Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Première langue étrangère en usage au Liban, le français est à la fois langue de culture et de communication.

Libanonban az elsődlegesen használt idegen nyelv a francia, amely egyben a kultúra és a kommunikáció nyelve is.

– 45% de la population libanaise est entièrement ou partiellement francophone
– 55% des libanais ignorent totalement cette langue.

– a libanoni lakosság 45%-a teljesen vagy részben francianyelvű
– a libanoniak 55%-a egyáltalán nem ismeri ezt a nyelvet

– Le français a une longueur d’avance sur l’anglais (le Liban compte 30% d’anglophones)
– Le français est davantage pratiqué dans les classes aisées économiquement. 

– A francia nyelv jelentős előnyt élvez az angollal szemben (Libanon 30% alngolofónt számlál)
– A francia nyelvet inkább a gazdasági szempontból jómódúbbak beszélik.

– Quand il touche toutes les classes de la population, il est généralement beaucoup plus présent chez les jeunes encore scolarisés et a tendance à décroître au fur et à mesure que l’on avance en âge.

– Amikor a lakosság minden rétegét érinti, sokkal gyakoribb a fiatal iskolázottak körében, de az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken.

– La connaissance et le niveau de français au Liban ne sont pas homogènes entre les différentes institutions scolaires.

– A francia ismertsége és színvonala Libanonban nem egyenletes a különböző oktatási intézményekben.

– L’avenir de la langue française au Liban dépend du renforcement de beaucoup de facteurs plus particulièrement dans les domaines de l’audiovisuel, d'où il tend à disparaître en accord avec la politique des dirigeants en place depuis la fin de la guerre 1975-90.

– A francia nyelv jövője Libanonban számos tényezőtől függ, különösen az audovizuális területeken, ahonnan az 1975-90-es háború vége óta a helyi politikai vezetők egyetértésével kezd eltűnni.

(source: Institut IPSOS, étude menée par P. Monin) 

Hibát találtál? Te máshogy fordítanád? Kiegészítésed van? Szólj hozzá! Ehhez Facebook és Google belépésre is lehetőséged van.

 

 
Le Lycée français de Budapest recrute pour la rentrée 2019 des professeurs en Hongrois Langue...
• Francia és orosz nyelvtanárként 24 évig oktattam és vizsgáztattam az ELTÉ-n.
Felkerült az internetre Goztola Krisztina Les recherches continuent – Engedj el! című kisfilmje.
Hamarosan egész Franciaországban betiltják az elektromos rollerezést a járdákon. - La circulation...
S´il a manifesté son génie dans pratiquement tous les genres, de la musique instrumentale à la...
La fête du muguet – A gyöngyvirág ünnepe
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó