Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

En 2011  après Jésus-Christ, Dieu visite Noé et lui dit :

- Une fois encore, la  terre est devenue invivable et  surpeuplée. Construis  une arche et rassemble un couple de chaque être  vivant ainsi que  quelques bons humains. Dans six mois, j'envoie  la pluie  durant quarante jours et quarante  nuits, et je détruis tout !!!

Krisztus után 2011-ben az Úr elmegy Noéhoz és mondá neki: 

- A Föld már megint lakhatatlan és túlnépesedett. Építs egy bárkát, és gyűjts össze minden élőlényből egy párt, és néhány jó embert. Egy fél év múlva özönvíz lészen, negyven napon és negyven éjszaka fog tartani, minden mást elpusztítok ezen a Földön.

Six  mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et ne  voit qu'une ébauche de  construction navale.

- Mais, Noé, tu n'as  pratiquement rien fait ! Demain il commence à pleuvoir!

- Pardonne-moi, Tout Puissant, j'ai fait tout mon possible  mais les temps ont changé: J'ai essayé de bâtir l'arche mais il faut un  permis de construire et  l'inspecteur me fait des ennuis au sujet du  système d'alarme anti-incendie.

Mes voisins ont créé une  association parce que la construction de l'échafaudage dans ma cour  viole le règlement de copropriété et obstrue-leur vue. J'ai dû  recourir à un conciliateur pour arriver  à  un accord.

Eltelik a fél év, az Úr ismét meglátogatja Noét és azt látja, hogy a hajóépítés sehogy sem áll. 

- De Noé! Nem csináltál semmit! Holnap kezdődik az özönvíz!

- Bocsáss meg nekem, felséges Uram, megtettem mindent, ami tőlem telik, de ma már más időket élünk. Megpróbáltam felépíteni a bárkát, de ahhoz építési engedély kell és az építési hatóság nem adták ki az engedélyt, mert valami baja van a tűzjelző berendezéssel. 

A szomszédok pedig összefogtak ellenem, mert a telkemen a bárkaépítés állítólag akadályozza a közlekedést hozzájuk és elveszi a kilátást az ablakukból. Mediátorhoz kellett fordulnom, hogy megállapodásra jussak velük. 

- L'Urbanisme m'a obligé à  réaliser une étude de faisabilité et à déposer un mémoire sur les  coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la  mer. Pas moyen de leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. Ils ont refusé de me  croire.

- La coupe du bois de  construction navale s'est heurtée aux multiples Associations pour La  Protection de l'Environnement sous le triple motif que je contribuais à la  déforestation, que mon autorisation  donnée par les Eaux et Forêts n'avait pas de  valeur aux yeux du  Ministère de l'environnement, et que cela  détruisait l'habitat de  plusieurs espèces animales. J'ai pourtant  expliqué qu'il  s'agissait, au contraire de préserver ces  espèces, rien n'y  a  fait.

- A városrendezésért felelős hatóság megvalósíthatósági tanulmány készítésére kötelezett, és előírta, hogy költségtervet nyújtsak be neki a bárka tengerhez szállításával járó költségekről. Nem tudtam megértetni vele, hogy a tenger fog házhoz jönni, és nem fordítva. Senki nem hitt nekem.

- A hajóépítéshez ugyebár sok faanyag kellett volna, ez pedig számos környezetvédő szervezetnek nem tetszett, mégpedig három ok miatt; 1. hozzájárulok az erdők kipusztulásához, 2. a környezetvédelmi hatóságok által kiadott engedélyt a Környezetvédelmi Minisztérium nem fogadja el, 3. az építkezéssel számos állatfaj lakhelyét pusztítom el. Hiába magyaráztam nekik, hogy nem elpuszítani akarom az állatokat, hanem megmenteni, rám se bagóztak!

-  J'avais à peine  commencé à rassembler les couples d'animaux que  la SPA et WWF me sont tombés sur le dos  pour acte de cruauté envers les animaux parce que je les  soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel et que je les  enfermais dans des pièces trop exiguës.

-  Ensuite, l'agence gouvernementale pour le  Développement Durable a exigé une  étude de l'impact sur l'environnement de ce  fameux déluge.

- Dans le même  temps, je me débattais avec le Ministère du  Travail qui me  reprochait de violer la législation en utilisant  des travailleurs bénévoles. Je les  avais embauchés car les Syndicats m'avaient  interdit d'employer mes propres fils, disant que  je ne devais employer que des travailleurs hautement qualifiés et,  dans tous les cas,  syndiqués.

- És alig kezdtem bele az állatok gyűjtésébe, az Állatvédő Liga és a WWF azonnal nekem rontott és állatkínzással vádolt, mondván, akaratuk ellenére kiszakítom természetes lakókörnyezetükből, és túl kicsiny helyen tartom őket. 

- Azután a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Tanácsa hatástanulmányt követelt tőlem arról, hogy milyen hatásai lesznek ennek a bizonyos özönvíznek. 

-  Ugyanakkor vitába keveredtem a munkaügyi tárcával. Ők törvényellenesnek tartották, hogy önkénteseket foglalkoztatok. Ez utóbbiakhoz különben azért folyamodtam, mert a szakszervezetek megtiltották, hogy a fiaim dolgozzanak az építkezésen, mondván, csak megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat, no és persze kizárólag csak szakszervezeti tagokat foglalkoztathatok.

- Enfin le Fisc a  saisi tous mes avoirs, prétextant que je  me préparais à fuir  illégalement le pays tandis que les  Douanes menaçaient de m'assigner  devant les tribunaux pour "tentative de franchissement de frontière en possession  d'espèces protégées ou reconnues  comme dangereuses".

Aussi, pardonne-moi, Tout  Puissant, mais j'ai manqué de persévérance et j'ai abandonné  ce projet.

- Végül az adóhivatal rátette a kezét a teljes vagyonomra, mondván arra készülök, hogy off shore cégekbe mentsem ki azt, a Vámhivatal pedig azzal fenyegetett, hogy feljelent védett vagy a közre veszélyes állatfajok illegális úton külföldre csempészése miatt. 

- Így azután, bocsáss meg, Fenséges Uram, de nem voltam elég állhatatos és elálltam terveim megvalósításától.

  Aussitôt les nuages se  sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu  et le  Soleil a  lui.
- Tu renonces à détruire  le monde ? demanda Noé.
- Inutile, répondit Dieu, l'administration s'en  charge.

Ekkor a felhők hirtelen eloszlottak, szivárvány jelent meg az égen, és kisütött a nap.
- Hát nem pusztítod el a világot? – kérdezte Noé.
- Minek? – válaszolt az Úristen, az államigazgatás megteszi helyettem.

Source : ladepeche

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó