Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La vie parisienne sous Napoléon III – Élet Párizsban III. Napóleon idején

Avec ses larges avenues bordées de trottoirs et ses jardins fraîchement arrangés, la capitale devient un lieu de promenade. On se balade aux Buttes-Chaumont, on flâne sur les « grands boulevards » aménagés sur le tracé de l’ancienne enceinte de Charles V.

Járdákkal szegélyezett széles útjaival, frissen rendezett kertjeivel a főváros sétatérré alakult. A párizsiak barangolhattak a Buttes-Chaumont parkban, sétálhattak az V. Károly egykori városának falai nyomvonalán kialakított körutakon (Grands Boulevards).

Buttes-Chaumont

Les aristocrates se saluent sur le boulevard des Italiens. Les bourgeois et les ouvriers préfèrent le boulevard du Temple, plus populaire. Une foule de théâtres y proposent désormais des pièces légère et divertissantes appelées « vaudevilles » – aujourd’hui, on parle de « théâtre de boulevard ».

Az arisztokraták a boulevard des Italiens-en üdvözölték egymást. A polgárok és munkások jobban kedvelték az olcsóbb Boulevard du Temple-t. Számos színház játszotta a vaudeville nevű (énekes-zenés vígjáték) könnyű és szórakoztató darabokat, amelyeket manapság bulvár színháznak hívunk.

Mais on peut aussi assister à des mélodrames mettant en scène des assassinats. Le boulevard du Temple est même rebaptisé « boulevard du crime » ! On rit, on frissonne et on danse dans de nombreux cabarets et cafés-concerts. Les ouvriers guinchent au bal Mabille, les étudiants s’encanaillent au bal Bullier, les bourgeois valsent au jardin de l’Élysée-Montmartre. Jacques Offenbach enchante les nuits parisiennes avec ses opéras-bouffes La vie parisienne ou La Belle Hélène. 

A közönség gyilkosságokat bemutató melodrámáknak is szemtanúja lehetett. A boulevard du Temple-t el is keresztelték "bűntények körútjára". Számos kabaréban és mulatóban nevettek, borzongtak, táncoltak. A munkások Mabille bálokon táncoltak, a diákok Bullier bálokon züllöttek, a polgárok az Élysée-Montmartre kertben keringőztek. Jacques Offenbach a Párizsi élet és a Szép Heléna című vígoperákkal bűvölte el a párizsi éjszakák közönségét.

Le boulevard du Temple 

C’est aussi la naissance de l’opérette et du « french cancan », cette danse endiablé exécutée par des filles aguicheuses et fantasques. Le public accourt de l’Europe entière pour s’émoustiller devant ces spectacles étourdissants. 

Ez volt az operett és a "francia kánkán", a csábos és hóbortos lányok előadta ördöngös tánc születésének ideje. Egész Európából tódult a közönség, hogy felpezsdítsék a lenyűgöző előadások. 

French cancan 

Paris, ville de fête, est aussi une ville d’art. Les peintres dits « Pompiers » – artistes académiques de la Belle Époque – triomphent chaque année dans les salons, tandis que les recalés exposent au « Salon des refusés ». Parmi ces Pompiers : Pissarro et Manet … qui feront pourtant entrer la peinture dans l’ère moderne.

Párizs nem csak a vigasságok, hanem a művészetek városa is volt. A "Pompiers"-knek (tűzoltó) nevezett festőművészek – a századvég akadémiai művészei – minden évben győzedelmeskedtek a szalonokban, miközben a vesztesek a "Salon des refusés"-ben (visszautasítottak szalonja) állították ki műveiket.  A Pompiers-k között volt Pissaro és Monet, bár velük lépett be a festészet a modern korba.

Salon des refusés 

Paris s’amuse, et Paris consomme. En 1852, Le Bon Marché lance la vogue des grands magasins. On trouve toutes les marchandises possibles et imaginables dans cette « cathédrale du commerce moderne […], faite pour un peuple de clientes », comme l’écrit Émile Zola dans son roman Au Bonheur des dames (1883).

Párizs szórakozott és fogyasztott. 1852-ben a Le Bon Marché elindította az áruházak divatját. Valamennyi lehetséges és elképzelhető áru jelen volt ebben "a modern kereskedelemnek [...]   a vásárlók számára létrehozott katedrálisában", ahogyan Émile Zola írta a Hölgyek öröme című regényében (1883).

Le Bon Marché

Le prix est affiché sur une étiquette – adieu le marchandage ! –, le choix est vaste, la marge réduite est compensée par le volume vendu, et on instaure le principe du « satisfait ou remboursé ». Suite à ce succès, des magasins concurrents voient le jour : le Bazar de l’Hôtel de Ville ouvre ses portes en 1856, Le Printemps en 1865, La Samaritaine en 1869, les Galeries Lafayette en 1894.

Az árat címkén tüntették fel – isten veled alkudozás! – a választék bőséges volt, a kis árrést az eladott mennyiség ellensúlyozta, és bevezették a pénzvisszafizetési garancia elvét. A siker nyomán konkurens üzletek nyíltak: a Bazar de l'Hotel de Ville 1856-ban, a Printemps 1865-ben, a Samaritaine 1869-ben, a Galeries Lafayettes pedig 1894-ben nyitotta meg kapuit.

Bazar de l'Hotel de Ville 

Près d’un siècle et demi plus tard, tous ces grands magasins font encore le bonheur des Parisiens et des touristes. Côté logement, l’eau n’est pas encore disponible à tous les étages des immeubles, mais l’Hygiène des Parisiens a fait de nets progrès. 

Közel másfél évszázaddal később ezek az áruházak még mindig a párizsiak és a turisták örömére szolgáltak. Ami a lakásokat illeti, még nem volt bevezetve a víz a lakóházak minden szintjén, de a párizsi higiénia már nagyot fejlődött.

L’habillement devient coquet : crinoline pour ces dames, veston et chapeau haut de forme pour ces messieurs. Les premières maisons de couture s’installent dans le quartier de l’Opéra. En 1855 et en 1867, les expositions universelles attirent des millions de visiteurs ainsi que toutes les têtes couronnées.

A ruházat kacér lett: a nők krinolint, a férfiak zakót és cilindert viseltek. Az első divatházak az Opera negyedben telepedtek le. 1855-ben és 1867-ben a világkiállítások több millió látogatót és minden koronás főt ide vonzottak.

Crinoline, veston et chapeau haut de forme 

La capitale devient la vitrine  éblouissante du Second Empire. Les milieux populaires, eux, sont doucement poussés vers la sortie de la ville, du fait de la cherté des loyers dans les immeubles haussmanniens. Les quartiers aisés au centre et à l’ouest s’opposent alors aux quartiers pauvres du nord et de l’est.

A főváros a Második Császárság szemkápráztató kirakata lett. A szegénynegyedek lassan kiszorultak a város szélére a haussmanni lakóházak magas lakbére miatt. A központi és a nyugati városrész gazdag negyedei így kerültek szembe az északi és keleti szegénynegyedekkel.

Rue Champlain à Ménilmontant Photo Charles Marville vers 1877

Paris s’embourgeoise …Mais en 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Le Second Empire de Napoléon III ne s’en remettra pas.

Párizs polgárosodott... de 1870-ben kitört a francia-porosz háború. III. Napóleon Második Császársága nem tudott talpra állni. 

 

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó