Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Les Trente Glorieuses

Paris à l’heure des trente glorieuses – Párizs a dicsőséges harminc év idején

L'expression "Trente Glorieuses" désigne la période d'une trentaine d'années qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. C'est, pour les pays industrialisés occidentaux, une période de prospérité exceptionnelle. Les "Trente Glorieuses" se caractérisent par une forte croissance économique, le plein emploi, l'accroissement rapide du pouvoir d'achat et l'essor de la consommation de masse.

A "Trente Glorieuses" (dicsőséges harminc) kifejezés a második világháborút követő, 1945 és 1973, az első olajválság kezdetéig tartó harminc évre utal. Ez az időszak a nyugati iparosodó országok számára a rendkívüli jólét időszakát jelentette. A "dicsőséges harminc évet" az erős gazdasági növekedés, a teljes foglakoztatás, a vásárlóerő gyors növekedése és a tömegfogyasztás növekedése jellemezte.

Après la seconde Guerre mondiale, Paris est en plein baby-boom. La population de la région parisienne augmente à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne nationale. La capitale doit s’adapter à cette nouvelle donne.

A második világháborút követően Párizs a "baby-boom" (demográfiai robbanás) közepén találta magát. A párizsi régió lakossága kétszer olyan magas ütemben növekedett, mint az országos átlag. A fővárosnak alkalmazkodnia kellett ehhez az új helyzethez.

Tours et périph’ – Tornyok és külváros

C’est l’époque des grands travaux. Les halles déménagent pour Rungis, en banlieue parisienne. Le « ventre de Paris », comme l’appelait l’écrivain Émile Zola, devient alors un espace qui accueille une gare de métro et de RER, ainsi qu’un vaste centre commercial souterrain. Le quartier du Marais conserve ses hôtels particuliers grâce au ministre de la culture André Malraux, tandis que d’autres font peau neuve.

Ez volt a nagyszabású építkezések ideje. A les Halles, a híres piac Párizs külvárosába, Rungis-ba költözött. "Párizs gyomra" helyén, ahogyan Émile Zola író nevezte, metró- és RER-állomás, valamint egy hatalmas földalatti bevásárlóközpont épült. A Marais negyed, André Malraux kulturális miniszternek köszönhetően, megőrizte palotáit, míg más negyedek új arculatot kaptak.

Les Halles (photo : békata)

Les tours poussent comme des champignons dans le 13e arrondissement, mais aussi sur le Front-de-Seine, dans le 15e. Le réseau ferré et autoroutier se densifie, et un périphérique est tracé autour de la ville. Cette ceinture de 35 km fera dès lors office de frontière entre Paris et sa banlieue. Aujourd’hui encore, franchir le « périph’ » est un exploit pour certains Parisiens !

A tornyok gomba módra nőttek ki a földből a tizenharmadik és a közelben fekvő tizenötödik kerületben, a Front-de-Seine negyedben. A vasúti- és az autópálya-hálózat egyre sűrűbbé vált és a város köré körgyűrű épült. Ez a 35 km hosszú, Párizst övező körgyűrű a főváros és külvárosai határának tekinthető. Egyes párizsiak szemében még ma is valóságos hőstettnek számít a périph'-en, a körgyűrűn túlra merészkedni.

À l’ouest de la capitale, le quartier d’affaires de la Défense est créé ex nihilo et doit accueillir les sièges sociaux de grandes sociétés industrielles et financières. Georges Pompidou, qui veut faire de Paris l’égal de Londres, met en place une voie express, rive gauche. Et en 1974 sera inauguré l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, promis à devenir l’un des plus importants au monde.

A fővárostól nyugatra a La Défense üzleti negyedet, a nagy ipari és pénzügyi vállalatok székhelyét a semmiből építették fel. Georges Pompidou, aki Párizst Londonnal egyenértékűvé kívánta tenni, egy gyorsforgalmi utat építtetett a bal parton. 1974-ben pedig a világ egyik legnagyobb repülőterének szánt Roissy Charles-de-Gaulle nyitotta meg kapuit.

La Défense (photo : staticflick)

Pendant une trentaine d’années, le pays est en plein prospérité. D’où l’appellation de cette période « les trente glorieuse ».  La France va bien, mais  « la France s’ennuie », comme le titrait le journal Le Monde en mars 1968. Deux mois plus tard, Paris sort le pays de sa torpeur…

Harminc év alatt az ország teljes jólétben élt.  Innen adódik a "dicsőséges harminc év" elnevezés. Franciaország jól működik, de "Franciaország unatkozik", írta 1968 márciusában egyik írása címében a Le Monde. Két hónappal később Párizs kirángatta az országot tespedtségéből...

Il est interdit d’interdire – Tilos tiltani

Le 3 mai, des étudiants, menés par Daniel Cohn-Bendit, organisent un meeting de protestation autour de la Sorbonne, dans le Quartier latin. Ils se révoltent contre le capitalisme, l’autorité gaulliste et la société paternaliste. Rapidement, les forces de l’ordre les évacuent avec violence. S’ensuit une véritable guérilla urbaine au sein du Quartier latin. Les étudiants dressent des barricades dans les rues, jettent des pavés sur les CRS qui répliquent à coups de matraque et gaz lacrymogènes.

Május 3-án Daniel Cohn-Bendit vezetésével tiltakozó ülést rendeztek az egyetemisták a Sorbonne körül, a Latin negyedben. Fellázadtak a kapitalizmus, a gaullista tekintély és a paternalista társadalom ellen. A rendőrség erőszakkal gyorsan elvezényelte őket. A Latin negyed igazi városi gerilla harctérré vált. A diákok barikádokat emeltek az utcákon, macskakövekkel dobálták a rohamrendőröket, akik gumibottal és könnygázzal válaszoltak.

 Protestation autour de la Sorbonne (photo : photoselter)

Mais 68 est lancé. Des slogans contestataires fleurissent sur les murs de Paris. « Soyez réalistes, demandez l’impossible », « Sous les pavés, la plage ! », « Il est interdit d’interdire ». Les ouvriers de l’usine Renauld, à Boulogne-Billancourt,  rejoignent le mouvement. Bientôt, c’est tout le pays qui sera paralysé par les grèves.

Hatvannyolcat azonban nem lehetett megállítani. A falakon lázongó jelszavak virítottak. "Legyetek gyakorlatiasak, kérjétek a lehetetlent!", "Macskakövek alatt a strand!", "Tilos tiltani!" A boulogne-billancourt-i Renauld gyár munkásai is csatlakoztak a mozgalomhoz. Rövidesen az egész országot megbénították a sztrájkok.

Il est interdit d’interdire (photo : bfmtv)

Et quand le climat s’apaise, on se dispute à nouveau : pour ou contre Beaubourg, cet étrange centre culturel aux tuyaux apparents ? Pour ou contre la tour Montparnasse, jugée disproportionnée ?

Amikor lecsillapodtak a kedélyek, újból fellángoltak a viták: Beaubourg, a furcsa csövekből álló kulturális központ mellett vagy ellenében. Az aránytalannak talált Montparnasse-torony mellett vagy ellene.

La gare d’Orsay ouvert en 1986 sous le nom de musée d'Orsay. (photo : lartnouveau)

Paris échappera aussi à quelques projets farfelus : le percement d’une autoroute en pleine ville ou la démolition de la gare d’Orsay pour faire place à un hôtel comprenant un millier de chambres.

Párizs ilyenformán megszabadult néhány szokatlan tervtől: a város közepét átszelő autópályától vagy az Orsay pályaudvar lebontásától, amelynek helyére több mint ezer szobás szállodát akartak építeni. 

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó