Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(4) Liste des mots les plus fréquents de la langue française. A leggyakoribb francia szavak listája.

Noms–Főnevek II.

(m)caractère–jelleg, jellem, jellegzetesség, írásjel ; (f)attention–figyelem, gondoskodás ; (m)or–arany, színarany ; (m) faible–gyengeség, gyenge pontja valaminek ; (f) scène–színpadi jelenet, szín, veszekedés ; (f)foi–hit, hitel, bizalom ;(f)musique–muzsika, zene ; (m)oncle–nagybácsi ; (m) événement–esemény, történés ; (m)village–falu, község

(f)envie–irigység, kedv, vágy, szükséglet, inger ; (m)midi–dél, déli fekvésű ; (f)expression–kifejezés, kifejezésmód, szókapcsolat ; (f)herbe–fű, gyógynövény ; (f)pluie–eső ;(m)général–parancsnok, tábornok ; (f)lutte–küzdelem, harc, bírkózás ; (f) réponse–felelet, válasz, reagálás ;(f)grâce–kegy, szivesség, kegyelem ; (m)espace–hely, terület, tér, űr

(f)habitude–szokás, gyakorlat, megszokás ; (f)mémoire–emlékezet, emlékezőtehetség, emlék, (m)mémoire–értekezés ; (m)verre–üveg, pohár ; (f)campagne–síkság, mező, vidék, falu, választási kampány, hadjárat ; (m)juge–bíró ; (m)genou–térd ; (f)fête–ünnep, névnap, munkaszünet, ünnepély, ünnepség ; (f,m)parent–szülő, rokon, atyafi ;(f)colère–harag, düh ; (f)étoile–csillag, csillagzat, sztár

(m)devoir–feladat, kötelesség, dolgozat ; (f)conscience–tudat, lelkiismeret ; (f)existence–lét, létezés, életmód ; (f)puissance–erő, hatalom, teljesítőképesség ; (f)matière–anyag, per, ügy ; (m)sable–homok ;(m)accord–egyetértés, összhang, egyezség, beleegyezés, megállapodás, összhang, akkord ; (m)hiver–tél ;(m)retour–visszatérés, visszautazás, visszafordulás ; (m)genre–fajta, -mód

(m)acte–tett, cselekedet, cselekvés, cselekmény, okmány, okirat ; (f)image–kép, arculat ; (m)horisont–láthatár, látóhatár, horizont ; (m)danger–veszély, veszedelem ; (m)rôle–szerep, funkció, lajstrom, jegyzék ; (m)escalier–lépcső, lépcsőház ; (m)goût–íz, ízlelés, ízlés, kedv, hajlandóság ; (f)bête–állat, ostoba, buta (f)recherche–keresés, kutatás, nyomozás ;(m)membre–tag

(m)pain–kenyér, kalács ; (f)phrase–mondat ; (m)terme–szó, kifejezés, végcél, vég ; (f)eau–víz ; (m)moyen–eszköz, mód, képesség, tehetség ; (f)police–rendőrség ; (m)rocher–szikla ; (m)type–tipus, fajta, szabvány ;(m)vin–bor ; (m)supérieur–felettes

(f)justice–igazság, igazságosság, méltányosság, bíróság, igazságszolgáltatás ;(f)époque–kor, korszak, idő, valaminek az ideje ; (m)passage–áthaladás, átjárás, átkelés, átjáró ; (f)somme–összeg ; (m)somme–álom, szundítás ; (f)science–tudomány, tudás ; (f)côte–borda, oldalas, lejtő, kiugró rész ; (f)gauche–baloldal ; (f)faute–hiba, vétség, mulasztás ; (f)école–iskola ; (m)ensemble–egység, egyezés, halmaz ; (m)rayon–sugár, sugárzás, küllő

(m)sujet–téma, tárgy, állampolgár ; (f,m)dernier, -ère–utolsó, leggyengébb ; (m)avis–vélemény, nézet, felhívás ; (m)poète–költő ; (m)paysan–paraszt ; (f)chair–hús (emberi) ; (m)succès–siker ; (f)île–sziget ; (m)détail–részlet, rész, részletezés ; (f)arme–fegyver

(f)réalité–valóság, valami valós volta ; (f)confiance–bizalom ; (f)masse–tömeg, sokaság, nagy kalapács ; (f)crise–krízis, roham, kitörés, válság ; (f)poste–posta ; (m)poste–őrhely, őrállás, poszt, munkahely, szolgálati hely ; (m)faux–hamisítvány ; (m)principe–kezdet, eredet, forrás, alapelv, elv ; (f)direction–irány, igazgatás, vezetőség ; (f)taille–magasság, termet, méret, nagyság ; (f)santé–egészség ;

(m)ventre–has, gyomor ; (m)marché–piac, vásár, üzlet ; (m)trou–lyuk, gödör ; (m)pont–híd, fedélzet ; (f)lune–hold ; (m)dehors–külső, látszat ; (f)robe–női ruha, vöröshagyma héja ; (f)entrée–belépés, megérkezés, bejárat, előétel ; (f)source–forrás, eredet, lelőhely ; (f,m)camarade–társ, barát, cimbora

(f)dent–fog ; (f)connaissance–ismeret, tudás, öntudat, eszmélet, ismerős ; (m)cou–nyak ; (m)but–cél ; (f)vague–hullám ; (m)vague–bizonytalanság, határozatlanság ; (m)élément–elem, alkotóelem, személy, egyén ; (m)fil–szál, cérna, fonál, drót, huzal ; (f)voie–út, útvonal, pálya, vágány ; (m)nez–orr, szimat ;(m)discours–beszéd, fecsegés, társalgás, beszélgetés ; (f)maladie–baj, betegség, kór ; (f)chaleur–meleg, hőség, forróság, hő

(f)gloire–dicsőség, hírnév ; (f)aide–segítség, támogatás ; (m)début–kezdet, kezdete valaminek ; (m)ennemi–ellenség ; (m)második, társ, segítő ; (f)aile–szárny ; (f)flamme–láng, hevesség, szenvedély ; (f)chaise–szék ; (m)sein–kebel, mell ; (m)véritable–igaz, való

(m)toit–tető, födél, hajlék, ház ; (m)nu–meztelen testrész, akt ; (m)nord–észak, északi rész ; (f)émotion–izgalom, felindulás, meghatottság, emóció ; (f)révolution–forradalom, körforgás, forgatás ; (m)théâtre–színház, szinpad, szinjátszás, szinészet ;(f)armée–hadsereg, haderő, sokaság, tömeg ; (m)appartement–lakás, lakosztály ; (f)haine–gyűlölet, gyűlölködés ; (m)jeune–fiatal, ifjú

(f)position–hely, helyzet, állás, fekvés, testtartás ; (f)seconde–másodperc, egy pillanat; (m)frais–kellemes hűvösség, hűvös hely ; (m)appel–hívás, felhívás, jeladás, behívás ; (f)espoir–remény, reménység ; (f)poitrine–mellkas ; (f)mort–halál, (f,m)halott, hulla ; (f)jeunesse–ifjúkor, ifjúság ; (m)bureau–íróasztal hivatal, vezetőség ; (m)sac–táska, zsák, zacskó, erszény

(m)courage–bátorság, merészség, lelkierő, buzgalom ; (f)page–lap, oldal ; (m)étranger–külföld, idegen ország ; (m)chaud–meleg, hőség, forróság ; (m)propos–szó, beszéd, mondás, elhatározás, szándék ; (f)occasion–alkalom, lehetőség, ok ; (f)voile–vitorla, vitorlázás, fátyol, főkötő ; (m)quartier–negyedrész, negyed, lakónegyed ; (m)auteur–szerző, alkotó, író, előidéző ; (f)réligion–vallás, hit, kultusz, meggyőződés

(m)palais–palota, szájpadlás ; (m)flot–ár, dagály, (pl)hullámok, habok ; (f)intelligence–ész, értelem, intelligencia ; (m)voisin–szomszéd ; (f)carte–kártya, térkép, étlap ; (m)secret–titok, rejtély, rejtelem ; (m)animal–állat ; (m)été–nyár ; (m)morceau–darab, falat, részlet, szemelvény

(f)souffrance–szenvedés, elszenvedés ; (m)titre–cím, főcím, megszólítás ; (m)désert–sivatag, pusztaság, üres/ lakatlan/ elhagyott hely ; (m)spectacle–előadás, látvány, látványosság ; (m)départ–indulás, elindulás, elutazás, kezdet ; (f)demande–kérés, kívánság, kérelem ; (f)lueur–villanás, szikra, gyenge fény ; (f)joue–arc, orca ; (f,m)saint–szent, szent ember ;  (f)prière–ima, kérés

(f)fonction–hivatali beosztás, működés, funkció ; (m)aspect–szemlélet, kinézet, megvilágítás, aspektus ; (m)sommeil–alvás, álom ; (m)éclat–kitörő lárma, felcsattanó zaj/ nevetés ; (f)moitié–fél, fele, párja valakinek ; (f,m)demi,-e–fél, fele valaminek ; (m)calme–nyugalom, higgadtság, hidegvér ; (m)contraire–valaminek az ellenkezője, ellentét ;(f)colline–domb, halom ;(m)terrain–telek, tér, liget

(m)poids–súly, teher, fontosság ; (m)changement–változás, csere, váltás ; (f)charge–teher, terhelés, felelősség, megbizatás, töltés ; (f)poche–zseb ; (m)son–hang ; (m)intérieur–valaminek a belseje, otthon/ lakás belseje ; (f)veille–ébrenlét, előest, éjszakai őrség ; (m)fruit–gyümölcs, jövedelem, nyereség ; (f)croix–kereszt ; (m)trésor–kincs, kincstár

(f)compagnie–kiséret, társaság, társulat ; (f)cuisine–konyha, főzés ; (m)égal–egyenlő, egyenértékű, egyenrangú ; (m)empire–uralom, uralkodás, császárság ; (f)nation–nemzet ; (f)conversation–társalgás, beszélgetés, beszédkészség ; (f)soirée–est, estély, esti előadás ; (f)impression–benyomás, impressió, nyomás, lenyomat ; (m)trait–vonás, vonal, jelleg, jellegzetesség ; (m)désespoir–kétségbeesés, reménytelenség

(m)témoin–tanú, tanúság, kontroll ; (f)visite–látogatás, látogató, vizsgálat ; (m)respect–tisztelet ; (f)solitude–magány, magányosság, egyedüllét ; (m)officier–hivatalnok, tisztviselő, tiszt ; (m)fauteuil–karosszék, fotel ; (f) rélation– összefüggés, kapcsolat, viszony, reláció ; (f)fumée–füst, gőz ; (f)branche–ág, elágazás ; (f)malade–beteg, nagybeteg ; (f)circonstance–helyzet, körülmény

(m)ouvrage– feladat, munka, alapvető munka ; (m)compagnon–társ, tanulótárs, útitárs ; (f)expérience–tapasztalat, gyakorlat ; (m)port–kikötő, kikötőváros, valami hordása ; (f)goutte–csepp, csöpp ; (m)chant–ének, éneklés, dal ; (m)combat–harc, verekedés, küzdelem ; (m)personnage–személy, személyiség, kiválóság, szereplő, alak, figura ; (f)aventure–kaland ; (f)absence–hiányzás, mulasztás, távolmaradás, hiány

(f)machine–gép, motor, írógép ; (f)grâce–kegy, szívessé, kegyelem ; (f)chaîne–lánc, láncolat, iga, TV adó/ csatorna ; (f)honte–szégyen, gyalázat, szégyenkezés ; (m)fait–tény, tett, eset, esemény ; (f)faim–éhség, vágy ; (f)plaine–síkság, alföld ; (f)pointe–hegy, csúcs, él, tüske ; (f)preuve–bizonyíték, bizonyság ; (f)bataille–csata, dulakodás, csatározás

(f)énergie–energia, erő ; (f)victime–áldozat ; (m)usage–használat, rendeltetés ; (m)double–valaminek a kétszerese, másolat, képmás ; (f)tache–folt, pecsét, pötty, szeplő ; (f)hauteur–magasság, magaslat ; (f)curiosité–kiváncsiság, érdeklődés, kiváncsiskodás, ritkaság, érdekesség ; (f)glace–jég, , fagylalt, tükör ; (m)froid–hideg, nagy téli hideg ; (f)prison–börtön, fogház

(m)étage–emelet, rang, fokozat ; (m)billet–jegy, bankjegy ; (m)droit–jog, jogosultság, illeték ; (f)rose–rózsa ; (f)attitude–hozzáállás, fellépés, magatartás, testtartás ; (f)mode–divat, ízlés, stílus, szokás, mód ; (f)crainte–félelem ; (m)vêtement–ruházat, öltözet ; (f)vague–hullám ; (f)violence–hevesség, vadság, szilajság

(m)courant–ár, áramlat, huzat, légmozgás, folyam ; (f)folie–őrület, téboly, őrültség ; (f)pitié–szánalom, szánakozás, irgalom ; (f)intention–akarat, szándék ; (f)trace–nyom, lábnyom, döféspont ; (f)toile–pókháló, háló, vászon ; (f)poésie–költészet, költemény, vers ; (m)sommet–csúcs, orom, tető ; (f)avance–haladás, előrehaladás ; (f)autorité–hatalom, jogosultság, engedély, hatóság, szaktekintély

(f)inquiétude–aggodalom, nyugtalanság, szorongás ; (m)choix–választás, kiválasztás, választék ; (f)tombe–, sír, sírhalom, sírkő ; (m)marchand–kereskedő, árus ; (f,m)muet–néma ;

(m)cercle–kör ; (m)défaut–hiány, hiba, hiányosság ; (f)enfance–gyerekkor, gyermekévek ; (f)faveur–szívesség, kegy, pártfogás ; (m)sourds–siket, süket

(m)dimanche–vasárnap ; (f)erreur–tévedés, hiba, tévelygés ; (m)cerveau–agy, ész, kopony ; (f)arrivée–megérkezés, eljövetel, cél, finis, érkezési oldal ; (m)vol–repülés, járat, lopás, tolvajlás, rablás ; (m)seuil–küszöb ; (f)perte–veszteség, elvesztés, veszte valakinek, valaminek ; (f)chance–szerencse, jószerencse, véletlen, esély, eshetőség, lehetőség ; (f)douceur–édesség, finomság, gyengédség, jóság ; (f)droite–jobboldali irány

(f,m)drôle–suhanc, gazfickó ; (f)ruine–rom, romhalmaz, romos épület ; (m)rang–sor, rang, rendfokozat ; (m)chiffre–szám, számozás ; (m)voisin–szomszéd ; (m)militaire–katona, katonai pálya ; (f)roche–szikla, kőzet ; (f)distance–távolság, eltérés, időköz ; (f)apparence–kinézet, külső, látszat ; (f)discussion–megvitatás, eszmecsere, szóváltás

(m)banc–pad, ülőhely, munkapad ; (f)terreur–rémület, rettegés, terror ; (f)course–futás, futam, verseny, hajsza ; (f)portière–ajtófüggöny, kocsiajtó ; (m)chat–macska ; (f)tempête–vihar ; (m)public–nagyközönség, nyilvánosság, lakosság ; (f)race–nemzetség, származás, faj ; (f)barbe–szakáll, állat bajsza ; (f)couche–réteg, vonulat, pólya

(m)colon–telepes, ültetvényes ; (m)rideau–függöny ; (f)fatigue–fáradtság ; (f)règle–vonalzó, szabály, előírás, szabályzat ; (m)présent–jelenlegi, jelenlevő, jelenidő ;(f)naissance–születés, származás, eredet ; (m)loup–farkas, ifjú titán, hiba, hiányosság ; (f)chute–leesés, esés, zuhanás, vízesés, zuhatag ; (f)résistance–ellenállás, állóképesség, rezisztancia, kitartás ; (f)chemise–ing

(m)siège–székhely, ülés, mandátum ;  (m)as–ász, sztár ; (m)patron–főnök ; (m)calme–nyugalom, békesség, csend ; (m)printemps–tavasz ; (f)angoisse–aggódás, szorongás, rettegés ; (m)habitant–lakó, lakos ; (m)métier–foglalkozás, mesterség, szakma ; (f)note–jegyzet, feljegyzés, jegyzék, közlemény ; (m)passé–múlt, múltidő

(f)fine–ritkaság, jó minőségű borpárlat ; (m)fusil–puska ; (m)rond–kör, karika, körzés ; (m)agent–rendőr, alkalmazott, tisztviselő ; (m)roman–regény ; (f)plante–növény, talp ; (f)réflexion–töprengés, gondolkodás, elmélkedés, visszatükröződés ; (m)accent–hangsúly, hangsúlyozás, hanghordozás ; (m)repas–étkezés ; (f)étendue–terület, kiterjedés

(m)secours–segítség, elsősegély, segély, adomány ; (m)commencement–kezdet, eleje/ kezdete valaminek, kezdés; (f)corde–kötél, húr, zsinór ; (m)secretaire–titkár, kis íróasztal ; (f)saison–évszak, idény, időszak, szezon ; (f)paupière–szemhéj ; (m)tapis–szőnyeg, takaró ; (f)chasse–vadászat, hajsza, űzés, üldözés ; (m)commun–átlagemberek, közönséges emberek ; (f)clef–kulcs

(f)sueur–izzadság, verejték, veríték ; (f)ferme–gazdaság, tanya ; (m)instinct–ösztön, érzék, tehetség ; (m)drame–tragikus esemény, katasztrófa, színdarab, dráma ; (f)vision–látás, látomás, vízió ; (m)sentier–ösvény, járt út ; (f)planche–deszka, rajztábla, ágyás, virágágyás ;

(m)salut–üdvözlés, tisztelgés, üdvösség, üdvözülés, köszöntés ;  (f)tâche–feladat, dolog ; (f)fin–vég, befejezés, cél, szándék

(m)abri–menedék, bunker, fedezék, óvóhely ; (m)professeur–tanár, egyetemi tanár, professzor ; (m)lien–kötelék, összefűzés, kapcsolat, link ; (f)queue–farok, csóva, farktoll, edény nyele ; (f)bande–csík, szalag, sáv, banda, galeri ; (m)grain–szem, gabonaszem, szemcse, heves zivatar ; (m)mensonge–hazugság ;(f)illusion–illúzió, látszat, hiú remény, csalóka ábránd ; (f)épreuve–próba, erőpróba, megpróbáltatás

(f)attente–várakozás, várás, elvárás ; (m)instrument–eszköz, műszer, készülék, hangszer ; (f)explication–értelmezés, magyarázat, mentség, indok ; (m)reproche–szemrehányás ; (m)souci–gond, aggodalom ; (m)extrême–véglet, szélsőség ; (f)leçon–lecke, óra, intés, tanítás, intelem ; (m)parfait–parfé ; (f)manche–ruha ujja, nyél, fogó ; (f)rage–düh, harag, veszettség ; (m)gré–bemutatás, fitogtatás, megnyilatkozás

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!
Az esetleges hibák jelzésére hozzászólásban van lehetőség, pirospont jár érte.

Hozzászólás (Facebookkal)

Ismert bűnözőt szöktettek meg helikopterrel egy francia börtönből – közölte az AFP hírügynökség a...
„Franciaország magyarországi nagykövete támogatja Orbán Viktort" címmel jelent meg a Mediapart...
Többek között homoszexuális, transzvesztita fekete táncosokkal mulatott a Zene Ünnepén Emmanuel...
C'est voté. Le Parlement hongrois rend l'aide aux migrants passible de poursuites pénales. Et de...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Qui va encore nous faire croire que le livre est mort, tué par internet? Rassurez-vous, le livre...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó