Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
A pályázat célja

A Szakértői tanulmányutak fő célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét és az egymástól tanulást oktatási és képzési kérdésekben, terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat, összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az és képzés 2020 munkaprogrammal, valamint a Bologna és a Koppenhága folyamattal.

A pályázók köre

A pályázatra jogosultak köre: a résztvevők az oktatási és képzési rendszer valamennyi részét (általános, szakmai és műszaki oktatás és képzés) képviselik és képesek a megszerzett tudást multiplikátorként továbbadni.

 • helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői
 • oktatási és szakképző intézmények, képzőközpontok, képzési szolgáltatók igazgatói
 • tanácsadó intézetek igazgatói
 • értékelési és akkreditációs központok vezetői
 • munkaközösség-vezetők
 • vezető tanárok és tanárképzésben részt vevő oktatók
 • oktatási és szakképzési tanfelügyelők
 • oktatási és képzési hálózatok és szövetségek vezetői
 • pedagógiai és pályaválasztási tanácsadók
 • oktatási szolgálatok, munkaügyi központok és tanácsadók képviselői
 • humán erőforrás menedzserek
 • vállalatok oktatásért és képzésért felelős munkatársai
 • kereskedelmi és iparkamarák képviselői
 • munkaadói szervezetek képviselői
 • szakszervezetek képviselői
 • kis- és középvállalatok vezetői és tulajdonosai
 • kutatók

A pályázat részletei

A részt vevő országok:

 • a 27 európai uniós tagországa
 • az EGT- és EFTA-országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein,Svájc)
 • a tagjelölt országok (Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország)

Támogatható tevékenységek:
A tapasztalatcsere 3-5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely során a résztvevő szakértők megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét oktatási, képzési területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a magyar résztvevő feladata. A választható szakértői tanulmányutak leírását az on-line kurzuskatalógus tartalmazza.

Nemzeti prioritások:
Elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik

 • oktatási és képzési döntéshozók
 • szociális partnerek munkatársai

A tanulmányutak tématerületei:

 1. Az oktatás, a képzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése
 2. A tanárok, az oktatók, valamint az oktatási és képzési intézményeket vezető szakemberek szakmai alapképzésének és továbbképzésének támogatása
 3. A kulcskompetenciák elsajátításának támogatása a teljes oktatási és képzési rendszerben
 4. A társadalmi integráció és a nemek közötti egyenlőség támogatása az oktatásban és a képzésben, beleértve a migránsok integrációját is
 5. Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra

A tanulmányutak altémái a Felhívás hivatalos szövegében, a pályázati dokumentumok között találhatók meg.

A tanulmányutak a témákat az alábbi három szempont szerint vizsgálják:

 • általános oktatás,
 • szakoktatás és -képzés,
 • az egész életen át tartó tanulás átfogó perspektívája (vegyes típusú tanulmányutak)

Pályázati feltételek
Az a pályázó támogatható, aki

 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli (B2),
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével, s annak bemutatására is kész,
 • vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.

A 2010-es és a 2011-es pályázati évben támogatott szakértők nem kaphatnak támogatást.

Az elnyerhető támogatás összege:
Az elnyerhető támogatás összege függ a célországtól és a tanulmányút munkanapjainak számától. A támogatás az utazás, biztosítás, szállás, étkezés, helyi közlekedés, adminisztrációs és kommunikációs költségekhez járul hozzá. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ösztöndíjasnak hozzá kell járulnia a tanulmányút költségeihez.

Pályázat benyújtási határidők:
A 2012-2013-as pályázati évben két beadási határidővel lehet pályázni a tanulmányutakon való részvételre:
2012. március 30.
(postabélyegző dátuma), a 2012. szeptember eleje – 2013. február vége közötti tanulmányutakra
- előbírálati határidő: 2012. március 19. (beérkezés dátuma)

2012. október 12. (postabélyegző dátuma), a 2013. március eleje – 2013. június vége közötti tanulmányutakra
- előbírálati határidő 2012. szeptember 28. (beérkezés dátuma)

Figyelem! A páylázatok on-line beadásának határideje mindkét körben déli 12.00 óra, a pályázati űrlapok is csak addig szerkeszthetők.

A pályázás menete:
A beérkezett pályázatok a regisztrációt követően formai bírálaton esnek át, mely során a pályázati felhívásban, a pályázati űrlapon és annak magyar nyelvű kitöltési útmutatójában szereplő formai követelmények teljesülését ellenőrizzük. A formai kritériumok itt tekinthetők meg. Tartalmi bírálatra csak a formai szempontból kifogástalan pályázatok kerülnek. A kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a hivatalos pályázati határidőig.  A tartalmi bírálati szempontok itt tekinthetők meg.

A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázati űrlapot az első helyen megjelölt tanulmányút munkanyelvén a Cedefop honlapján, on-line kell kitölteni, jóváhagyni, majd kinyomtatni és a szükséges aláírásokkal és pecséttel ellátva 1 példányban kell elküldeni a Tempus Közalapítvány postacímére: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Az on-line pályázati űrlap jóváhagyása után a pályázók automatikus válaszban kapnak felhasználó nevet és jelszót, mely lehetővé teszi az adatok módosítását a hivatalos beadási határidőig. A pályázati űrlap kinyomtatása után, bár technikailag lehetséges, de nem célszerű módosítani a pályázat szövegét, mert a Tempus Közalapítvány csak a kinyomtatott, szabályszerűen aláírt és a postacímére eljuttatott pályázatot tekinti hivatalos dokumentumnak, így az értékelést is ez alapján végzi el. Kérjük, hogy a pályázathoz feltétlenül csatolja az érintettségre vonatkozó nyilatkozatot, melyet a pályázati dokumentumok között megtalál. A Szakértői tanulmányutak egyéni pályázati forma, ezért kérjük, hogy két vagy több pályázó azonos vagy nagyrészt megegyező szövegű pályázatot ne adjon be, mert azokat automatikusan elutasítjuk. A felhívás hivatalos szövege, az űrlapok, a kitöltési útmutató, valamint a pályázat kötelező melléklete, az érintettségi nyilatkozat a pályázati dokumentumok között elérhető honlapunkon.

További információk:
A támogatást nyert tanulmányutak megvalósítására 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. közöttkerülhet sor. A résztvevők a szervező intézménnyel egyeztetve egyénileg szervezik meg tanulmányútjukat.

A támogatott által elnyert ösztöndíjat nem lehet megosztani a résztvevő és más személyek között. Az ösztöndíjasok nem vihetik magukkal családtagjaikat a tanulmányútra, hiszen érdekükben semmiféle adminisztratív intézkedés nem tehető és jelenlétük esetleg akadályozná a más országokból érkező résztvevőkkel való kapcsolatteremtést.

Útmutatók:

A pályázat benyújtásának határideje

2012. október 12. (postabélyegző dátuma), a 2013. március eleje – 2013. június vége közötti tanulmányutakra
- előbírálati határidő 2012. szeptember 28. (beérkezés dátuma)

Figyelem! A páylázatok on-line beadásának határideje mindkét körben déli 12.00 óra, a pályázati űrlapok is csak addig szerkeszthetők.

Kapcsolat

Infóvonal: (+36 1) 237-1320

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó