Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az idegenlégió eredete közvetlenül az alapítóokmányból, az 1831. március 10-i királyi rendeletből származó külföldi státus különleges jogaiból származik. A Légió francia parancsnokság alatti, külföldiekből álló összfegyvernemi harci alakulat.

Így, mindenki, aki nem tiszt, külföldi vagy külföldi státus alatt szolgáló francia. A tisztek olyan franciák, akik a Szárazföldi Hadsereg kötelékéhez tartoznak, kivéve 10 százalékukat, akik külföldi minőségben szolgálnak, és akik így végigjárták a ranglétrát a légióstól a tiszthelyettesi beosztásig.

A Légió kizárólag olyan önkéntesekből áll, akik 5 éves kezdő szerződést írtak alá. A légiós minőségben, nőtlenként felvett önkéntes ott szolgál egész pályafutása alatt, sorozatos szerződések alapján, ahol Franciaországnak szüksége van rá. Az összes tiszthelyettes a légiósok közül való.

1998-ban, az Idegenlégió személyi állománya 8200 fő volt, akik között 350 tiszt is található. A döntõen európai országokból érkezett soknemzetíségű közösség tagjai 138 nemzetet képviselnek. A franciául beszélõk aránya a teljes létszám 42%-át tette ki. Az önkéntesek fiatalok (23 évvel) és jó általános szinttel rendelkeznek (átlagban 12 ponttal). Minden második külföldi Kelet-Európából érkezik, és a pályázók 65%-át teszi ki.

Amikor csatlakozik e szervezethez, a légiós azt keresi, amit máshol nem tudott megtalálni:
- gyakran a múltjával szakít és jobb életcélt keres,
- néha megoldást keres egy pillanatnyilag kiút nélküli helyzetbõl (munkanélküliség, nehéz megélhetési vagy családi helyzet...),
- és homályosan: a kalandot, a szolidaritást, a barátságot, az elismerést..., azaz egy családot.
LEGIO PATRIA NOSTRA

Az Idegenlégió története

A Franciaország szolgálatában álló külföldi ezredek utódaként, az Idegenlégiót Lajos-Fülöp királyi rendelete alapján, 1831. március 10-én hozták létre.

Egyik legszebb gyözelmét 1863. április 30-án aratta, az úgynevezett Hacienda de Camerone csatában. E harci cselekmény, amelynek neve a Légió összes zászlaján szerepel, a küldetés maradéktalan, azaz a teljes feláldozásig tartó végrehajtásának szimbóluma marad.

Az összes külföldi hadszintéren harcoló, a két nagy világháború idején a nemzeti "szentély" védelmében részt vállaló Idegenlégió idõtállónak bizonyult és alkalmazkodni tudott a mai technikához és feladatokhoz miközben Franciaországot BECSÜLETTEL és HÛSÉGGEL szolgálta.

1831 óta, több mint 35 000 légiós esett el a harcmezõn.

Hagyományok

A tábornoktól az egyszerû katonáig, az összes légiós egyformán gondolkodik: szakértelemmel és hatékonyan szolgálni Franciaországot.

A kapcsolat a parancsot adók és a parancsot teljesítõk között egy nagyon fejlett csapatszellembõl ered, amely néhány alapelven alapul:

- a fegyelem és a becsület,
- a jól elvégzett munka érzése,
- szoros kötelék a múlttal, melyet fontos tradíciók tovább erõsítenek.

Az Idegenlégió hagyományait az alábbiak teszik nyilvánvalóvá:
- speciális egyenruha,
- zenéje és dalai,
- díszmenete a felvonulások alkalmával,
- az Idegenlégió tipikus ünnepségei.

Az egyenruha, a zenekar és a menet

A légiós büszke egyenruhájára; azt mindig feszesen hordja:

A fehér kepi
1939. július 19. óta képezi hivatalosan az egyenruha részét. Elsõ alkalommal Afrikában viselték a katonasapkán, egy olyan kiegészítõ védelemmel, amellyel védték a nyakat a nap sugaraitól.

A Légió gránátja
E jelvény egy, a közepén üres gránátot jelképez, amely tartóként szolgál annak a hét lángnak, melyek közül kettõ lefelé mutat.

Az Idegenlégió zászlaja
A zöld és a piros volt a svájci gárda által használt zászló színe akkor, amikor a francia királyok szolgálatában álltak.

A kék derékszalag
Az eredetileg a ruha alatt viselt és a emésztési zavarok ellen védelmet nyújtó kék derékszalag immár a felvonulások alkalmával viselt egyenruha részét képezi.

A munkásszázad tagjainak egyenruhája
A felvonulások során, ez az egyenruha bõrköténybõl és fejszéböl áll.

A zenekar
A nagyzenekar kb. 100 zenészbõl áll és világhírnévre tett szert. A többi francia katonazenekartól az alábbiakban különbözik:

- sípjai,
- kínai pavilonjai miatt, illetve
- az a mód, ahogy a dobjait felfüggesztik a térd szintjén lévõ alsó gyûrû segítségével.

Az Idegenlégió indulója
Az Idegenlégió menetének percenként 88 lépésbõl álló ritmusa nagyon hasonló a régi királyi katonák menetéhez.

1870 óta, a "boudin", amelynek ritmusa szerint az Idegenlégió menetel, a légió hivatalos indulója lett. A "Boudin" (hurka) vagy kolbász minden bizonnyal a mellkas körül viselt és így nevezett ruhadarab után kapta a nevét idegenlégió menetének.

Jelentkezési feltételek

Nemzetiségre, fajra, vallásra vagy kultúrára való tekintet nélkül annak önként történõ vállalása, hogy olyan elitkatona lesz, aki az Idegenlégió becsületkódexe szerint szolgálja Franciaországot.
Jelentkezési feltételek:
- 17-40 éves kor (szülõi beleegyezés a kiskorúaknak),
- személyazonossági igazolvány vagy nyilatkozat megléte,
- fizikai képesség a minden hadszíntéren való bevetésre.

Jelentkezési formalitások:

A jelentkezõnek fel kell keresnie egy franciaországi sorozóirodát. A jelölt maga gondoskodik az utazási költség fedezésérõl és a francia területre való belépési formalitásokról. A jelöltnek meg kell felelnie az orvosi-fizikai, illetve pszihotechnikai és motivációs kiválasztásos teszteknek.

A szerzõdés:
- az elsõ szerzõdés 5 évre szól
- a légiós ott vállal szolgálatot, ahová a Légió döntése alapján küldik
- a vezénylések, képzés, elõléptetés, a szakképesítés és a szolgálat folytatódása a készségnek, a szolgálat ellátásának és az Idegenlégió igényeinek függvénye.

Tájékoztatási és toborzóirodák

Csak Franciaországban lehet jelentkezni. A jelölt maga gondoskodik az utazási költségekről és az utiokmányokról.

PÁRIZS
FORT DE NOGENT
94120 FONTENAY SOUS BOIS
TEL : (33) 01 49 74 51 65

LILLE
Caserne Négrier, Rue Princesse
59 998 LILLE ARMEE
TEL : (33) 03 28 36 08 72

NANTES
PILE de NANTES
Quartier Mellinet BP 41315
44013 NANTES cedex 1
TEL : (33) 02 40 74 39 32

STRASBOURG
Quartier Lecourbe
1, rue d'Ostende
67 000 STRASBOURG
TEL : (33) 03 88 61 53 33

AUBAGNE
Quartier Viénot - Route departementale 2 - B.P. 11 354
13 784 AUBAGNE CEDEX
TEL : (33) 04 42 18 12 57

BORDEAUX
260, rue Pelleport
33800 BORDEAUX
TEL : (33) 05 56 92 99 64

LYON
PILE DE LYON
26 avenue LECLERC
Quartier général FRERE
69998 LYON ARMEES
TEL : 04.37.27.26.50
FAX : 04.37.27.35.48

MARSEILLE
69, corniche John Kennedy, De Vieux Port
Busz: 83 / Megálló: Caserne AUDEOUD ou CATALAN
Nyitva: 
* hétfőtől csütörtökig : 09h00 -12h00 / 13h00 - 17h00
* péntek : 09h00 -12h00 / 13h00 - 15h00
* Tel.: 06 72 14 77 78

NICE
PILE DE NICE
Caserne Filley, 02 rue Sincaire
06 300 NICE
TEL : (33) 04 93 80 59 06

PERPIGNAN
Caserne Joffre, rue Jean Vielledent, BP 917
66 020 PERPIGNAN
TEL : (33) 04 68 08 22 81

TOULOUSE
2 rue PERIGNON, BP 65028
31 000 TOULOUSE cedex
TEL : (33) 05 61 54 21 95
FAX : 05 61 54 21 95
Nyitva: nonstop

A légiós

A légiós önkéntes katona (soldat volontaire). Igen gyakran, a múltja elõl menekül a Légióba. Általában, azért választja a Légiót, mert családi, vagy személyes válságot él át, illetve nagymérvû változás állt be a szociális életében. Az elzásziak tömeges belépése a Légióba 1871 után, a spanyoloké 1939-ben és a kelet-európaiaké 1945 után ékesen bizonyítja ezt a jelenséget.

 

Azok számára, akik képtelenek elviselni a megállapodott életstílussal együttjáró korlátokat, a Légió jó lehetõséget nyújt a kalandos életvitelhez.

A sorozási eljárás során a válogatás igen szigorú. Sok jelöltet utasítanak vissza orvosi okokból, illetve személyi dossziéjuk részletes vizsgálata után.

Miután belépett a Légióba azon álnév alatt, amit választott, a légiós, a névtelenség joga révén, páratlan védelemben részesül szerzõdése teljes idõtartama alatt. Egyedül õ dönti el, hogy mikor mond le e jogról.

Mivel a Föld négy sarkából érkeznek, semmi közös sincs bennük elsõ tekintetre. De egy cél mozgatja mindegyiket: elutasítják a középszerûséget. A légiós elutasítja a könnyû megoldást, mivel bátran szakított múltjával és családjával.

Mivel elveszítette gyökereit, kész odaadni mindenét, így életét is. E lelki hozzáállás összekovácsolja a légiósokat és megmagyarázza a minden versengéstõl mentes kapcsolatukat és a precizitást, szolidaritást és hagyománytiszteletet ötvözõ összetartást.

A légiós mindenekelõtt a tettek embere, aki bátor a harcban és kalandvágyó, és aki lenézi a tétlenséget és a rutint.

Nagylelkûsége odáig terjed, hogy egyszerre képes pénzét és életét feláldozni, és hogy sohasem vesziti el bizalmát parancsnokaiban.

E vakbizalmat, amely elõsegiti a kötõdést és a kapcsolatok kialakulását a légiós és parancsnokai között, mind a tisztelet és a csodálat, mind a Légió irányában érzett tiszta és õszinte szeretet jellemzi. Életében, mindenhová követi õket és halála után, sohasem felejtik el.

Ezért tekintik egyesek a Légiót, mint egy nagy családot. Az, aki egyszerre mondott le múltjáról, illetve szociális és családi hátterérõl, igényli, hogy egy példaképet válasszon a Légióban eltöltött idöszak alatt. Úgy tekinti ez utóbbit, mint egy hazát és kész arra, hogy nagylelkûen mindent feláldozzon érte. Ez magyarázza azt a jelmondatot, amit a Légió múzeumának homlokzatán olvashatunk : "LEGIO PATRIA NOSTRA".

Becsületkódex

1 - Légiós, Te Franciaországot becsülettel és hűséggel szolgáló önkéntes vagy.
(Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité.)

2 - Nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nélkül, minden légiós bajtársad. Mindig úgy bánsz velük, mintha egy családhoz tartoznátok.
(Chaque légionnaire est ton frère d'arme, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille.)

3 - Erõd a hagyománytisztelet, a parancsnokokhoz, a fegyelemhez és a barátsághoz való ragaszkodás, erényeid a bátorság és a lojalitás.
(Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus.)

4 - Büszke vagy légiós mivoltodra, ezt a mindig elegáns öltözékeddel, a mindig udvarias, de szerény viselkedéseddel, a mindig tisztán tartott körleteddel mutatod ki.
(Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, ton casernement toujours net.)

5 - Elitkatonaként, nagy komolysággal gyakorolsz; fegyveredet úgy karbantartod, mint a legbecsesebb kincsedet; állandóan ápolod fizikai erõnlétedet.
(Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique.)

6 - A parancs szent, azt teljes mértékben és minden áron végrehajtod.
(La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et, s'il le faut, en opérations, au péril de ta vie.)

7 - Indulat és gyûlölet nélkül harcolsz, tiszteled a legyõzött ellenséget és sosem hagyod hátra halottaidat, sebesültjeidet vagy fegyvereidet.
(Au combat tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes.)

Állampolgárság

A külföldi légiós kérelmezheti a francia állampolgárságot három év szolgálat után.

A külföldi légiós francia letelepedési igazolványt kérhet, ha legalább három év szolgálati idõvel és a fegyveres szervezetek igazolványával rendelkezik. Ez a 10 évig érvényes igazolvány megújítható.

A szolgálat végén, egy speciális beillesztési program könnyítheti meg a civil életbe való visszatérést.

Karrierlehetõségek

Az elsõ szerzõdés lejártakor, a légiós folytathatja pályafutását egymást követõ (6 hónapos, 1, 2 vagy 3 éves) szerzõdésekkel egészen 15 év szolgálatig, sõt tovább, a kapott rang és a szolgálat minõségének függvényében. 15 év szolgálat után, adott esetben külföldön is folyósított nyugdíjat kap.

Karrierje alatt, külföldi feladatok végrehajtásában is részt vehet, illetve a tengerentúlra is vezényelhetik.

Zsold

Az állam költségén lakó, öltöztetett és gyógyított légiós zsoldot kap a rangja és a beosztása, valamint a szolgálati ideje alapján. Sõt, külön prémiumban részesülhet az akciók típusa és helyszíne szerint.
Légiós zsold: 1033 eurótól.

Szakképesítés

Az elitharcos légiós tovább képezheti magát, vagy számos területen specializálódhat: ejtõernyõs, aknavetõs, rakétás, mesterlövész, búvár... és/vagy szakképesítést szerezhet az Idegenlégió igényei szerint az alábbi szakmákban:
Ügyintézés : írnok, könyvelõ, raktáros...
Híradó : rádiós vagy rádiószerelõ, központos, telefonos...
Gépkocsivezetés : könnyû gépjármû-, kamion- és különlegesen nehézgépjármû-, tömegközlekési, gépjármû- vagy páncélozott gépjármû-vezetõ...
Munkagépek : munkagépkezelõ...
Karbantartás : lakatos, gépkocsilakatos, hegesztõ, fényezõ, karosszérialakatos, lemezlakatos, fegyverjavító...
Egyéb : szakács, testnevelési oktató, számitógépkezelõ, zenész, nyomdász, fényképész...

Törvény a zsoldosok ellen

A magyar büntetõ törvénykönyv küszöbönálló módosítása szerint akár ötéves szabadságvesztést is kaphat, aki zsoldosként harcol nem NATO-tagállam fegyveres szervezetében.

A külföldi katonai szolgálatra toborzás 2000 márciusa óta tiltott. A hétfõn a parlament elé kerülõ törvénymódosítással nemcsak a közvetítõket, hanem a jelentkezõket is büntetnék. A jogszabály szélesen értelmezi a büntetni rendelt eseteket: nemcsak az számíthat börtönre, aki "fegyveres összeütközésben részt vevõ idegen fegyveres szervezetbe önként belép", hanem az is, aki erre ajánlkozik vagy ilyen szervezetben kiképzésen vesz részt.

A büntető törvénykönyv módosítása a zsoldba állás tiltása mellett egyértelművé teszi, hogy szövetséges országokba lehet önkénteseket toborozni. Tiltott toborzás miatt nálunk eddig egyetlen esetben, 2003-ban emeltek vádat, mert Pécsett toboroztak a francia idegenlégióba. Első fokon felmentették a négy vádlottat, mert a bíróság az idegenlégiót szövetséges fegyveres szervnek minősítette.

A nyomozást irányító rendõr alezredes elmondta: a honvédelmi tárca szakértõinek állásfoglalása szerint az idegenlégió nem tekinthető a Magyar Köztársasággal szövetséges haderõnek. Másodfokon sem állapított meg a Pécsi Ítélõtábla bűncselekményt, az indoklást azonban módosította. E szerint a vádlottak tevékenysége nélkülözte a társadalomra veszélyességet. A lehetőségre egyébként kéttucatnyian jelentkeztek, közülük két embert vittek ki Strasbourgba, akik az egészségügyi teszten elbuktak.

Az Idegenlégiós Veteránok Egyesületeinek Szövetségének hivatalos honlapja

Az idegenlégióval kapcsolatos további írásokat olvashatsz oldalunkon ITT.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó