Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Quand Paris s'appelait Lutèce – Amikor Párizs neve Lutetia volt

Histoire de Paris – Párizs története (02)

 
Lancé à la conquête des Gaules de 58 à 51 avant J.- C., Jules César envoie ses légions pour s’emparer de Lutèce. Son armée est plus forte que les tribus gauloises et Lutèce se soumet en 52 avant notre ère. Les Parisii resteront hostiles à l’envahisseur romain un bon moment – ils enverront même des hommes à Alésia, à 260 kilomètres de Lutèce, pour soutenir Vercingétorix face à Jules César.
Pas de quoi cependant affaiblir la puissance de Rome. Sous la férule de César, Lutèce devient une ville romaine en un demi-siècle. Adieu désordre gaulois !
 
Krisztus előtt 58-51-ben, Julius Caesar a gallok ellen küldte légióit, hogy elfoglalják Lutetiát. Serege jóval erősebb volt, mint a gall törzsek, és Lutetia időszámításunk előtt 52-ben behódolt. A Parisii törzsbeliek jó ideig ellenségesek maradtak a római megszállókkal szemben, elküldték embereiket a Lutetiától 260 km-re lévő Alesiába, hogy támogassák Vercingetorix harcosait Julius Caesar ellenében. Így sem voltak azonban képesek gyengíteni Róma hatalmát. Caesar uralma alatt Lutetia – fél évszázad alatt – római várossá vált, búcsút mondott a gall káosznak.
 
Le principal axe routier et commercial, le cardo maximus, coupe la ville du nord au sud: il correspond aux rues Saint-Jacques, de la Cité et Saint-Martin. Les maisons en torchis et en chaume sont remplacées par des maisons en maçonnerie plus grandes et confortables. Les nouveaux arrivants, qui savent exploiter les carrières de calcaire de la région, construisent aussi d’élégants monuments en pierre.
 

A legfontosabb kereskedelmi útvonal, a cardo maximus észak-déli irányban vágta ketté a várost: ez a jelenlegi Saint-Jacques, Cité és Saint-Martin utcáknak felel meg. A zsúptetős vályogházakat nagyobb és kényelmesebb falazott épületek váltották fel. A régió mészkőbányáiből köveket kibányászni képes újonnan érkezők elegáns kő emlékműveket is emeltek.

 
Un système d’égouts et d’adduction d’eau alimente fontaines et thermes publics. Les thermes de Cluny, sur le boulevard Saint-Michel, sont là pour en témoigner. Aujourd’hui encore, on reste ébahi devant la taille majestueuse du grand frigidarium, une salle froide en briques et en pierres de 15 mètres de haut.
 
 

Egy csatornahálózat és egy vízvezeték rendszer táplálta a szökőkutakat és a nyilvános fürdőket. Erről tanúskodnak Cluny fürdői a Szent Mihály körúton. Még ma is lenyűgöznek bennünket a frigidarium (hidegvizes terem) fenséges, kőből és téglából épült, 15 méter magas helyiségének méretei.

 
La vie de l’époque reste malgré tout rurale : chèvres, poules et cochons sont élevés en pleine ville, tandis que les bovins paissent dans la campagne toute proche. Les aristocrates, eux, se nourrissent d’huitres et de crustacés. Le snobisme parisien, déjà !
 

Az élet ebben a korszakban továbbra is vidékies maradt: kecskéket, baromfikat és  sertéseket neveltek mindenütt a városban, míg az egészen közeli vidéken szarvasmarhák legelésztek. Az arisztokraták pedig osztrigát és kagylókat ettek. Már ekkor élt a párizsi sznobizmus!

 
La Lutèce gallo-romaine s’étend sur la rive gauche. Ses fonctions essentielles se concentrent au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Le forum, où trône aujourd’hui le Panthéon, est le siège des institutions municipales. Tout se déroule à l’intérieur de la basilique, sorte de mairie avant l’heure. Le forum accueille aussi en temple où est célébré le culte impérial. De nombreuses boutiques, dotées de trottoirs et d’auvents, bordent l’extérieur de ce périmètre.
 
 

A gall-római Lutetia a Szajna bal partján terült el, főként a Szent Genovéva dombon. A fórum – ahol ma a Pantheon található – volt a városi intézmények székhelye. Minden a bazilika – nevezhetnénk korai városházának is – belsejében zajlott. A fórumon templom is működött, ahol a császár kultuszát ünnepelték. Számos üzlet, előtetővel díszített járda szegélyezte ezt az övezetet.

 
En 1869, lors des grands travaux haussmanniens, on découvre un amphithéâtre à l’angle des rues Monge et de Navarre : les arènes de Lutèce. 15 000 personnes pouvaient assister à des spectacles de théâtre, de danse et à des combats de gladiateurs. Aujourd’hui, on y joue à la pétanque, et en été, on bronze sur les gradins de pierre.
 
 

1869-ben, a Haussmann irányította munkálatok idején fedeztek fel egy amfiteátrumot a Monge és Navarre utcák kereszteződésében: ez a Lutetia aréna. Tizenötezer ember szemlélhette itt a színházi és táncos előadásokat, illetve a gladiátorok harcát. Manapság itt pétanque-ot játszanak, nyáron pedig a kőlépcsőkön napoznak.

 
À l’époque, Gaulois et Romains cohabitaient en bon voisins. Preuve en est : le pilier des Nautes, colonne de cinq mètres de haut exposée au musée de Cluny. Par ce pilier, la puissante confrérie des mariniers gaulois (les Nautes) montrait son attachement à Rome. Le monument est dédié à l’empereur Tibère et on y voit des divinités celtiques côtoyer les dieux romains.
 

Ebben az időben a gallok és rómaik jószomszédként éltek együtt. Ékes bizonyíték erre Cluny múzeumban kiállított, öt méter magas Révészek oszlopa (Pilier des Nautes). A gall hajósok befolyásos testülete ezzel az oszloppal mutatta ki Róma iránti elkötelezettségét. A Tiberius császár tiszteletére állított emlékoszlopon kelta és a római istenségek láthatók fej fej mellett.

 
Un exemple éclatant du syncrétisme religieux. Hélas, les invasions de tribus germaniques mettent fin la Pax Romana. Au milieu du IIIe siècle, Lutèce décline. Le pouvoir se replie sur l’île de la Cité. L’histoire de Paris peut commencer ...
 

Ez a vallási szinkretizmus* ragyogó példája. Sajnos, a germánok betörése a Pax Romana végét jelentette. A harmadik század közepén Lutetia hanyatlásnak indult. A hatalom az Île de Citére szorult vissza. Megkezdődhetett Párizs történelme...

 
 
Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

Vocabulaire

 
le légion – légió
s'emparer de qc – elfoglal valamit; meghódít valamit
le tribu – törzs, néptörzs, klán
un envahisseur – megszálló, behatoló
le principal axe routier et commercial – a legfontosabb kereskedelmi útvonal
une maison en torchis – vályogból épült ház
le chaume – nádtető, zsuptető
la carrière de calcaire – mészkőbánya
un système d’égouts – csatornahálózat
un système d’adduction d’eau – vízellátó rendszer
des thermes public – közfürdő, nyilvános fürdő
un frigidarium – frigidárium (római kori fürdő), hideg vízes fürdő
des combats de gladiateurs (m) – gladiátorok harca
un marinier -- édesvízi hajós
 
* A szinkretizmus a vallástudományban, vagy a politikában az eltérő vagy ellentmondó nézetek összeegyeztetésére irányuló törekvés neve.
 
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó