Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

D’où vient le drapeau français ? La question est simple, mais la réponse ne l’est pas.

Honnan származik a francia zászló? A kérdés egyszerű, ám a válasz közel sem az.

Plusieurs hommes se sont disputé la paternité du drapeau bleu blanc rouge. Une chose est sûre : l’adoption des trois couleurs se joue au moment de la révolution de juillet 1789, lorsque la garde nationale est créée pour éviter les débordements de la foule. Le général de La Fayette est placé à la tête de cette troupe. Et les miliciens qui la composent arborent des calicots rouge et bleu, aux couleurs de la ville de Paris.

Többen vitatták már a piros-fehér-kék zászló eredetét. Egy dolog biztos: a háromszínű zászlót az 1789-es júliusi forradalom alatt, a Nemzeti Gárda megalakulásakor, a rendbontások elkerülése végett fogadták el. La Fayette (közismert nevén Lafayette) tábornok vezette ezt a csoportot, és a csoportot alkotó milicisták piros és kék ruhaanyagokban, Párizs városának színeiben vonultak fel.

Est-ce La Fayette qui décide alors d’y adjoindre le blanc, couleur de la royauté, pour flatter Louis XVI avant de lui présenter sa garde ? Est-ce le roi lui-même qui ajoute des rubans bleu et rouge à sa cocarde blanche, sur son chapeau, en signe de réconciliation ? En tout cas, c’est au fil de ces journées-là que les couleurs nationales sont assemblées pour la première fois. Elles vont avoir du mal à s’imposer, à la tête de l’Etat. Au fil des décennies suivantes, les royalistes restent attachés au drapeau blanc et les révolutionnaires se rallient bientôt, de leur côté, au drapeau rouge.

Vajon La Fayette döntött úgy - hízelgésből XVI. Lajosnak, mielőtt bemutatja gárdáját -, hogy tegyék hozzá a királyi fehér színt? Vajon maga a király volt, aki a megbékélés jeleként hozzácsatolta a kék és piros szalagokhoz saját fehér kokárdáját? Mindenesetre ezekben a napokban jelentek meg először a nemzeti színek. Nem sok jó vár rájuk, hogy az állam élére kerüljenek. A következő évtizedekben a királypártiak a fehér zászló mellett maradtak, a forradalmárok pedig a hamarosan a piros zászlóhoz pártoltak.

Un poète s’oppose à ce que le drapeau tricolore soit remplacé par le drapeau rouge

Egy költő szembeszáll a piros zászlóval, hogy háromszínűvel váltsák fel

En 1848, la bannière tricolore est devenue le drapeau de la France et de son souverain, Louis-Philippe. Mais lors de la révolution du mois de février, qui contraint le souverain à démissionner, les insurgés réclament que ce drapeau soit remplacé par un étendard rouge. Alors, un ministre du gouvernement provisoire s’enflamme et, s’adressant à la foule, déclare : « [… ] le drapeau rouge que vous rapportez n’a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. »

A háromszínű zászló 1848-ban vált Franciaország és uralkodója, Louis-Philippe zászlajává. De a februári forradalom alatt, amely távozásra kényszerítette a királyt, a felkelők piros zászlót követeltek a trikolór helyett. Az ideiglenes kormány egyik minisztere fellelkesedett és a tömeghez fordulva így szólt: " A vörös zászló, amit magukkal hoztak, csak a Mars-mezőt járta be, a 91-ben, 93-ban elhunyt emberek vérét cipelve magával, míg a háromszínű zászló nevével, dicsőségével és az anyaország szabadságával, körbekerülte a világot.”

Des vivats éclatent, le drapeau rouge est rangé, le drapeau bleu blanc-rouge triomphe, grâce ce discours éclatant. L’homme qui l’a prononcé s’y connaît, en éloquence : c’est le célèbre poète Alphonse de Lamartine, entré dans le gouvernement provisoire quelques heures auparavant, en février 1848.

Kitört az éljenzés, a piros zászlót sutba dobták, a háromszínű zászló diadalmaskodott, hála ennek a ragyogó beszédnek. Az ékesszólásáról ismert ember - a híres költő, Alphonse de Lamartine -, aki 1848. februárján, csupán néhány órával korábban lépett be az ideiglenes nemzeti kormányba.

Source : Clément Imbert

Traduit par P.E.

 

 

Vocabulaire

 

afin que / pour éviter les débordements – rendbontások elkerülése végett

à la tête de qch – valami élén

le calicot – karton ruhaanyag

arborer – parádézik, felvonul

se rallier à qch – valami mellé szegődik, csatlakozik; átpártol valamihez 

le gouvernement provisoire – az ideiglenes kormány

faire le tour de  – körbekerül, körbejár, bejár, híre megy

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó