Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Paris sous l’ère industrielle – Párizs az iparosodás korában

Paris sous l’ère industrielle

Après l’effondrement de l’Empire napoléonien, Louis XVIII, frère de Louis XVI, monte sur le trône. Mais le régime à l’ancienne des Bourbons n’est plus adapté à l’époque marquée par la naissance de la révolution industrielle. La capitale se transforme à vue d’œil. Les usines se multiplient, attirant des foules de travailleurs venus de province. Cette main d’œuvre arrive par wagons entiers. Et pour cause : on vient d’inventer le chemin de fer ! La gare Saint-Lazare ouvre ses portes dès 1837.

La gare Saint-Lazare 

A napóleoni császárság összeomlása után XVIII. Lajos, XVI. Lajos testvére került trónra. A régimódi Bourbon rezsim azonban már nem tudott alkalmazkodni az ipari forradalom kirobbanása jellemezte korszakhoz. A főváros szemlátomást átalakult. A gyárak megsokszorozódtak, vidéki munkások tömegeit vonzották. A munkaerő zsúfolt vagonokban érkezett. Mégpedig abból az okból, hogy feltalálták a vasutat! A Saint-Lazare állomás már 1837-ben megnyitotta kapuit.

Charles X, qui succèdera à Louis XVIII, tente de restreindre la liberté de la presse par tous les moyens, et s’attire bientôt les foudres du peuple et même des bourgeois : c’est la révolution des Trois Glorieuses (27, 28 et 29 juillet 1830). Une fois de plus, Paris dresse des barricades pour affronter l’armée du roi. Conservateur et favorable à la bourgeoisie, Louis-Philippe accède au trône. La monarchie dite « de Juillet » (1830-1848) ouvre une parenthèse de calme politique …

Les Trois glorieuses au pont d'Arcole

X. Károly, aki XVIII. Lajost követte a trónon, megpróbálta minden eszközzel korlátozni a sajtószabadságot, és hamarosan kiváltotta nemcsak a nép, de a polgárok haragját is: ez volt a Három Dicső Nap (1830. július 28.,29. és 30.). Párizs ismét barikádokat emelt, hogy szembeszálljon a király hadseregével. A konzervatív és a burzsoáziának kedvező Lajos Fülöp lépett a trónra. A "júliusi monarchia" (1830-1848) a politikai nyugalom korszakát nyitotta meg.

Mais Paris ne cesse de bouillonner. Les travailleurs qui arrivent en masse vivent dans des conditions difficiles, voire misérables. En 1832, une épidémie de choléra fait ainsi plus de 44 000 victimes dans les quartiers pauvres et insalubres.

Les grandes épidémies de choléra

Párizs azonban továbbra is forrongott. A tömegesen érkező munkások nehéz, sőt nyomorúságos körülmények között éltek. Az 1832-es kolerajárvány több mint 44 ezer áldozatot követelt a szegény és egészségtelen városnegyedekben. 

Malgré tout, en 1847, la capitale atteint pour la première fois un millions d’habitants. C’est deux fois plus qu’au début du siècle. Hélas, 65% de la population est trop pauvre pour payer ses impôts. Un an plus tard, en plus de la crise sanitaire, une grave crise économique touche Paris. Enfin, l’interdiction d’un grand banquet républicain met le feu aux poudres en février 1848. 

Mindennek ellenére 1847-ben a főváros népessége első alkalommal érte el az egymillió főt. Ez kétszer annyi, mint a század elején volt. Sajnos, a lakosság 65%-a túl szegény volt ahhoz, hogy fizetni tudja az adókat. Egy évvel később az egészségügyi válság mellett súlyos gazdasági válság is sújtotta Párizst. Végül 1848 februárjában egy nagy republikánus bankett betiltása kirobbantotta a szikrát.

Ouvriers, étudiants, petits bourgeois … presque toute la ville descend dans la rue. On dénombre alors près de 1 500 barricades. Le roi Louis-Philippe, acculé, abdique, et la monarchie parlementaire laisse place à la IIe République. La France adopte le drapeau tricolore, l’esclavage est supprimé dans les colonies, et le suffrage universel est décrété pour tous les hommes.

Munkások, diákok, kispolgárok ... szinte az egész város  kivonult az utcákra. Közel 1 500 volt a barikádok száma. A szorongatott helyzetben lévő Lajos Fülöp király lemondott, és a parlamenti monarchia után következett a Második Köztársaság. A háromszínű lobogó lett a francia nemzeti zászló, a gyarmatokon eltörölték a rabszolgaságot, és minden férfi számára elrendelték az általános választójogot.

Malgré ces avancées sociales, le problème économique majeur reste insoluble : les chômeurs sont de plus en plus nombreux dans la capitale. Une nouvelle insurrection des ouvriers et des socialistes secoue la ville en juin 1848. La répression est cette fois très brutale : entre 3 000 et 4 000 émeutiers sont tués. En décembre, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, devint le premier président de la République.

Louis-Napoléon Bonaparte

A társadalmi fejlődés ellenére a legfontosabb gazdasági probléma továbbra is megoldatlan maradt: a fővárosban egyre nagyobb számban voltak munkanélküliek. A munkások és szocialisták újabb lázadása rázta meg a várost 1848-ban. Ezúttal brutális volt a megtorlás: 3000-4000 felkelőt öltek meg. Decemberben, Louis-Napoléon Bonaparte, I. Napóleon unokaöccse lett a Köztársaság első elnöke.

Mais toutes ces agitations politiques n’empêchent pas la modernisation de Paris. Le préfet Rambuteau veut « donner aux Parisiens de l’eau, de l’air et de l’ombre », autrement dit, il souhaite à tout pris l’assainissement de la capitale et ce, urgemment. Pour ce faire, il développe les espaces verts, multiplie les fontaines, améliore le réseau d’égouts, installe l’éclairage public au gaz. Les trottoirs font leur apparition et les rues sont bombées afin de supprimer le ruisseau central qui charriait les immondices en cas de pluie. Les vespasiennes (urinoirs publics) sont créées. 

Les vespasiennes (urinoirs publics)

Párizs modernizációját nem akadályozták meg ezek a politikai forrongások. Rambuteau prefektus "vizet, levegőt és árnyékot akart adni a párizsiaknak", más szóval, mindenáron meg akarta oldani a főváros rendbetételét, sürgősséggel. Ennek érdekében zöld területeket alakítottak ki, megnövelték a szökőkutak számát, javították a szennyvízcsatorna-hálózatot, gázzal működő közvilágítást létesítettek. Járdákat építettek, az utcákat feltöltötték, hogy esőzéskor a közepén lévő árokban a víz ne sodorja magával a szemetet. Nyilvános vizeldéket is nyitottak.

Paris commence à respirer. La ville est prête pour une mutation encore plus radicale, celle du baron Haussmann, sous le Second Empire. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Le baron peut enfin se mettre à l’œuvre …

Baron Haussmann

Párizs kezdett fellélegezni. A város készen állt egy még radikálisabb változásra, amelyre Haussmann báró irányítása alatt, a Második Császárság idején került sor. 1852-ben, Louis-Napoléon Bonaparte III. Napóleon néven Franciaország császára lett. A báró végre munkába állhatott...

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó