Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Un ovni catholique – Katolikus UFO

La première cathédrale inaugurée au XXIe siècle en Europe est française.

A XXI. század első katedrálisa Európában francia.
 
Mais à son sommet, pas de coq ! Ultra moderne, l’édifice, en forme de coquille de noix ou de vaisseau spatial, est en adéquation avec son temps. Baptisée Notre-Dame de Créteil, cette église futuriste de 1 400 mètre carré est située en région parisienne.
 
Tetején még sincs kakas ! Ultramoderne, az épület dióhéj vagy űrhajó formája tökéletesen tükrözi a mai modern időket. A créteil-i Notre-Dame, ez az 1400 négyzetméteres futurisztikus templom a párizsi régióban található.
 
Construite en bois d’épicéa et en béton, elle abrite un vitrail de 55 mètres de long. Mais sa conception novatrice ne s’arrête pas là : le lieu culturel se veut aussi culturel. Une galerie d’exposition, un auditorium, une salle de conférence et une librairie équipent le bâtiment et sont ouverts à tous, sans distinction de religion.
 
Fenyőből és betonból épült, 55 méter hosszú, színes üvegablakok díszítik. Az újszerű elgondolás azonban nem állt meg itt: a kulturális hely kulturát akar. Egy kiállító csarnok, egy előadóterem, egy konferenciaterem és egy könyvtár áll az épület rendelkezésére, amely függetlenül a vallástól, mindenki számára nyitva áll.
 
Coût et durée de l’opération : neuf millions d’euros, pour deux ans et demi de travaux. Inauguré le 20 septembre 2015 en présence du ministre de l’intérieur et des Cultes, Bernard Cazeneuve ; l’édifice religieux est un symbole fort.
 
Az építkezés költsége és időtartama: kilenc millió euro és két és fél évig tartó munkálatok. 2015. szeptember 20-án, Bernard Cazeneuve belügyi- és kultuszminiszter jelenlétében avatták fel; a vallási épület erős szimbólum.
 
Une petite vidéo :
 
Pour l’évêque qui y office, Notre-Dame est un pont entre les Chrétiens et les communautés religieuses juive et musulmane, fortement présentes à Créteil. Un symbole de tolérance qui, espérons-le, ne fera pas figure d’ovni parmi les initiatives religieuses.
 
Az itt székelő püspök szolgálatában a Notre-Dame egy összekötő híd a keresztények és a Créteil-ben nagy számban jelen lévő zsidó és muzulmán közösségek között. A tolerancia szimbóluma, amely remélhetőleg nem lesz UFO a vallási kezdeményezések között.
 
Source : écoute
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó