki sem szereti ezt a nõt.

10. rien ne… (semmi sem)
Rien ne nous intéresse. - Semmi sem érdekel minket.

III. Megjegyzések!

1. Magánhangzóval v. néma h-val kezdõdõ szó elõtt ne>n’
Je n’habite pas ici. -Nem itt lakom.
Je n’ai pas faim. - Nem vagyok éhes.

2. A beszélt nyelvben a tagadópár „ne"-részét gyakran elhagyjuk.
J’ai pas faim. - Nem vagyok éhes.

3. Tagadás után a határozatlan névelõbõl és az anyagnévelõbõl de (d’> mgh-val, néma „h"-val kezdõdõ szó elõtt) lesz. (Kivétel az être igével képzett mondatok. > Ce n’est pas un livre intéressant. – Ez nem egy érdekes könyv.)
J’ai un chien. Je n’ai pas de chien. - Van egy kutyám / Nincs kutyám.
J’ai des enfants. Je n’ai pas d’enfants. - Vannak gyerekeim. / Nincsenek gyerekeim.

4. il y a > il n’y a pas
Il y a un livre sur la table. - Van egy könyv az asztalon > Il n’y a pas de livre sur la table. - Nincs könyv az asztalon.

5. A tagadó kérdésre adott igenlõ válasz: si – de igen
Tu n’aimes pas le chocolat? Si, j’aime le chocolat. - Nem szereted a csokoládét? De igen, szeretem a csokoládét.

6. A ne … que korlátozó szerkezet
Figyelem!
- A ne … que nem tagadás! Jelentése: csak.
- A que mindig az elé a mondatrész elé kerül, amelyre vonatkozik!
Je n’ai que deux pantalons. - Csak két nadrágom van.
Je ne vais à Paris que demain. - Csak holnap megyek Párizsba.


7. Tagadás összetett igeidõk esetén:
- ne...pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien szabályosan keretezi az avoir vagy az être ragozott alakját.
Je n’ai pas parlé. - Nem beszéltem.
Elle n’a plus écrit. - Már nem írt.

- personne, nulle part, aucun viszont a participe passé után áll: Il n’est allé nulle part. // Il n’a vu personne.

8. Tagadás segédigés szerkezetek esetén:
- ne...pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien szabályosan keretezi a segédigét: Il ne veut pas partir.
- personne, nulle part, aucun viszont a fõnévi igenév mögé kerül: Elle ne peut inviter personne.

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó