Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Histoire de Paris – Párizs története (09)

La guerre de Cent Ans, qui éclate en 1337, ravage le royaume de France. Le roi Philippe IV demande de l’aide pour financer la guerre face aux Anglais. Les impôts se multiplient, notamment la gabelle, un impôt sur le sel. En 1356, la bourgeoisie parisienne est même sommée de payer la rançon de Jean II le Bon, fait prisonnier durant la bataille de Poitiers. Puissants et organisés, les bourgeois deviennent cependant de plus en plus hostile à l’autorité royale ... et le font savoir.

Az 1337-ben kezdődő százéves háború feldúlta a francia királyságot. IV. Fülöp király segítséget kért, hogy finanszírozni tudja az angolok elleni háborút. Az adók – közöttük a sóadó – egyre szaporodtak. 1356-ban felszólították a párizsi polgárokat, hogy fizessék meg a poitiers-i csatában fogságba esett II. (Jó) Jánosért követelt váltságdíjat. Az erős és szervezett polgárság egyre ellenségesebbé vált a királyi hatalommal szemben, és ezt a tudtára is adták.

Le « premier maire » de Paris

Fils d’une riche famille de drapiers et prévôt des marchandes, Étienne Marcel prend la tête de l’opposition municipale. Depuis la Maison aux Piliers, le futur Hôtel de Ville de la capitale, il appelle le peuple parisien à l’insurrection contre le pouvoir du roi. Les émeutiers marchent ainsi jusqu’au palais royal et assassinent deux proches conseillers du dauphin Charles V sous ses yeux.

La maison au piliers, ou maison du Dauphin, ancien et premier Hôtel de Ville

Az első párizsi "polgármester"

Egy gazdag ruhakereskedő család fia, a kereskedőtestület elöljárója, Étienne Marcel állt a tiltakozók élére. A Maison aux Piliers-ből (Oszlopos Ház), a főváros jövőbeli Városházából hívta fel Párizs lakosságát a király elleni felkelésre. A lázadók a királyi palotához vonultak és a trónörökös, a majdani V. Károly szeme láttára megölték annak két közeli tanácsadóját.

Étienne Marcel épargne le futur roi, mais pose sur sa tête sa propre coiffe bleue et rouge aux couleurs de Paris. Ce geste est vécu comme un affront par le dauphin.

Étienne Marcel

Étienne Marcel megkímélte a jövendőbeli király életét, de fejére tette saját, Párizs színeit viselő kék-vörös sapkáját. Ezt a gesztust sértésként élte meg a trónörökös.

Charles V décide alors de quitter Paris et d’empêcher l’approvisionnement de la ville pour se venger des insurgés. Accusé de vouloir livrer la capitale aux Anglais, Étienne Marcel perd bientôt le soutien des Parisiens. Celui qui est considéré aujourd’hui comme le premier maire de Paris sera assassiné en 1358.

V. Károly úgy döntött, elhagyja Párizst és megakadályozza a város élelmiszer-ellátását, hogy bosszút álljon a felkelőkön. Étienne Marcel, akit azzal vádoltak, hogy át akarta adni a fővárost az angoloknak, elveszítette a párizsiak támogatását. A napjainkban Párizs első polgármesterének tekintett Marcelt 1358-ban meggyilkolták.

Mais aux XIVe et XVe siècles, la population n’a de cesse de se rebeller, souvent pour des questions d’impôts jugés trop lourds. L’insurrection des Cabochiens succède ainsi à celle des Maillotins. Si bien que monarques finissent par se méfier de la capitale, décidément trop turbulente.

A XIV. és XV. században is a lakosság egyre csak lázadozott, gyakran a túl magasnak tartott adók miatt. A Caboche-lázadást a Maillotin-felkelés követte. Olyannyira, hogy az uralkodó végül már nem bízott a fővárosban, túl viharosnak tartotta.

Jeanne d’Arc repoussé

De retour à Paris, Charles V construit de nouvelles fortifications autour de la ville afin de la protéger. Il s’établit un temps au Louvre, mais ne s’y sent pas en sécurité. Le futur roi édifie alors la forteresse de la Bastill, capable de résister aux assaut des envahisseurs, qu’ils soient anglais ou parisiens...

Jeanne d’Arc kiutasítása

Párizsba visszatérve V. Károly új erődrendszert építtetett, hogy megvédje a várost. Egy időre a Louvre-ba költözött, de ott nem érezte biztonságban magát. A leendő király elrendelte a Bastille erőd felépítését, amely képes volt ellenállni a megszállók támadásainak, legyenek azok angolok vagy akár párizsiak...

Jeanne d’Arc

C’est ici qu’il peut se réfugier en cas de révolte, mais il préférera finalement résider à Vincennes, dans le château qu’il vient de faire réaménager. Des remparts de plus d’un kilomètre de long protègent le donjon monumental et la Sainte-Chapelle, qui est une réplique de celle du palais de la Cité.

Lázadás esetén ide menekülhetett volna, de végül szívesebben tartózkodott az általa átépíttetett vincennes-i várkastélyban. A monumentális vártornyot és a Szent Kápolnát, a Cité Sainte-Chapelle-jének hasonmását több mint egy kilométer hosszú fal védi.

Pour l’anecdote : c’est à l’époque de Charles V qu’a également été construite la plus ancienne maison en pierre de Paris, encore visible au 51, rue de Montmorency, dans le quartier du Marais. Il s’agit de la demeure de Nicolas Flamel (vers 1330-1418), un riche écrivain juré de l’Université. Sa fortune était telle qu’on le soupçonnait d’être un alchimiste. Une légende prétend en effet qu’il aurait découvert la pierre philosophale, capable de transformer les métaux en or ...

Egy történet: V. Károly uralkodása alatt történt, hogy megépült Párizs legrégebbi kőépülete, amely még ma is látható a Montmorency utca 51. alatt, a Marais negyedben. Ez Nicolas Flamel (kb. 1330 -1418) dúsgazdag írnok, az egyetem felesküdt tagjának otthona volt. Akkora vagyonra tett szert, hogy azzal gyanúsították, alkimista volt. A legenda szerint feltalálta a fémeket arannyá változtatni képes Bölcsek kövét.

Au début du Xve siècle, les Armagnacs et les Bourguinons entrent en scène et se déchirent sur fond de guerre contre les Anglais. Paris est occupé pendant 18 ans par les envahisseurs d’Outre-Manche. Pourtant, en 1429, les bourgeois de la ville refusent l’aide d’une certaine Jeanne d’Arc. Ils iront même jusqu’à repousser la pucelle d’Orléans en dehors de l’enceinte fortifiée ! 

A XV. század elején színre léptek az Armagnacok és burgundiak, az angolok elleni harcban egymás ellen fordulva. Párizst 18 éven át a La Manche-csatorna túlpartjáról érkező betolakodók tartották megszállva. 1429-ben a város polgárai mégis elutasították egy bizonyos Jeanne d’Arc nevű leány segítségét, sőt ők maguk utasították ki az Orléans-i Szüzet a város falain kívülre.

Charles VII couronnement

En 1436, Charles VII finit par bouter les Anglais hors de Paris, mais la ville payera cher son insoumission : le roi ne veut plus y résider et la cour se déplace en Touraine. Paris reste la capitale officielle du royaume de France, mais elle vient de perdre son rang de résidence royale.

VII. (Győzedelmes) Károly 1436-ban végül kiűzte az angolokat Párizsból, de a város drágán megfizetett engedetlenségéért: a király nem akart többet ott tartózkodni, és az udvar Touraine-be költözött. Párizs maradt a hivatalos főváros, de elveszítette rangját mint királyi székhely.

Source : écoute
Traduit par P.Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó