Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La littérature de chez nous a vu, au fil des dernières décennies, certains de ses auteurs occuper une place de choix dans le coeur des Québécois. L’un d’entre eux s’est particulièrement illustré : il s’agit de Michel Tremblay. Cet auteur de Montréal, né rue Fabre, en plein quartier du Plateau-Mont-Royal, a dévoilé les malheurs trop souvent cachés des petites gens provenant de milieux défavorisés.

Az elmúlt néhény évtizedben a hazai irodalmunk megtapasztalta, hogy néhány író különleges helyet foglal el a québeciek szívében. Egyikük különösen híres, ő Michel Remblay. A  Plateau-Mont-Royal kerületének Fabre utcájában született montreali író felfedte a hátrányos helyzetű kisemberek gyakorta rejtett szerencsétlességeit.

Les Belles-Soeurs 

Tremblay, en exposant l’impuissance de ces êtres, n’a jamais cherché à les culpabiliser. Il a plutôt incriminé la société tout entière, qui ne leur a laissé aucune porte de sortie. D’ailleurs, une de ses pièces à succès, Les Belles-Soeurs, parue en 1968, constitue davantage une dénonciation de l’incapacité d’un peuple asservi – et ce, année après année – qu’une accusation portée contre des gens enlisés dans l’ignorance.

Tremblay, feltárva ezeknek az embereknek a tehetetlenségét, sohasem terhelte őket bűntudattal. Inkább az egész társadalmat okolta, mert nem hagyott számukra semmilyen menekülő utat. Egyik sikeres darbja az 1968-ban megjelent Les Belles-Soeurs, sokkal inkább egy évről évre elnyomott, tehetetlen tömeg leleplezése, mint a tudatlanságba süllyedt emberek vádja.

Les reproches que l’on a souvent adressés à notre auteur national ont trait au langage que certains puristes ont qualifié, à l’époque, de choquant. Pourtant, Tremblay, qui n’a jamais voulu glorifier le joual, ce parler populaire québécois tant décrié, n’avait pour but que de donner la parole à des êtres démunis, et de les montrer tels qu’ils vivaient dans la « vraie » réalité. En fait, Michel Tremblay, en bravant l’opinion publique, est devenu le porte-parole de tous ceux et celles qui n’ont que leur voix pour se faire entendre.

A nemzeti írónknak szegezett gyakori szemrehányások, olyan nyelvhez kapcsolódtak, amelyet egyes puristák akkoriban sokkolónak neveztek. Azonban Tremblay sosem akarta dicsőíteni a joualt, ezt a sokat ócsárolt québeci utcanyelvet, csupán arra szánta, hogy hangot adjon a szegényeknek, és megmutassa milyen "igazi" valóságban élnek. Valójában Michel Tremblay szembeszegült a közvéleménnyel és mindazok szóvivőjévé vált, akik csak ezen a "nyelven" tudják kifejezni magukat, hogy meghallgatásra találjanak.

Source : ladictée

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó