Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Paris aujourd’hui – Párizs napjainkban

Paris entre dans le nouveau millénaire avec l’envie de se mettre au vert. Dès 2001, la capitale initie une grande politique écologique : elle fait la chasse aux voitures et privilégie les transports dits « doux » – c’est-à-dire peu ou pas polluants –, sous la houlette du maire Bertrand Delanoë.

Párizs azzal a vággyal lépett az új évezredbe, hogy "kizöldüljön". 2001-től kezdődően a főváros nagy ökológiai programot kezdeményezett: Bertrand Delanoë polgármester vezetésével üldözte az autókat és előnyben részesítette az úgynevezett környezetkímélő, azaz kevésbé vagy egyáltalán nem szennyező közlekedést.

La ville entreprend des transformations pour réorganiser les modes et les habitudes de déplacements : des pistes cyclables et des couloirs de bus sont tracés, et une ligne de tramway est créée sur les boulevards des Maréchaux. Parallèlement, les Parisiens se mettent au vélo.

A város belevág a közlekedési eszközök és szokások átalakításába: kerékpárutakat és buszsávokat, valamint villamos vonalat is létrehoznak a Párizst övező boulevards des Maréchaux körúton. A párizsiak ugyanakkor kerékpárra ültek.

Station Vélib, Les Halles (photo : velibparis)

Quelques années plus tard, ils sont la possibilité de louer des Vélib’ – contraction des mots « vélo » et « liberté » – que l’on peut prendre et remettre dans n’importe quelle station Vélib’ de la capitale. Quant aux piétons, ils peuvent maintenant se promener le long de la « coulée verte » René-Dumont, du nom d’un célèbre écologiste français. Cette promenade plantée d’arbres relie le quartier de la Bastille à la porte de Montempoivre, au sud-est de Paris. Ancienne voie ferroviaire longue de 4,7 km, elle a été réaménagée et végétalisée dans les années 1980.

Néhány évvel később a Vélib' – a név a bicikli és szabadság jelentésű francia szavak összevonásából ered –, révén lehetőség nyílt kerékpárok kölcsönzésre, amelyeket a fővárosban bármely gyűjtőállomáson igénybe lehet venni, vagy le lehet adni. Ami a gyalogosokat illeti, egy híres francia ökológus, René-Dumont nevét viselő hosszú parkban sétálhatnak. Ez a fákkal szegélyezett sétány köti össze a Bastille negyedet a Párizs délkeleti részén fekvő Porte de Montempoivre-ral. A hajdanvolt 4,7 km hosszú vasúti pályát az 1980-as években átrendezték és parkosították.

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (photo : prodimage)

Avec la sortie du film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001), les Parisiens redécouvrent les vieux bistrots et un art de vivre rétro. Une nouvelle population branchée voit le jour : les bobos. Le cliché veut qu’ils habitent dans des lofts près du canal Saint-Martin, qu’ils mangent bio et qu’ils chinent souvent dans les brocantes.

Az Amelie csodálatos élete (2001) című film vetítését követően a párizsiak újra felfedezték a régi bisztrókat és a retro életmódot. Megjelentek egy új divat, a bobo (bourgeois-bohème, azaz polgári-bohém) követői. Jellemzőjük, hogy a Saint-Martin- csatorna közelében padlásterekben élnek, bio ételeket fogyasztanak és a bolhapiacokon régiségekkel kereskednek.

Reine de l’art de vivre à la française, la capitale continue d’innover pour le bien-être de ses habitants. Ainsi, bronzer sur un transat au bord du fleuve, les pieds dans le sable, face à l’île de la Cité est désormais possible, grâce à l’opération Paris plages. En 2002, la rive droite de la Seine est fermée à la circulation et recouverte de sable. Elle devient ainsi, chaque été la plus grand bonheur des enfants, des boulistes et des adeptes d’activités ludiques ou du farniente.  

A főváros, a francia stílusú életművészet királynője folytatja a lakosai jólétét szolgáló újításokat. A "párizsi strandok" programnak köszönhetően immár nyugágyban lehet napozni, lábbal a homokban a folyóparton, szemben a Cité szigetével. 2002-ben, a Szajna jobb partját lezárták a forgalom elől, és homokkal borították. Azóta így tesznek minden nyáron a gyerekek, a golyójátékosok, a kikapcsolódás és az édes semmittevés rajongói nagy örömére.

Paris-Plage (photo : parismatch)

Paris plage connaît un tel succès que l’événement sera reconduit d’année en année et même exporté à l’étranger. Le concept Nuit blanche est lui aussi très populaire. Le temps d’une nuit, le public a accès gratuitement aux musées et institutions culturelles publiques ou privées. Le principe fera école et sera également décliné partout dans le monde.

A párizsi strand olyannyira sikeres volt, hogy évről évre megújul, és más külföldi országok is átvették. A Múzeumok éjszakája is nagyon népszerű. Egy éjszakára a látogatók ingyen juthatnak be a múzeumokba és az állami vagy magántulajdonú kulturális intézményekbe. Az elgondolás iskolát teremtett és világszerte utánozzák. 

Le Paris du début des années 2000, c’est aussi des tensions sociales qui éclatent dans ées banlieues défavorisées. À l’automne 2005, la mort de deux jeunes poursuivis par la police à Clichy-sous-Bois (en Seine-Saint-Denis) met le feu aux poudres. Les cités connaissent des nuits de violence. D’abord dans les banlieues chaudes autour de Paris, puis dans toutes les cités de France. Ce vent de révolte, qui résulte de la ghettoïsation  ethnique et sociale d’une partie de la population urbaine, ne touche pas Paris intra-muros. Le paisible centre-ville compte deux millions d’habitants, bien loin des 12 millions d’habitants qui composent l’agglomération parisienne (412 communes autour de Paris).

Párizs a 2000-es évek elején a hátrányos helyzetű külvárosok társadalmi feszültségeinek színhelye volt. 2005 őszén, a rendőrség által üldözött két fiatal Clichy-sous-Bois-ban történt halála (Seine-Saint-Denis) súlyosbította a helyzetet. A város megtapasztalta az erőszakos éjszakák idejét. Először a párizsi elszegényedett elővárosokban, majd Franciaország minden városában. A városi lakosság egy részének etnikai és társadalmi gettósodásából eredő lázadás szele nem érintette a párizsi belterületeket. A békés városközpont kétmillió lakossal rendelkezik, szemben a 12 milliót számláló párizsi agglomeráció (412 Párizs környéki település) lakosságával.

Le Grand Paris (photo : granparisdeveloppement)

Afin de corriger les inégalités territoriales et d’améliorer le cadre de vie des Franciliens, un vaste  projet est lancé en 2008, le Grand Paris. Objectif : transformer l’agglomération en une métropole attractive, rayonnant au niveau mondial. L’idée principale est de réaliser une grande boucle de transports en commun, surtout ferroviaires, autour de la capitale. Autre enjeu d’avenir : l’amélioration de l’accueil des touristes. Ces derniers sont plus de 32 millions à visiter la ville tous les ans. 

A területi egyenlőtlenségek és az ile-de-france-iak életkörülményei javítása érdekében hatalmas projektet indítottak 2008-ban, a Grand Paris (a nagy párizsi metropolisz) tervét. A célja az volt, hogy az agglomerációt egyetlen vonzó metropolisszá alakítsa. A fő ötlet egy nagy tömegközlekedési – elsősorban vasúti - hurok létrehozása a főváros körül. Egy másik jövőbeni kihívás a turisták fogadásának javítása. Ez utóbbiak évente több mint 32 millióan látogatják a fővárost. 

Les Halles (photo : awacf)

Depuis 2014, c’est Anne Hidalgo, première femme maire de Paris, qui assure la continuité de ces projets, pour la plupart initiées lors des mandats successifs de Bertrand Delanoë. Paris change et évolue. Mais « Paris sera toujours Paris ». À condition que la Ville lumière ne se repose pas sur ses lauriers.

2014 óta Anne Hidalgo, Párizs első női főpolgármestere biztosítja ezeknek a többségükben még Bertrand Delanoë idejében kitűzött terveknek a folytonosságát. Párizs változik és fejlődik. De "Párizs mindig Párizs marad". Feltéve, hogy a "fény városa" nem pihen meg babérjain.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó