Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Paris au Moyen Âge : Capitale intellectuelle – Párizs a középkorban : A szellem fővárosa
 
 

Histoire de Paris – Párizs története (06)

 
Depuis le XIe siècle, l’école du cloître Notre-Dame est le principal lieu d’enseignement supérieur à Paris. Peu à peu, certains maîtres, comme le célèbre Abélard, font bande à part et s’installent sur la montagne Saint-Geneviève. Loin de la censure des ecclésiastiques, les écoles fleurissent et bientôt, un foyer intellectuel autonome apparaît. On enseigne la théologie, la dialectique, l’astronomie, la médecine à des étudiants venus de Bretagne, de Normandie, de Picardie, mais aussi d’Angleterre, d’Allemagne, de Hollande, d’Espagne, de Scandinavie ...
 
A XI. század óta Párizsban a Notre-Dame kolostor volt a felsőoktatás legfőbb intézménye. Fokozatosan néhány tanító, mint a híres Abelard Péter (Pierre Abélard) is, a maga útját járta és a Szent Genovéva dombon telepedett le. Távol az egyházi cenzúrától az iskolák felvirágoztak és hamarosan kialakult egy önálló szellemi központ. Teológiát, dialektikát, csillagászatot, orvostudományt tanítottak a Bretagne-ból, Normandiából, Pikárdiából, sőt Angliából, Németországból, Spanyolországból vagy Skandináviából érkezett diákoknak.
 
Les élèves forment une population variée, nombreuse et peu argentée. Ils trouvent à se loger dans des « collèges ». Les propriétaires de ces derniers – que l’on appelle aussi des pensions – sont souvent de riches marchands ou des ecclésiastiques désireux de faire une bonne oeuvre.
 
A diákok sokszínű népességet alkottak, jó néhányan közülük kevésbé jó anyagi körülmények között éltek. "Kollégiumokban" laktak. Ez utóbbiak – amelyeket panzióknak is neveztek –tulajdonosai többnyire jó üzletre vágyó gazdag kereskedők vagy egyházi személyek voltak.
 
Peu à peu, ces établissement se dotent de bibliothèques puis de salles de cours, devenant ainsi des lieux d’enseignement à part entière. De quoi satisfaire les professeurs qui donnaient jusqu’alors leurs cours dans les nefs d’église. 
 
Ezek az intézmények fokozatosan gazdagodtak könyvtárakkal, később pedig tantermekkel, így váltak teljes értékű oktatási helyekké, a tanárok megelégedésére, akik előadásaikat korábban a templomhajókban tartották meg.
 
Les collèges fleurissent bientôt sur toute la rive gauche, si bien qu’on en compte 44 pour 5 000 étudiants à la fin du XIVe siècle. Certains sont important : le collège de Clermont (remplacé depuis par le prestigieux lycée Louis-le-Grand), le collège de Navarre (rasé par les travaux de Haussmann), ou encore le collège des Bernardins (créé en 1245 par l’abbé de Clairvaux, le vaisseau amiral de l’ordre cistercien).
 
Le collège de Navarre
 
Hamarosan kollégiumok virágoztak a Szajna bal partján végig, olyannyira, hogy a XIV. század végén már 5000 diáknak 44 kollégium állt a rendelkezésére. Egyesek igen jelentősek voltak, mint a Clermont-i kollégium (amelynek helyén azóta a tekintélyes Nagy Lajos gimnázium áll), a Navarrai kollégium (amelyet Haussmann városrendezése idején romboltak le), vagy a Bernát-rendiek kollégiuma (amelyet a cisztercita rend zászlóshajójának számító Clairvaux apátja alapított 1245-ben).
 
Malgré tout, les conditions l’enseignement de l’époque laissent aujourd’hui songeur : parfois assis sur des bottes de foin, les élèves suivent les cours du maître à plusieurs sur le même livre, et sans jamais écrire. « Des maîtres donnaient leurs leçons en haut tandis que, au rez-de-chaussée, les femmes publiques exerçaient leur trafic honteux. Les putes se querellaient entre elles avec leurs maquereaux tandis que les clerc discutaient », rapporte un chroniqueur de l’époque.
 
 
Mindennek ellenére a kor tanítási feltételei ma elgondolkodtatnak bennünket: a diákok olykor szalmabálákon ültek, gyakran egyetlen könyv segítségével követték a tanító óráit, és sohasem írtak. "A tanárok az emeleten órákat adtak, míg a földszinten könnyűvérű nők űzték szégyenletes mesterségüket. A szajhák a kerítőikkel civódtak, miközben a tudósok vitáztak" - meséli a kor egyik krónikása.
 
Et il ne faut pas s’y tromper : les étudiants sont déjà turbulents et l’on ne compte plus leurs disputes de tavernes, au grand dam des bourgeois. En 1251, les élèves protestent contre l’ingérence de l’Église et l’arrivée sur les bancs de l’université des « ordres mendiants » (carmes, dominicains, franciscains, augustins). On n’en est pas encore aux pavés de Mai 68* mais pas loin !
 
Ne essünk tévedésbe: a diákok már ekkor is féktelenek voltak, ha a polgárok nagy bosszúságára a kocsmában folytatott vitáikat nem is vesszük számításba. A diákok 1251-ben tiltakoztak az egyház beavatkozása és az egyetemre érkező úgynevezett "kolduló rendek" (karmeliták, domonkosok, ferencesek, ágostonrendiek szerzetesek) miatt. Még nem tartottak az 1968. májusi utcaköveknél, de már nem voltak tőle távol.
 
Malgré ces désordres, l’enseignement s’organise peu à peu. Maîtres et étudiants sont constitués en une université dès 1200, sous Philippe Auguste, roi de France de 1180 à 1223. L’université, qui doit transmettre le savoir, jouit de privilèges : le pape Innocent III, lui-même ancien étudiant parisien, garantit son indépendance vis-à-vis de la hiérarchie ecclésiastique. Mais les élèves sont tout de même tonsurés et portent un vêtement long à capuchon ... comme des homme d’Église.
 
A fejetlenség ellenére a tanítás helyzete fokozatosan rendeződött. A tanárok és diákok egyetlen egyetemet alkottak 1200 óta, Fülöp Ágoston francia király idejében, aki 1180 és 1223 között uralkodott. Az egyetem, amelynek a tudás átadása volt a küldetése, kiváltságokat élvezett: III. Ince pápa, aki maga is egykori párizsi diák volt, garantálta az egyetem függetlenségét az egyházi hierarchiával szemben. Ugyanakkor a diákok tonzúrát és hosszú kapucnis köpenyt viseltek, mint az egyház emberei.
 
En 1253, Robert de Sorbon, chapelain et confesseur du roi Saint Louis, fonde un collège pour les étudiants en théologie. Un avenir radieux attend cet établissement : principale faculté de théologie au XIVe siècle, la Sorbonne continue de dispenser des cours (dans toutes les matières) plus de sept siècle plus tard.
 
 
Robert de Sorbon, káplán és Szent Lajos király gyóntatója 1253-ban kollégiumot alapított teológiai hallgatók számára. Fényes jövő várt erre az intézményre: a XIV. században a legfontosabb teológiai kar volt, több mint hét évszázaddal később pedig a Sorbonne folytatta az ismeretek oktatását (immár minden tárgyból).
 
Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati
 
Vocabulaire
 
un cloître – kolostor
faire bande à part – a maga útját járja, önálló útra tér
un foyer intellectuel autonome – önálló szellemi központ
la théologie – teológia
la dialectique – dialektika (a társalgás, a gondolkodás tudománya; vitakészség; filozófiai módszertan)
l’astronomie (f) – csillagászat
la médecine – orvostudomány
peu argenté – nem áll valami jól anyagilag
le / la propriétaire – tulajdonos
la pension – itt panzió (kisebb szálloda többnyire magánházban, egy családnál)
un ecclésiastique – egyházi személy
désireux, -euse – mohó, sóvárgó
à part entière – teljes értékű
le vaisseau amiral – kereskedelmi flotta parancsnoka
au grand dam de qn – valaki bosszuságára
un tonsure – tonzúra, serzetes frizura, a fejtető hátsó felén nyírt kerek, kopasz folt
tonsuré – tonzúrás
 
* Mai 68 
 
Mai 68 a été l’un des mouvements sociaux français les plus importants, que cela concerne les étudiants ou les ouvriers. Dans différents pays du monde, tels que l'Allemagne, le Brésil, l'Italie, la Tchécoslovaquie et le Japon, plusieurs manifestations d'étudiants ont également lieu ce même printemps. C’est bien la France qui a connu une grande révolte étudiante, et la plus grande grève générale depuis 1936.
 
1968 májusa volt a francia társadalmi megmozdulások egyik legfontosabbika, amely a diákokat és dolgozókat egyaránt érintette. A világ különböző országaiban, Németországban, Brazíliában, Olaszországban, Csehszlovákiában és Japánban diákok tüntettek ezen a tavaszon. Franciaország is megtapasztalta a nagy diáklázadást, és 1936 óta az egyik legnagyobb általános sztrájkot.
 

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó