Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Parc de La Villette (photo : parisinfo)

Pendant les deux mandats successifs du président François Mitterrand (de 1981 à 1988, puis de 1988 à 1995), Paris s’engage dans une série de projets de prestige. La gare d’Orsay est transformée en un musée qui rassemble la plus grande collection d’œuvres impressionnistes et post-impressionnistes  du monde. Le parc de la Villette abrite un complexe culturel, avec un cinéma sphérique (la Géode) qui suscite la curiosité de toute l’Europe.

François Mitterrand elnök két egymást követő (1981-től 1988-ig, majd 1988-tól 1995-ig) megbízatása alatt Párizs presztízsprojekt-sorozatba kezdett. Az Orsay vasútállomás múzeummá alakult, amely a világ impresszionista és posztimpresszionista műveinek legnagyobb gyűjteményét őrzi. A Parc de la Villette egy kulturális komplexumnak adott helyet, amelyben megépült egy szférikus mozi (la Géode), felkeltve egész Európa kíváncsiságát.

Musée d’Orsay (photo : popsugar)

Le musée du Louvre se dote d’une pyramide de verre. « Sacrilège ! » crient les esprits conservateurs. La pyramide reste pourtant l’œuvre préférée des visiteurs du musée, après La Joconde et la Vénus de Milo.

A Louvre múzeumhoz üvegpiramis épült. "Szentségtörés!", kiáltották a konzervatív elmék. A piramis azonban a múzeum látogatóinak kedvence maradt a Mona Lisa és a milói Vénusz után.

Non loin, dans la cour d’honneur du Palais-Royal, les colonnes striées de noir et de blanc de Daniel  Buren provoquent, en 1986, un véritable tollé. Et que dire des réactions après l’inauguration, le 13 juillet 1989, de l’opéra Bastille ? On le trouve moche, cher, mal conçu. De plus, des filets de sécurité seront ensuite posés sur sa façade pour empêcher les dalles de tomber, ce qui n’arrange pas l’esthétique de l’édifice.

Nem messze, a Palais-Royal díszudvarán Daniel Buren fekete-fehér csíkozású oszlopai 1986-ban igazi felháborodást keltettek. És mit szóltak a Bastille-opera 1989. július 13-i felavatása után? Csúnyának, drágának, rosszul megtervezettnek találták. Ráadásul a homlokzatán biztonsági hálót helyeztek el, hogy megakadályozzák a kőlapok leesését, és ez egyáltalán nem javított az épület megjelenésén.

Les Colonnes de Buren (photo : abcplanet)

La même année, c’est au tour de l’Arche de la Défense (aussi appelée la Grande Arche) d’être inaugurée : une version contemporaine de l’Arc de Triomphe qui s’inscrit dans « l’axe historique parisien », reliant le Louvre au quartier d’affaires de la Défense.

Ugyanebben az évben nyitották meg az Arche de la Défense (más néven a Grande Arche) üzleti központot: a Diadalív kortárs változata, amely Párizsnak a Louvre-t a Défense üzleti negyeddel összekötő történelmi tengelyébe illeszkedik.

L’année 1989 est marquée par des célébrations d’envergures : les 100 ans de la Tour Eiffel, le bicentenaire de la Révolution française. Le 14 juillet, le publicitaire Jean-Paul Goude met en scène une immense parade colorée sur les Champs-Élysées. L’évènement est suivi par 800 millions de téléspectateurs à travers le monde. 

Az 1989-es évet nagyarányú ünnepségek fémjelezték: az Eiffel-torony századik, a francia forradalom kétszázadik évfordulója. Július 14-én Jean-Paul Goude reklámszakember hatalmas színpompás felvonulást rendezett a Champs-Élysées-n. Az eseményt 800 millió tévénéző kísérte figyelemmel a világ minden tájáról.

Jessye Norman (photo : gettyimages)

Sur la place de la Concorde, la cantatrice américaine Jessye Norman chante La Marseillaise, drapée dans le drapeau tricolore. La capitale se veut moderne et multiculturelle … sans pour autant oublier son histoire.

A Concorde-téren, Jessye Norman amerikai énekesnő francia nemzeti színekbe öltözve énekelte a Marseillaise-t. A főváros – anélkül, hogy elfeledte volna a történelmét –, a modernség és sokféle kultúra pártjára állt. 

Dernier des grands travaux du président socialiste, la bibliothèque François Mitterrand dresse ses quatre tours en forme de livres ouverts sur les bords de la Seine. Paris veut  aussi se donner une image festive. Ainsi, le 21 juin 1982, le ministre de la Culture Jack Lang lance la première Fête de la Musique pour marquer le début de l’été. Cette nuit-là, les rues de la capitale accueillent une foule de groupes professionnels et amateurs pour le plus grand bonheur des passants – et un peu moins des riverains ! Le succès est tel qu’elle sera renouvelée d’année en année, et le concept exporté dans une centaine de pays.

A szocialista elnök munkásságának utolsó szakaszában a Szajna partján megnyílott a négytornyú, könyv alakú Francois Mitterand könyvtár. Párizs ünnepi arculatot kívánt magának. Így 1982. június 21-én, Jack Lang kulturális miniszter elindította az első, nyár elejét jelző Zenei Fesztivált. Aznap éjjel a főváros utcái számos profi és amatőr csoportot fogadtak a járókelők – kevésbé az ott lakók – örömére. Akkora sikere volt, hogy azóta évről évre megújul és ezt az ötletet több ország is átvette.

La bibliothèque François Mitterrand (photo : bouygues)

En 1992, les enfants accourent de toute l’Europe pour l’ouverture de Disneyland Paris, au pied de la commune de Chessy, à l’est de Paris. Ce premier parc d’attractions européen deviendra également la première destination touristique de France.

1992-ben a Párizstól keletre, Chessy város határában található Disneyland Paris megnyitásakor egész Európából tódultak a gyerekek. Ez az első európai vidámpark Franciaország elsőszámú turisztikai célpontja lett.

Les Bleus Champion du Monde (photo : static)

En 1998 pour que les yeux du monde entier se tournent vers la capitale. À l’occasion de la Coupe du monde de football, les Bleus de Zinedine Zidane enflamment le public. Dans un Stade de France flambant neuf, les tricolores remportent la finale face au Brésil. Sur les Champs-Élysées, c’est la liesse. La foule parisienne, toutes origines confondues, célèbre la victoire de l’équipe « black-blanc-beur ». Paris, champion du monde.

1998-ban az egész világ figyelme a főváros felé fordult. A futball Világkupa alkalmából, Zinedine Zidane Kékjei fellelkesítették a közönséget. A vadonatúj Stade de France stadionban játszottak Brazília ellen és megnyerték a döntőt. A Champs-Élysées örömmámorban úszott.  A különböző származású párizsi tömeg a "fekete-fehér-észak-afrikai" csapat győzelmét ünnepelte. Párizs világbajnok lett.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó