Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

De nos jours, de nombreuses personnes considèrent les règles d’éducation et de politesse comme quelque chose faisant partie d’un système ancien et obsolète. – Manapság sokan az oktatás és az udvariasság szabályait egy régi és elavult rendszer részének tekintik.

La politesse est un ensemble de petites règles à respecter qui forment un tout et qui voient le jour grâce au comportement d’une personne qui les applique au quotidien.

  • Az udvariasság olyan betartandó apró szabályok összessége, amelyek egyetlen egészet alkotnak és olyan személy viselkedéséből fakadnak, aki naponta alkalmazza azokat.

Une attitude respectueuse et aimable envers le reste de la société ne coûte rien et elle ne sera jamais démodée ou considérée comme “obsolète”.

  • A társadalom többi részével szembeni tiszteletteljes és udvarias hozzáállás semmibe sem kerül, és soha nem megy ki a divatból, és nem tekinthető „elavultnak”.

Ceci est l’essence même de la vie en communauté et le résultat de l’avancée de l’être humain dans notre société. Comme disait l’écrivain et moraliste français Jean de La Bruyère, “l’essence de la courtoisie est l’intention de parler et d’agir de telle forme que ceux qui nous accompagnent sont contents de nous et d’eux-mêmes”.

  • Ez a közösségi élet lényege és az emberek fejlődésének eredménye a társadalomban. Ahogyan a francia író és Jean de La Bruyère erkölcsi szakember elmondta, "az udvariasság lényege az a szándék, hogy úgy beszéljünk és cselekedjünk, hogy azok, akik bennünket kísérnek, boldogok legyenek velünk és önmagukkal".

Règle première lors d’une réception ou d’un banquet. – Első számú szabály egy fogadáson vagy egy banketten.

La place des invités.
S’il n’y a pas de plan de table, les invités attendent debout jusqu’à ce que leur amphitryon les informe des places qu’ils occupent. Traditionnellement, on place les gens suivant un ordre précis : l’amphitryon s’assoie en bout de table, les sièges les plus proches de lui sont destinés aux invités les plus honorables ou bien les plus âgés, alors que les enfants prendront place à l’autre bout de la table.

  • A vendég helye.
    Ha nincs ültető terv, akkor a vendégek állni fognak, amíg a házigazda tájékoztatja őket helyükről. Hagyományosan az embereket meghatározott sorrendben helyezik el: a házigazda az asztal végén ül, a hozzá legközelebb eső üléseket a számára legbecsesebb vendégeknek vagy a legidősebbeknek tartják fenn, míg a gyerekek az asztal másik végén ülnek.

Les dames prennent place en premier, les hommes ne doivent pas s’asseoir jusqu’à ce que toutes femmes soient elles-mêmes assises. Ils sont aussi censés leur rapprocher leurs chaises de la table.

  • A hölgyek foglalnak helyet először, a férfiaknak csak akkor szabad leülniük, amikor már az összes hölgy leült. Feltehetően ők teszik a hölgyek székeit közelebb az asztalhoz.

On attend les retardataires, mais attention, pas plus de 20 minutes. Passé ce délai, on commence à manger. Si tu es arrivé en retard, inutile de dire que tu dois présenter tes excuses, assis-toi rapidement et prends part à la conversation (on essaiera d’oublier que tu as commencé à manger après les autres).

  • Megvárjuk a későn érkezőket, de ez legfeljebb 20 perc. Ezután kezdünk el enni. Ha későn érkezel, szükségtelen elnézést kérni, gyorsan foglalj helyet és csatlakozz a beszélgetéshez (mi pedig megpróbáljuk elfelejteni, hogy mások után kezdtél el enni).

Si un plat ou une boisson ne sont pas appropriés à ton régime alimentaire (régime, allergie ou autre), n’en fais pas une annonce publique, laisse-le sans y toucher, tout simplement.

  • Ha egy étel vagy ital nem felel meg étrendednek (fogyókúra, allergia, stb. miatt), ne tedd közhírré, hagyd érintetlenül.

Incroyable mais vrai : les cure-dents ont leur place dans la salle de bain et non pas sur la table. Utiliser un cure-dent, se mettre des gouttes dans les yeux, se remaquiller, se coiffer ou recoiffer, prendre un médicament ou bien se rafraîchir, toutes ces choses sont réservées à la sphère intime et doivent se passer dans la salle de bain.

  • Hihetetlen, de igaz: a fogpiszkáló nem az asztalon, hanem a fürdőszobában van. Fogpiszkálót használni, cseppeket a szembe helyezni, sminkelni, hajat formázni vagy újraformázni, gyógyszert bevenni vagy önmagunkat felfrissíteni, mindezek a dolgok az intim szféra elemei, és ezeket a fürdőszobában kell megtenni.

(Continuons – Folytatjuk)


Source: sympa

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó