Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(2) Liste des mots les plus fréquents de la langue française (A leggyakoribb francia szavak listája)

Conjonctions–Kötőszavak

et–és ; que–hogy ; comme–mint, mivel ;     mais–de ; ou–vagy ; quand–mikor, akkor, ha ; si–ha, hátha ; puis–aztán, azután,     donc–hát, tehát ; car–mert, hiszen ; ni–se, sem ; parce que–mert, amiatt hogy ; pourquoi–miért, nos, hát, amiért ; lorsque–mikor, amikor, midőn ; tandis que–amikor, míg, azalatt amíg ; puisque–hiszen, mivel, ugyanis ; comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ;     soit–avagy ; or–pedig, noha, nos, tehát, mivel

Déterminants–Határozók

(m)le–a  ; (m)un–a (határozatlan névelő) ; (m)son–övé ; ce–ez ; (m)du÷de ; (m)au÷à ; de–ból,-ből ; (m)mon–enyém  ; leur–övék ; notre–miénk ; votre–tiétek ; quelque–valami ; (m)ton–tiéd ; tout–mind, minden, az egész ; chaque–mind, mindegyik, minden, minden egyes ; aucun–egy sem, semmi, semmiféle ; tel–ilyen, olyan, némelyik, amelyik ; certain–bizonyos, némelyik ; plusieurs–több, számos, egyes, különféle ; d'autres–más ; nul–semmi, semmiféle

Numéraux–Számok

deux–kettő ; cent–száz ;mille–ezer ; trois–három ; quatre–négy ; vingt–húsz ; cinq–öt ; dix–tíz ;     neuf–kilenc ; six–hat ; huit–nyolc ; sept–hét ; trente–harminc ; quarante–negyven ; cinquante–ötven ; quinze–tizenöt ; douze–tizenkettő ; un–egy

Prépositions–Elöljárók

de–ból,-ből,-tól,-től,-ról,-ről; à–ban,-ben,-nak,-nek ; en–ba,-be,-ban,-ben,-on,-en,-ön; dans–ban,-ben, múlva ; pour–ért,-nak,nek, részére, számára ; par–on,-en,ön, által ; sur–on,-en,ön,-ra,-re ; avec–val,-vel,-nál,-nél, miatt ; sans–nélkül, kivéve ;

sous–alul, alatt, alá, lent ; après–után, utána, miután, majd ; entre–között, közé ; vers–felé, -ba,-be, irányában ; chez–nál,-nél, mellett ; jusque–ig ; contre–ellen, szemben, cserében ; devant–elé, előtt, előtte ; depuis–tól,-től, kezdve, óta ;     pendant–közben, azalatt, aközben ; avant–előtt, előzőleg, megelőzően ; voilà–íme, tessék ; près–közel, csaknem ;

dès–óta, valamitől fogva ; malgré–mégis, dacára, ellenére ; voici–tessék !; selon–szerint, képest ; derrière–mögé, mögött, utána, utolsó ; parmi–között, közé, körében ; afin de–azért  hogy, avégett, avégből ; auprès–közelben, mellette ; quant à–ami a ... illeti ; hors–túl, valamin kívül ; durant–míg, amíg, mialatt ; grâce–valaminek köszönhetően ; plein–tele, teljes, tökéletes, alapos

Pronoms-Névmások

(m)il–ő ; je–én ; se–övé ; qui–ki, kik, aki, akik ; (f)elle–ő ; ce–ez a, az a ; (m)le–a, az ; que–mi, mik, ami, amik, mit, amit ; vous–ti, ön, önt, titeket, benneteket ; me–engem, nekem ; on–mi, ők (határozatlan) ; lui–ő, őt, neki ; nous–mi, minket, bennünket, nekünk ;

y–itt, ott, oda ; en–abban, abból, arról ; où–hol, ahol, ahová, amikor ; tu–te ; moi–én, nekem, engem ; te–te, téged, neked, veled ; celui–aki, akit, ami, amit, az ; rien–semmi, semmit ; dont– akiről, amiről, akinek, aminek, tout–mind, minden, egész ;

ça–ez, az ; cela–ez, az ; autre–más, másik ; (m)un–a, az (határozatlan névelő) ; toi–te, téged, magad, magadnak, nálad, neked, rólad, tiéd ; lequel–aki, ami, amely, amelyik, az, amaz ; leur–őket, nekik ; quoi–mi, micsoda, mit ; personne–személy, senki ; (m)l'un–egyik ; chacun–mind, minden, az összes, minden egyes ; auquel–amelynek ; quelqu'un–valaki, bárki, egy bizonyos ; d'autres–más, másik ; ceci–ez itt ; (f)l'une–az egyik ; soi–maga, önmaga ; sien–övé, (m)mien–enyém ; aucun–semmi, senki, semmiféle

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

A címoldalról

Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

Kövess minket!

Francia szótárak

Hirdetés

Pierre Waline blogja

 
 

Bíró Ádám blogja Párizsból

Actualité sportive vue de Budapest

Francia idegenlégió blog

 

Baranyi Beatrix, Recto et verso

Baranyi Beatrix, Recto et verso

 

 

 

Állásajánlatok

A címoldalról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Franciatanárok

 • 1
 • 2
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó