Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La Commune de Paris – A párizsi kommün

Le 2 septembre 1870, l’armée prussienne écrase l’armée française à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier et doit abdiquer. C’en est fini du Second Empire.

Sedanban 1870. szeptember 2-án a porosz katonaság szétzúzta a francia hadsereget. III. Napóleont bebörtönözték és lemondatták. Ezzel véget ért a Második Császárság.

Dès que la nouvelle de la défaite parvient à Paris, une émeute éclate et la République est proclamée. Mais l’armée prussienne encercle Paris. Pendant quatre mois, la capitale subit un siège terrible. Les habitants sont privés de bois et de charbon, et les rues, sans gaz, sont plongées dans l’obscurité. Aux bombardements s’ajoute la famine. 

Amint a vereség híre elérte Párizst, lázadás tört ki, kikiáltották a Köztársaságot. A porosz hadsereg azonban körbefogta Párizst. Négy hónapon keresztül szörnyű ostrom alatt szenvedett a főváros. A lakóknak nem volt tűzifája, szene, az utcák gáz nélkül sötétségbe burkolóztak. A bombázásokat éhínség tetézte.

À la boucherie

Les Parisiens affamés se nourrissent alors de chiens, de chats, d’oiseaux et de rats. Même les animaux exotiques de Jardin des plantes sont sacrifiés. La trompe d’un éléphant se vendre même fort cher. Paris résiste… Mais l’armistice est finalement signé le 28 janvier 1871, et les troupes prussiennes défilent sur les Champs-Élysées.

Az éhező párizsiak kutyákkal, macskákkal és patkányokkal táplálkoztak. Még a Jardin des plantes egzotikus állatait is feláldozták. Egy elefánt ormánya méregdrágán kelt el. Párizs azonban ellenállt... Végül 1871. január 28-án aláírták a fegyverszünetet és a porosz csapatok díszszemlét tartottak a Champs-Élysées-n.

Les troupes prussiennes défilent sur les Champs-Élysées

La  nouvelle Assemblée nationale, élue grâce au vote des ruraux, est conservatrice et monarchiste. Tout l’inverse des Parisiens, profondément républicains. Ces derniers réclament un gouvernement démocratique et social pour la France. Et pour Paris, un pouvoir municipal élu par le peuple, ce qu’ils appellent une « commune ».

A vidéki lakosság új konzervatív, monarchista nemzetgyűlést választott, a mélyen republikánus párizsiak óhajával ellenkezve. A fővárosiak demokratikus és jóléti kormányzatot követeltek Franciaország élére. Végül Párizsnak a lakosság által választott önkormányzata, úgynevezett kommünje lett.

Adolphe Thiers

Méfiant, Adolphe Thiers, le nouveau chef du gouvernement, veut désarmer la capitale. Le 18 mars 1871, il ordonne qu’on emporte les canons qui se trouvent sur la butte Montmartre. Mais les habitants du quartier s’y opposent. Des barricades sont bientôt élevées à Montmartre, à Ménilmontant et au faubourg Saint-Antoine.

Az új kormányfő, a bizalmatlan természetű Adolphe Thiers le akarta fegyverezni a fővárost. 1871. március 18-án elrendelte a Montmartre-on álló ágyúk eltávolítását. A városrész lakossága azonban szembeszállt. Hamarosan barikádokat állítottak Montmartre dombján, Menilmontant-ban és Faubourg Saint-Antoine-ban.

Une barricade dans Paris, le 19 mars 1871

Un pouvoir insurrectionnel, désormais officiellement nommé « la Commune », se met en place. L’Assemblée nationale et le gouvernement d’Adolphe Thiers se réfugient à Versailles. Le 26 mars, les Parisiens élisent leur propre Assemblée, à mi-chemin entre le conseil municipal et le contre-gouvernement. Un vent de liberté souffle sur la capitale !

Egy hivatalosan "párizsi kommün"-nek nevezett forradalmi hatalom jött létre. A nemzetgyűlés és Adolphe Thiers kormánya Versailles-ba menekült. Március 26-án a párizsiak saját nemzetgyűlést választottak, az új testület a települési önkormányzat és az ellenzéki kormány között állt. A szabadság szele fújdogált a fővárosban.

La Commune de Paris

Les idées de la Commune sont démocratiques et révolutionnaires : séparation de l’Église et de l’État, instruction laïque, obligatoire et gratuite, autonomie des communes, abolition de la conscription. Mais avec l’accord de Bismarck, Thiers rassemble bientôt une imposante armée de 130 000 soldats.

A párizsi kommün eszméi demokratikusak és forradalmiak voltak: az egyház és az állam szétválasztása, ingyenes, kötelező világi oktatás, a települési önkormányzatok autonómiája, a sorkötelezettség megszüntetése. Ezzel szemben Thiers - Bismarck egyetértésével - hamarosan 130 000 fős tekintélyes hadsereget állított fel.

La démolition de la colonne Vendôme

La capitale subit un nouveau siège. Le feu des canons allume plusieurs incendies. Le 21 mai, les « Versailles » (les troupes de Thiers) entrent dans Paris et exécutent tous les opposants. Les Communards, quant à eux, incendient les Tuileries, l’Hôtel de Ville, le Palais de Justice, le ministère des Finances et la Cour des comptes. La colonne Vendôme, symbole du pouvoir impérial déchu, est abattue.

A főváros újabb ostromtól szenvedett. Az ágyúlövések miatt számos tűzvész keletkezett. Május 21-én a versailles-iak (Thiers csapatai) behatoltak Párizsba és kivégeztek minden szembeszegülőt. A kommün katonái pedig felgyújtották a Tuileriákat, a Városházát, az Igazságügyi Palotát, a Pénzügyminisztériumot és Számvevőszéket. Ledöntötték a Vendôme-oszlopot, a megbuktatott császári hatalom szimbólumát.  

Malgré les barricades, Montmartre, Ménilmontant et  Belleville tombent aux mains des Versailles. L’insurrection est réprimée dans un bain de sang. Les derniers Communards sont fusilles contre un mur du Père-Lachaise, appelé depuis le « mur des Fédérés ».

A barikádok ellenére Montmartre, Ménilmontant és Belleville a versailles-iak kezébe került. A felkelés vérfürdőbe torkollt. Az utolsó kommünárokat a Père-Lachaise temető falánál végezték ki, azóta nevezik ezt a falat Kommünárok falának (mur des Fédérés).

Les derniers Communards sont fusillés contre un mur du Père-Lachaise

La Commune n’aura duré que 72 jours. Le bilan humain est terrible : des dizaines de milliers de Parisiens ont été exécutés ou envoyés au bagne. Au lendemain de cet épisode tragique, la capitale est placée sous le contrôle de l’État : les maires d’arrondissements sont nommés pars le chef de l’État.

A párizsi kommün mindössze 72 napig tartott. Az emberi veszteség mérlege szörnyű volt: párizsiak tízezreit végezték ki vagy küldték gályarabságba. Ennek a tragikus epizódnak a másnapján a fővárost az állam irányítása alá helyezték: a kerületi polgármestereket az államfő nevezte ki.

La basilique du Sacré-Cœur

Et comme pour effacer le souvenir de la Commune, on décide d’ériger, dès 1872, la basilique du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre, berceau de la révolte.

Hogy eltöröljék a párizsi kommün emlékét, 1872-ben elhatározták, hogy a lázadás bölcsőjén, a Montmartre-on felépítik a Sacré Cœur-bazilikát.

 

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó