Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia elsõsorban Franciaországban, ezen kívül jelentõs mértékben Kanadában, Belgiumban és Svájcban beszélt újlatin nyelv. A francia a rómaiak által meghódított Galliában beszélt vulgáris latinból alakult ki. Az elsõ ófrancia  nyelvemlék, az úgynevezett Strasburgi Eskük (842) már a latintól lényegesen eltérõ nyelven íródott, ám az azt megelõzõ mintegy nyolc évszázados nyelvfejlõdési folyamatot nem ismerjük.

A francia nyelv számos nyelvjárással rendelkezett, melyeket két nagy csoportba oszthatunk, az úgynevezett oc nyelvébe és az oil nyelvébe. A történelmi körülmények hatására az Ile de France-i nyelvjárás a többit kiszorítva vált a francia nyelvvé. Ez abban tért el a latin nyelvtõl, hogy a 10-13. században használt ófrancia nyelvben a névragozást már csak két eset képviselte, megjelent a névelõ, kiterjedt az elöljárószók használata és alapjaiban megváltozott az igeragozás.

A középfrancia idõszakban, a 14-16. században a francia lassanként minden téren kiszorította a latint, és megjelent az irodalmi, a közigazgatási és a jogi nyelvben. Ezt a kort jelentõs szókészletbeli fejlõdés jellemzi: szókölcsönzés a latin és a görög nyelvbõl, különbözõ nyelvjárásokból és más környezõ nyelvekbõl. A névragozás teljesen eltûnt, ezzel egyidejûleg a mondat szórendje kötöttebbé, az elöljárók használata pedig kiterjedtebbé vált.

A klasszicista 17-18. század a francia irodalmi nyelv kialakulásának és kodifikálásának a kora, gyõzött az úgynevezett helyes nyelvhasználat és a nyelv megtisztult. Ez ugyanakkor bizonyos lexikai szegényedéssel járt, de a szintaxis végleg formát nyert. Az 1789-es francia forradalom országos szintû új nyelvi politikát is hozott, az egységes nyelvû iskola, a dialektusok rovására, az irodalmi francia nyelvet honosította meg. A mai francia nyelvhasználatban az írott és a beszélt nyelv között jelentõs a különbség, az utóbbi sokkal gyorsabban változik, mint az elõbbi.
A francia névmások mind a 9 fajtájába itt betekintést nyerhetsz. Ma a kérdőnévmással fogunk...
Le Lycée français de Budapest recrute pour la rentrée 2019 des professeurs en Hongrois Langue...
• Francia és orosz nyelvtanárként 24 évig oktattam és vizsgáztattam az ELTÉ-n.
Felkerült az internetre Goztola Krisztina Les recherches continuent – Engedj el! című kisfilmje.
Hamarosan egész Franciaországban betiltják az elektromos rollerezést a járdákon. - La circulation...
S´il a manifesté son génie dans pratiquement tous les genres, de la musique instrumentale à la...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó