Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Vue du Champ-de-Mars en direction du Château d'eau   (photo: wikipedia)

De la Belle Époque à la Grande Guerre – A századfordulótól az első világháborúig

La Belle Époque est la période allant de la fin du XIXe siècle à 1914. Comparée aux années noires qui lui succèdent, cette période est marquée par la sérénité et le progrès.

A századforduló (franciául Belle Époque) a XIX. század végétől 1914-ig terjedő korszakot jelöli. Összehasonlítva a rákövetkező gyászos évekkel, ezt az időszakot a nyugalom és haladás jellemezte.

À Paris, les sciences, les arts, la politique et l’industrie sont en ébullition. Louis Pasteur met au point le vaccin contre la rage, et Pierre et Marie Curie découvrent le radium. En 1894, la première course automobile de l’histoire a lieu entre Paris et Rouen. La course cycliste Paris-Roubaix, elle, verra le jour deux ans plus tard.

Párizsban valósággal forrongtak a tudományok, a művészetek, a politika és az ipar. Louis Pasteur kifejlesztette a veszettség elleni vakcinát, Pierre és Marie Curie felfedezte a rádiumot. A történelem első autóversenye 1894-ben zajlott Párizs és Rouen között. A Parizs-Roubaix kerékpárversenyt két évvel később rendezték meg.

Pierre et Marie Curie (photo : afriendinparis)

En 1895, la première séance de cinéma publique et payante du monde se passe à Paris, et c’est également dans la capitale que sont créés les célèbres studios de cinéma Pathé et Gaumont. La vie quotidienne des Parisiens gagne nettement en confort : les autobus à essence remplacent les omnibus à chevaux, et les lignes du métropolitain (initié par l’ingénieur Fulgence Bienvenue) s’étendent sous la capitale.

1895-ben, Párizsban került sor a világ első nyilvános és fizetős mozifilm vetítésére, és szintén a fővárosban alapították meg a két híres filmstúdiót, a Pathé-t és a Gaumont-t. A párizsiak mindennapi élete nyilvánvaló komfortérzetet biztosított: benzinnel működő autóbuszok váltották fel a ló vontatta omnibuszokat, a metróvonalak pedig (Fulgence Bienvenue mérnök kezdeményezésére) egyre terjeszkedtek a főváros alatt.

La ville attire alors de nombreux provinciaux par trains entiers : les Bretons s’installent ainsi près de la gare Montparnasse – où l’on trouve aujourd’hui encore beaucoup de crêperies –, les Auvergnats, eux, s’établissent autour de la gare d’Austerlitz et de la gare de Lyon. Les Parisiens de souche sont déjà très minoritaires à « Paname », le nouveau surnom donné à la capitale.  

A város számos vidékit csábított, akik zsúfolt vonatokkal érkeztek: a bretonok a Montparnasse állomás közelében telepedtek le – ahol még ma is sok palacsintázó található –, az auvergne-iek az Austerlitz és Lyon pályaudvarok köré költöztek. A párizsiak szinte már kisebbségben voltak "Panamában", az új becenéven emlegetett fővárosban.

Montmartre - Le cabaret du Lapin Agile (photo: pinterest)

Les artistes français et étrangers vivent aussi une belle époque. Montmartre devient le berceau du fauvisme et du cubisme. On croise Auguste Renoir au cabaret du Lapin Agile, Apollinaire et Picasso dans les ateliers du Bateau-Lavoir. C’est une vie de bohème qui règne dans les quartiers parisiens : dans les cafés, Modigliani échange ses portraits contre du vermouth au cassis !

A francia és külföldi művészek csodás korszakot éltek. Montmartre a fauvizmus és  kubizmus bölcsője lett. Auguste Renoir a Lapin Agile mulatót, Apollinaire és Picasso pedig a Bateau-Lavoir műhelyeit látogatta. Különös bohém élet uralkodott Párizs környékén: a kávéházakban Modigliani feketeribizlis vermutra cserélte a portréit!

À Pigalle, le public s’enthousiasme devant les danseuses de french cancan, telle La Goulue* au Moulin-Rouge. Les mœurs se libèrent. En 1907, les garçons de café parisiens font grève pour obtenir le droit de porter la moustache, jusque-là réservée aux bourgeois et aux militaires.

La place Pigalle (photo : pinakoteka)

A Pigalle-on a közönség a francia kánkán táncosokért lelkesedett, éppúgy mint La Goulue-ért a Moulin Rouge-ban. Elszabadultak az erkölcsök. 1907-ben a pincérek azért sztrájkoltak, hogy bajuszt viselhessenek, ami eddig csak a polgárság és a katonaság számára volt fenntartva.

Bien que la période soit belle et prospère pour la Ville lumière, celle-ci est la proie des « Apaches », des bandes de voyous issus des faubourgs de Belleville, Ménilmontant ou de la « Bastoche » (le quartier de la Bastille).

Habár a korszak gyönyörű és virágzó volt a Fény városában, ez a kor az úgynevezett "apacsok" – a Belleville, Ménilmontant külterületéről vagy a Bastille negyedből érkező vagányok – prédája lett.

La Grande Crue de la Seine en 1910 (photo : bonjourparis)

Escrocs, voleurs, proxénètes, assassins … Ils font trembler la population parisienne. Paris connaît par ailleurs, en janvier 1910, une crue exceptionnelle qui fait déborder la Seine. L’eau inonde le métro en envahit la ville jusqu’à la gare Saint-Lazare. Les Parisiens doivent se déplacer en barque ou circuler sur des passerelles en bois.

Csalók, tolvajok, kerítők, gyilkosok ... tartották félelemben a párizsi lakosságot. Ráadásul 1910. januárjában Párizst rendkívüli árvíz sújtotta, a Szajna kilépett medréből.  A víz egészen a Saint-Lazare pályaudvarig árasztotta el a várost. A párizsiaknak csónakokkal vagy fából készült átjárókon kellett közlekedniük.

En 1914, le climat politique s’assombrit sur le plan national et international. Le 31 juillet 1914, le socialiste et fervent pacifiste Jean Jaurès est assassiné rue Montmartre. Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Dès septembre 1914, les troupes allemandes entrées dans le pays sont à moins d’une centaine de kilomètres de la capitale.

1914-ben a politikai hangulat nemzeti és nemzetközi téren egyaránt elkomorodott. 1914. július 31-én a szocialista és fanatikusan háborúellenes Jean Jaurès-t meggyilkolták a Montmartre-on. Augusztus 3-án Németország háborút üzent Franciaországnak. Ez év szeptemberében a német csapatok beléptek az országba, kevesebb mint száz kilométerre voltak a fővárostól.

Bombardements sur Paris (photo: mesdiscussions)

Paris est bombardé. Le gouvernement part se réfugier à Bordeaux en catimini. Mais les taxis parisiens sauvent la capitale lors de la bataille de la Marne en acheminant des renforts sur le front, ce qui fait  reculer les Allemandes. La Grand Palais se transforme en hôpital militaire. Les femmes pallient le manque de main-œuvre en travaillant dans les usines d’armement, en livrant le charbon ou en conduisant les tramways.

Les femmes travaillent dans les usines d'armement (photo : rfi)

Párizst bombázták. A kormány titokban Bordeaux-ba menekült. A fővárost a marne-i csatában a párizsi taxisok mentették meg: erősítést szállítottak a frontra, ezzel meghátrálásra kényszerítették a németeket. A Grand Palais-ben katonai kórházat rendeztek be. Munkaerő hiányában nők dolgoztak a fegyvergyárakban, szenet szállítottak vagy éppen villamosokat vezettek.

En 1918, la Grande Guerre s’achève. On dénombre près de 19 millions de morts, militaires et civils confondus.

A nagy háború 1918-ban ért véget. Közel 19 millió áldozata volt, katonák és civilek egyaránt.

*La Goulue de son vrai nom Louise Weber était une danseuse de cancan populaire.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó