Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(2) Liste des mots les plus fréquents de la langue française (A leggyakoribb francia szavak listája)

Conjonctions–Kötőszavak

et–és ; que–hogy ; comme–mint, mivel ;     mais–de ; ou–vagy ; quand–mikor, akkor, ha ; si–ha, hátha ; puis–aztán, azután,     donc–hát, tehát ; car–mert, hiszen ; ni–se, sem ; parce que–mert, amiatt hogy ; pourquoi–miért, nos, hát, amiért ; lorsque–mikor, amikor, midőn ; tandis que–amikor, míg, azalatt amíg ; puisque–hiszen, mivel, ugyanis ; comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ;     soit–avagy ; or–pedig, noha, nos, tehát, mivel

Déterminants–Határozók

(m)le–a  ; (m)un–a (határozatlan névelő) ; (m)son–övé ; ce–ez ; (m)du÷de ; (m)au÷à ; de–ból,-ből ; (m)mon–enyém  ; leur–övék ; notre–miénk ; votre–tiétek ; quelque–valami ; (m)ton–tiéd ; tout–mind, minden, az egész ; chaque–mind, mindegyik, minden, minden egyes ; aucun–egy sem, semmi, semmiféle ; tel–ilyen, olyan, némelyik, amelyik ; certain–bizonyos, némelyik ; plusieurs–több, számos, egyes, különféle ; d'autres–más ; nul–semmi, semmiféle

Numéraux–Számok

deux–kettő ; cent–száz ;mille–ezer ; trois–három ; quatre–négy ; vingt–húsz ; cinq–öt ; dix–tíz ;     neuf–kilenc ; six–hat ; huit–nyolc ; sept–hét ; trente–harminc ; quarante–negyven ; cinquante–ötven ; quinze–tizenöt ; douze–tizenkettő ; un–egy

Prépositions–Elöljárók

de–ból,-ből,-tól,-től,-ról,-ről; à–ban,-ben,-nak,-nek ; en–ba,-be,-ban,-ben,-on,-en,-ön; dans–ban,-ben, múlva ; pour–ért,-nak,nek, részére, számára ; par–on,-en,ön, által ; sur–on,-en,ön,-ra,-re ; avec–val,-vel,-nál,-nél, miatt ; sans–nélkül, kivéve ;

sous–alul, alatt, alá, lent ; après–után, utána, miután, majd ; entre–között, közé ; vers–felé, -ba,-be, irányában ; chez–nál,-nél, mellett ; jusque–ig ; contre–ellen, szemben, cserében ; devant–elé, előtt, előtte ; depuis–tól,-től, kezdve, óta ;     pendant–közben, azalatt, aközben ; avant–előtt, előzőleg, megelőzően ; voilà–íme, tessék ; près–közel, csaknem ;

dès–óta, valamitől fogva ; malgré–mégis, dacára, ellenére ; voici–tessék !; selon–szerint, képest ; derrière–mögé, mögött, utána, utolsó ; parmi–között, közé, körében ; afin de–azért  hogy, avégett, avégből ; auprès–közelben, mellette ; quant à–ami a ... illeti ; hors–túl, valamin kívül ; durant–míg, amíg, mialatt ; grâce–valaminek köszönhetően ; plein–tele, teljes, tökéletes, alapos

Pronoms-Névmások

(m)il–ő ; je–én ; se–övé ; qui–ki, kik, aki, akik ; (f)elle–ő ; ce–ez a, az a ; (m)le–a, az ; que–mi, mik, ami, amik, mit, amit ; vous–ti, ön, önt, titeket, benneteket ; me–engem, nekem ; on–mi, ők (határozatlan) ; lui–ő, őt, neki ; nous–mi, minket, bennünket, nekünk ;

y–itt, ott, oda ; en–abban, abból, arról ; où–hol, ahol, ahová, amikor ; tu–te ; moi–én, nekem, engem ; te–te, téged, neked, veled ; celui–aki, akit, ami, amit, az ; rien–semmi, semmit ; dont– akiről, amiről, akinek, aminek, tout–mind, minden, egész ;

ça–ez, az ; cela–ez, az ; autre–más, másik ; (m)un–a, az (határozatlan névelő) ; toi–te, téged, magad, magadnak, nálad, neked, rólad, tiéd ; lequel–aki, ami, amely, amelyik, az, amaz ; leur–őket, nekik ; quoi–mi, micsoda, mit ; personne–személy, senki ; (m)l'un–egyik ; chacun–mind, minden, az összes, minden egyes ; auquel–amelynek ; quelqu'un–valaki, bárki, egy bizonyos ; d'autres–más, másik ; ceci–ez itt ; (f)l'une–az egyik ; soi–maga, önmaga ; sien–övé, (m)mien–enyém ; aucun–semmi, senki, semmiféle

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!

Hozzászólás (Facebookkal)

Ismert bűnözőt szöktettek meg helikopterrel egy francia börtönből – közölte az AFP hírügynökség a...
„Franciaország magyarországi nagykövete támogatja Orbán Viktort" címmel jelent meg a Mediapart...
Többek között homoszexuális, transzvesztita fekete táncosokkal mulatott a Zene Ünnepén Emmanuel...
C'est voté. Le Parlement hongrois rend l'aide aux migrants passible de poursuites pénales. Et de...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Qui va encore nous faire croire que le livre est mort, tué par internet? Rassurez-vous, le livre...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó