Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le 6 juin 1944. les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie. Ragaillardis par la  nouvelle, les Parisiens s’insurgent contre l’occupant. Entre le 18 et 24 août, ils dressent des barricades aux quatre coins de la capitale. Les combats de rue font rage.

1944. június 6-án a szövetséges csapatok partra szálltak Normandiában. A hír felrázta a párizsiakat és fellázadtak a megszállók ellen. Augusztus 18. és 24. között barikádokat állítottak fel a város minden pontján. Az utcai harcok tetőfokukra hágtak.

von Choltitz (photo : gravestone)

Quelque 1 500 habitants y perdent la vie. Le 25 août 1944, les chars du général Leclerc entrent enfin dans la capitale. Hitler ordonne au général von Choltitz, gouverneur du « Grand Paris », de réduire la ville en cendres …

A harcokban közel 1 500 lakos vesztette életét. 1944. augusztus 25-én Leclerc tábornok harckocsijai végül behatoltak a fővárosba. Hitler utasította von Choltitz tábornokot, "Nagy Párizs" kormányzóját a város felégetésére...

Charles de Gaulle tábornok 1944. augusztus 24-én beszédet mond Chartres-ben (photo : eletestudomany)

Mais von Choltitz refuse d’exécuter les ordres, et Paris  est sauvé. C’est dans une ville en liesse que le général de Gaulle arrive en vainqueur. Au milieu de la foule groupée devant l’Hôtel de Ville, il prononce ces mots célèbres : « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France ! » Après quatre ans d’occupation et de privations, la capitale savoure sa liberté retrouvée.

Une petite vidéo :

Von Coltitz azonban nem volt hajlandó végrehajtani a parancsokat, így Párizs megmenekült. De Gaulle tábornok győztesként érkezett az ujjongó városba. A Városháza előtt összegyűlt tömeg közepén ezeket a híres szavakat mondta: : "Párizst meggyalázták! Párizst megsemmisítették. Párizs mártírrá vált! De Párizs felszabadult! Felszabadította magát, felszabadították az emberek a francia hadsereg támogatásával." Négyévnyi megszállás és nélkülözés után a főváros élvezte visszakapott szabadságát.

Les mots célèbres (photo : media)

L’immédiat après-guerre marque l’âge d’or du Quartier latin. Dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, les existentialistes refont le monde. Au Café de Flore, on croise le couple de philosophes Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. La jeunesse assoiffée d’art et de musique se rue dans les caves germanopratines où se produisent les jazzmen américains. On danse jusqu’au bout de la nuit au son de la trompette de Sidney Bechet ou de Miles Davis.

A háborút követően a Latin negyed aranykorát élte. A Saint-Germain-des-Prés kávézóiban az egzisztencialisták átalakították a világot. Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir filozófusok a Café de Flore-t látogatták. A művészetekre és zenére szomjas ifjúság tódult a saint-germain-des-prés-i pincékbe, ahol amerikai dzsesszzenészek játszottak. Késő éjszakáig táncoltak Sidney Bechet vagy Miles Davis trombitazenéjére.

On écoute la chanteuse Juliette Gréco, les poètes Jacques Prévert, Raymond Queneau et Jean Genet. Le fantasque Boris Vian, à la fois écrivain, trompettiste, parolier et chanteur, devient le chef de file des « zazous* », jeunes gens amateurs de jazz qui affichent une attitude insouciante.

Juliette Gréco énekesnőt, Jacques Prévert, Raymond Queneau és Jean Genet költőket hallgatták. A szeszélyes Boris Vivan, aki egyszerre volt író, trombitás, dalszövegíró és énekes, a "zazou" csoport, azaz a nemtörődömnek mutatkozó fiatal dzsesszrajongók vezetője lett.

Juliette Greco et Serge Gainsbourg (photo : hyperbole)

Un vent d’optimisme souffle sur Paris. La croissance repart et des mesures importantes sont prises : droit de vote pour les femmes (1944), création de l’École nationale d’administration (Ena), mise en place de la Sécurité sociale, des indemnités chômage et des retraites (1945) … En somme, une grande partie des acquis sociaux de la seconde moitié du XXe siècle !

Az optimizmus szele borzolta Párizst. Megindult a fejlődés, fontos intézkedéseket hoztak: elfogadták a nők szavazati jogát (1944), létrehozták a Nemzeti Közigazgatási Iskolát (ENA), bevezették a társadalombiztosítást, a munkanélküli ellátásokat és a nyugdíjakat (1945)... Összességében ez volt a huszadik század második fele társadalmi vívmányai java része. 

Toutefois, le quotidien n’est pas aussi rose qu’il n’y paraît. Le pain est rationné jusqu’en 1949 et l’électricité fait encore souvent défaut. De plus, près de 140 000 provinciaux en quête de travail arrivent chaque année dans la capitale, posant de graves problèmes  de logement. Ceux qui ne trouvent pas de toit s’entassent dans des bidonvilles en périphérie de la ville, comme à Nanterre.

A mindennapi élet azonban nem volt olyan rózsás, mint amilyennek látszott. A kenyeret 1949-ig még jegyre adták, és gyakran volt áramszünet. Ráadásul évente közel 140 ezer vidéki álláskereső érkezett a fővárosba, súlyos lakhatási problémát okozva. Azok, akik nem találtak tetőt a fejük fölé, a város külterületeinek nyomornegyedeiben zsúfolódtak össze, mint Nanterre-ben.

Abbé Pierre (photo : pinimg)

L’hiver 1954, une terrible vague de froid touche Paris. Ancien résistant, l’abbé Pierre lance un appel à la solidarité via la radio – ce qui le rendre célèbre par la suite : « Mes amis, au secours ! Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque nu … »

1954 telén szörnyű hideghullám sújtotta Párizst. Az egykori ellenálló, Pierre abbé rádión keresztül szólított fel a szolidaritásra, amelynek később a hírnevét köszönhette: "Barátaim, segítsetek! Minden éjjel több mint kétezren kuporodnak össze fagyban, fedél nélkül, kenyér nélkül, szinte mezítelenül..."

Son message entendu et lui permettra de fonder l’association Emmaüs, pour venir en aide aux plus démunis. La RATP (Régie autonome des transports parisiens) est créée en 1948. À elle de réorganiser les transports dans la capitale : les autobus et surtout, le métro.

Üzenete meghallgatásra talált, így jött létre a legszegényebbek megsegítésére az Emmaüs társaság. 1948-ban létrehozták a Párizsi Közlekedési Vállalatot (RATP). Feladata a fővárosban az autóbuszok és különösen a metró közlekedésének átszervezése volt.

Grands ensembles (photo : geographica)

Autour de Paris, on finit par prendre la décision de construire, à la va-vite, de « grands ensembles » pour héberger les nouveaux travailleurs. En banlieue, des barres d’immeubles sortent de terre tandis que les campagnes, vidées de leurs habitants, se transforment en véritable « désert français ».

Végül elhatározták, hogy Párizs körül sebtében lakótelepeket emelnek az új munkavállalók befogadására. A külvárosokban sorra nőttek ki az épületek a földből, míg a lakosai által elhagyott vidék valóságos "francia pusztasággá" vált.

Note :

*Les zazous sont un courant de mode de la France des années 1940. Il s'agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, et affichant leur amour du jazz.

A zazou az 1940-es évek franciaországi divatirányzata. Olyan fiatalok csoportja, akiket angol vagy amerikai ruhájukról és dzsessz iránti szeretetükről lehetett felismerni.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó