Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Lutèce devint Paris – Lutetiából Párizs lesz

Histoire de Paris – Párizs története (03)

Les Barbares, qui attaquent l’Empire romain de toutes part, n’épargnent pas Lutèce. Puis, dès la fin du IIIème siècle, la ville subit les invasions des Germains. On bâtit alors une enceinte sur lîle de Cité, où se concentre le pouvoir. L’empereur y réside en hiver avec ses troupes, la belle saison étant consacrée à la guerre.

A Római Birodalmat minden oldalról támadó barbárok nem kímélték Lutetiát sem. Később, a III. század vége felé a város a germánok betöréseit is elszenvedte. Városfalat építettek az Île de Cité köré, ahol a hatalom koncentrálódott. Télen itt élt a császár csapataival, a nyarat háborúzással töltötte.

L’île abrite aussi un arsenal, un entrepôt militaire, une basilique et de petits thermes. Mais la Lutèce gallo-romaine perd bientôt de son éclat : sa population diminue, les thermes et l’aqueduc ne fonctionnent plus, et les autres monuments (forum et arènes) servent de carrières de pierres.

A szigeten fegyvertár, katonai raktár, bazilika és számos fürdő épült. A gall-római Lutetia azonban hamarosan hanyatlásnak indult: csökkent a népesség, a fürdők és vízvezetékek nem működtek és más létesítmények (fórumok és arénák) is csupán kőbányaként szolgáltak.

Cela n’empêche pas Julien de se faire proclamer empereur en 360 dans sa « charmante Lutèce », ni Valentinien Ier d’y séjourner. Même si Julien parle encore de « Lutèce », la ville va bientôt changer de nom. Elle deviendra Paris au VIème siècle.

Mindez nem akadályozta meg II. Julianust, hogy 360-ban "pompás Lutetiájában" emeltesse magát császárrá, sem I. Valentinianust, hogy itt tartózkodjon. Bár Julianus még mindig Lutetiát emleget, a város hamarosan megváltoztatja a nevét: a VI. századtól Párizsnak hívják.

En 451, Attila et ses Huns franchissent le Rhin et se rapprochent dangereusement. Geneviève, une religieuse issue d’une famille locale, enjoint les habitants à résister : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications. »

Miracle : les Huns contournent Paris !

A hunok Attila vezetésével 451-ben átkeltek a Rajnán és vészesen közelednek a város felé. Genovéva, egy helyi családból származó apáca buzdította a lakosokat az ellenállásra. "A férfiak elfuthatnak, ha akarnak, ha nem képesek harcolni. De mi nők, addig imádkozunk Istenhez, amíg meg nem hallgatja imáinkat." Csoda történt: a hunok elkerülték Párizst!

En 464, c’est au tour des Francs de Childéric Ier d’assiéger la ville. Cette fois, Geneviève parvient à ravitailler les habitants en organisant l’acheminement de barques remplies de grains. Elle devient ainsi la protectrice de Paris.

Ez követően 464-ben I. Childerich frankjai ostromolták meg a várost. Ezúttal Genovévának  sikerült élelemmel ellátnia a lakosokat, gabonaszállító hajók indítását megszervezve. Így vált Párizs védőszentjévé.

Clovis, fils de Childéric, finit par s’emparer de la ville. Il en fera la capitale de son royaume en 508. Une décision inspirée en partie par Geneviève, qu’il admire profondément. N’a-t-elle pas su le convertir au christianisme ? Et c’est encore sur ses conseils que le roi franc érige la basilique des Saints-Apôtres sur la montagne qui porte désormais le nom de Sainte-Geneviève.

Klodvig (Clovis), Childerich fia végül elfoglalta a várost, majd 508-ban a fővárosává tette. Részben az általa mélységesen csodált Genovéva ihlette elhatározását. Nem sikerült-e meggyőznie őt a szentnek a kereszténység felvételére? Ráadásul tanácsaira a frank király megépíttette a Szent Apostolok bazilikát azon a dombon, amely azóta Szent Genovéva nevét viseli. 

Clovis et son épouse Clotilde s’y feront même enterrer aux côtés de la sainte. La basilique a aujourd’hui disparu, à l’exception de la tour Clovis située dans l’enceinte du prestigieux lycée Henri IV. À la morte de Clovis, le royaume des Francs est divisé en quatre et Paris perd son rayonnement.

Klodvig és felesége, Klotild a szent mellé temettették magukat. A bazilika mára eltűnt, leszámítva a Klodvig-tornyot, amely a nagyhírű IV. Henrik gimnázium területén látható. Klodvig halálát követően a frank birodalom négy részre oszlott fel, és Párizs elveszítette befolyását.

Childebert Ier y édifie cependant une cathédrale à l’emplacement de la future cathédrale Notre-Dame, et les églises se multiplient. Mais à partir du VIIIème siècle, les rois itinérants de la dynastie carolingienne négligent Paris. Charlemagne choisit Aix-la-Chapelle pour capitale. Les autres ne viennent qu’épisodiquement, trop occupés à parcourir leur royaume. La ville devient alors une proie facile pour les Vikings, qui remontent le Seine à bord de leurs drakkars dès 845. Paris pillé, Paris incendié ...

I. Childebert frank király, azonban székesegyházat építtetett a későbbi Notre-Dame helyén, és a templomok száma is növekedett. A VIII. századtól azonban a Karoling dinasztiából származó királyok mellőzték Párizst. Nagy Károly Aachent választotta fővárosául. Mások csak alkalmanként jártak ide, mert túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy végigjárják a királyságukat. Párizs a vikingek könnyű prédájává vált, akik 845-től hosszú hajóikon - drákár - felhajózva a Szajnán kifosztották és felgyújtották a várost ...

Le scénario se répète tous les dix ans. En 885, la population se réfugie sur l’île de Cité avec les reliques de sainte Geneviève. Les Normands (les « hommes du Nord ») assiègent Paris pendant un an. Une forte rançon les décidera à partir, mais ils seront de retour l’année suivante !

A forgatókönyv tízévente megismétlődött. 885-ben a lakosság az Île de Citére menekült Szent Genovéva ereklyéivel. A normannok – "északi emberek" –, egy éven keresztül ostromolták a várost. Végül egy hatalmas váltságdíj távozásra bírta őket, de a következő évben ismét visszatértek.

On finira par leur abandonner toute une région en 911 : la Normandie. Paris est en ruine. Mais heureusement, sous le règne des Capétiens, la ville retrouvera peu à peu ses lettres de noblesse. 

Végül egy egész régiót feladtak 911-ben, ez volt Normandia. Párizs romokban állt, de szerencsére a Capetingek uralkodása alatt fokozatosan visszanyerte régi dicsőségét.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

Vocabulaire
épargner – megkímél
subir – elszenved, kiáll, tűr
l'enceinte (f) – városfal, kerítés
la carrière de pierre – kőbánya
empêcher de – megakadályoz
tant et tant – annyira, hogy (nagy mértékban)
c'est au tour de – ez a következő
assiéger – ostromol
ravitailler – élelemez, élelemmel ellát
s'emparer de – elfoglal valamit, ráteszi a kezét
ériger – állít, felállít, rendbe szed
prestigieux, -euse – tekintélyes
le rayonnement – tündöklés, ragyogás
pillé,-e – kirabolt, kifosztott
se réfugier – menekül, bemenekül, odamenekül
la rançon – váltságdíj, sarc
la lettre de noblesse – nemesi levél, dicsőség

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó