Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Paris à l’heure des Expositions universelles

Párizs a világkiállítások idején

Paris à l’heure de l'Exposition universelle en 1900. (Photo : wikipédia)

La capitale avait déjà accueilli  l’Exposition universelle en 1855, 1867 et 1878. Mais en 1889, le gouvernement de la IIIe République a l’Intention de voir les choses en grand à l’occasion du centenaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

A fővárosban már 1855-ben, 1867-ben és 1878-ban is volt világkiállítás. 1889-ben azonban a III. Köztársaság kormánya az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának centenáriuma alkalmából nagy terveket szőtt.

La palais du Trocadéro. (Photo : wikipédia)

Paris se veut la vitrine du savoir-faire et de la puissance industrielle française. Rien n’est donc trop beau pour impressionner les 30 millions de visiteurs. Au sommet de la colline de Chaillot, les deux tours de 80 mètres de haut du palais du Trocadéro se dressent de part et d’autre d’une vaste rotonde.

Párizs a szaktudás és a francia ipari hatalom fellegváraként kívánt bemutatkozni. Semmi nem volt elég szép, hogy lenyűgözze a 30 millió látogatót. A Chaillot-domb tetején, a Trocadero-palota két 80 méter magas tornya emelkedett az ég felé egy hatalmas kerek, kupolás épület két oldalán.

La Fontaine Monumentale. (Photo : nga.gov)

Le bâtiment sera remplacé en 1937 par le palais de Chaillot. Des pavillons éphémères, dessinés par les plus grands architectes, mettent en valeur les dernières inventions de l’époque. Au palais de l’Industrie, les visiteurs admirent une fontaine pourvue d’un jeu de lumières électriques qui changent de couleur en fonction du son d’une musique.

Az épületet 1937-ben a Chaillot-palota váltotta fel. A legnagyobb építészek által tervezett tiszavirág életű pavilonok felhasználták a korszak legutóbbi találmányait. Az Ipari Palotában látogatók csodálták az elektromos lámpákkal ellátott, zene hangjai szerint színét változtató szökőkutat.

La Galerie des Machines. (Photo : nga.gov)

Avec ses 420 mètres de long, la Galerie des Machines, immense nef de métal et de verre démolie en 1909, est une prouesse architecturale. Elle est en effet bien plus vaste que le Grand Palais, érigé une dizaine d’années plus tard.

A 420 méter hosszú Galerie des Machines hatalmas fém- és üveghajója építészeti hőstett volt, 1909-ben mégis lebontották. Valójában sokkal nagyobb volt, mint a Grand Palais, melyet egy évtizeddel később építettek fel.

Danse kanake, Exposition universelle de 1889, Paris. (Photo : lejournal.cnrs)

Sur le Champs-de-Mars, une autre attraction attire en grand nombre le public : pour célébrer l’empire colonial, on a reconstitué un « village nègre » autrement dit un village factice où évoluent 400 personnes étrangères (« indigènes » disait-on à l’époque) le temps de l’Exposition.

A Mars-mezőn egy másik látványosság vonzotta nagy számban a közönséget: a tengerentúli gyarmat megünneplésére egy " néger falut", más néven mesterséges falut építettek újjá, ahol 400 idegen ("bennszülöttek", ahogy abban az időben nevezték őket) mozgott a kiállítás ideje alatt.

La Tour Eiffel. (Photo : Múltkor)

Mais le clou de l’événement reste le projet mené par l’ingénieur Gustave Eiffel : sa tour métallique de 324 mètres de haut est la plus haute construction humaine jamais réalisée. L’édifice divise malgré tout. L’écrivain Guy de Maupassant n’y voit par exemple qu’un « squelette disgracieux ». Censée être démontée au bout de 20 ans, la tour Eiffel sera finalement sauvée et deviendra rapidement le symbole de Paris.

Az esemény csúcspontja azonban a Gustave Eiffel mérnök által vezetett projekt volt: a 324 méter magas fémtorony, a valaha ember által készített legmagasabb építmény. A torony megosztotta a közvéleményt. Guy de Maupassant író például csak egy "ízléstelen csontvázat" látott benne. A húsz év múlva lebontásra szánt Eiffel-torony végül megmenekült, és hamarosan Párizs szimbólumává vált.  

La Grand Palais. (Photo : lartnouveau)

En 1900, l’exposition universelle a pour thème « le bilan d’un siècle ». C’est l’apogée de la Belle Époque et la triomphe du génie moderne. 83 000 exposants dont 40 000 étrangers y sont présents. Des bâtiments fastueux embellissent la capital, comme le Petit et la Grand Palais, ce dernier dépassant les 9 000 tonnes de structure métallique – contre 7 000 pour la tour Eiffel.

Az 1900-as világkiállítás témája "egy évszázad számvetése" címet kapta. Ez volt a századforduló és a modern tehetség diadalának csúcspontja. A 83 ezer kiállító között 40 ezer külföldi szerepelt. Gyönyörű épületek díszítették a fővárost, mint például a Petit és a Grand Palais, ez utóbbiban – szemben az Eiffel-torony 7 000 tonnájával – több mint 9 000 tonna fémszerkezetet használtak fel.

La Gare de Lyon. (Photo : vintage.es)

On construit également de nouvelles gares, comme celles d’Orsay, des Invalides ou de Lyon. Le pont Alexandre III, lui, jette son arche d’acier de 108 mètres de portée entre les Invalides et las Champs-Élysées. On ne reconnaît plus la Seine, bordée par les pavillons étrangers à l’architecture hétéroclite, du manoir élisabéthain à la réplique russe du Kremlin.

Új pályaudvarok is épültek, mint például az Orsay, az Invalides és a Gare de Lyon. Megépítették a III. Sándor hídat, amelynek 108 méter hosszú acélíve az Invalidusok és a Champs-Élysées között feszült. Alig  lehetett ráismerni a Szajnára, melyet vegyes építészeti stílusú – az Erzsébet korabeli udvarháztól az orosz Kreml utánzatig – külföldi pavilonok szegélyeztek.

Le village Suisse à l'Exposition Universelle en 1900. (Photo : pinterest)

Un village suisse est aussi édifié. Les bâtiments helvétiques seront cependant démontrés à la fin de l’Exposition. Le métropolitain, en revanche, est fait pour durer : la première ligne de métro, qui relie la Porte Maillot (ouest) à la Porte de Vincennes (est), est inaugurée le 19 juillet 1900. Elle dessert ainsi les principaux sites de l’exposition.

Egy svájci falu is felépült. A svájci épületeket azonban lebontották a kiállítás végén. A metró azonban hosszú életűnek bizonyult: az első metróvonalat, amely a nyugati Porte Maillot-t  köti össze keleti Porte de Vincennes-nel  1900. július 19-én avatták fel. A metróvonal a kiállítás főbb helyszíneinek elérését szolgálta.

La « rue de l’Avenir » était un trottoir roulant qui fût installé à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. (Photo : pourton.info)

Les visiteurs découvrent également les joies du tapis roulant – à l’époque joliment baptisé « rue de l’avenir » –, de la grande roue et du cinéma, avec la projection des films des frères Auguste et Louis Lumière sur écran géant.

A látogatók felfedezték – az abban a korban találóan "jövő utcájá"-nak keresztelt – mozgólépcső, az óriáskerék és a mozi örömeit is, ez utóbbit az Auguste és Louis Lumière testvérek filmjeinek óriásképernyős vetítésével.

Au total, l’Exposition de 1900 attirera plus de 50 millions de curieux. Paris, plus cosmopolite que jamais, fait son entrée dans le XXe siècle avec un sourire conquérant.

Összességében az 1900-as világkiállítás több mint 50 millió érdeklődőt vonzott. Párizs, amely most sokkal inkább kozmopolita volt, mint valaha, hódító mosollyal lépett a XX. századba.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó