Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Franciaországban mindenki francia. Nem egy szélsõjobboldali párt jelszava ez, hanem a francia nemzetállami gondolat lényege. A francia politikai nemzetet nem a közös vallás vagy származás kapcsolja össze, hanem az állampolgárság. A francia nemzetállamiság nagyvonalúsága hatalmas lehetõség a beilleszkedéshez, de a franciaság a valóságban néha inkább terhes kötelezettséget jelentett.

A vallás, a nemzetiségi hovatartozás nem jelenhetett meg a közéletben, mert ott mindenki francia volt, ugyebár. Otthon, a konyhában vagy a nappaliban lehetett zsidóként vagy katolikusként élni, a nagyapa szólhatott unokájához breton vagy flamand nyelven, de a nyilvánosság fórumairól mind a vallások, mind a nemzetiségek kultúrái ki voltak zárva. A fejkendõtörvény néven ismertté vált jogszabály a közhivatalokban és az állami iskolákban megtiltotta a feltûnõ vallási jelképek viselését, így a fejkendõ mellett a nagyobb keresztét vagy a kipáét is. A helyi nyelveket azonban nem volt szükséges törvényi úton számûzni a közéletbõl - hiszen soha nem is lehettek jelen ott.

Noha Franciaország kulturálisan és nemzetiségileg is színes ország, ahol számos dialektus, nyelv létezik, a francia állameszme csak egy közösség létét ismerte el: a francia nemzetéét. Nem véletlen, hogy Franciaország nem is ratifikálta az 1992-es Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. Bernard Cerquiglini professzor azonban, bízva az egyezmény esetleges jóváhagyásában, 1999-ben összeállította a franciaországi regionális nyelvek listáját - azokét, amelyekre a majdani jogi elismerés kiterjedhetne. Kilenc évvel elkészülte után, idén a lista talán végre jogi jelentõséget nyerhet. Az idei alkotmánymódosítások sorát ugyanis a nemzeti nyelvek elismerése nyitja.

Sarkozy javaslata, hogy a jövõben állami pénzbõl épüljenek a mecsetek, megdöbbentõ volt...

Nicolas Sarkozy már belügyminiszterként többször bírálta a merev francia nemzetállamiságot, mely semmi teret nem enged a helyi kultúráknak, vallásoknak. Sarkozy javaslata, hogy a jövõben állami pénzbõl épüljenek a mecsetek, megdöbbentõ volt a csak franciákat ismerõ párizsi értelmiségi körök számára, de magyar és görög származásáról is szokatlanul nyíltan beszélt a jelenlegi államfõ. Üzenete egyértelmû volt: a francia államnak szakítania kell a megkövesedett nemzetállamisággal, s be kell engednie a közéletbe a vallásokat, a helyi nyelveket, a nemzetiségeket, identitásokat.

Az elnök már megválasztását követõen átfogó alkotmánymódosítást ígért. Ha a kezdeti tervek idénre meg is soványodtak, a francia alkotmány elsõ paragrafusának kiegészítése jelentõs változást hozhat a franciák szemléletében. Noha a nemzetiségekkel szembeni ellenszenv az évek során enyhült, és számos településen - inkább turisztikai érdekességként ugyan - kétnyelvû táblákat is kihelyeztek, a hivatalos Franciaország eddig nem vett tudomást a területén beszélt nyelvek sokaságáról - ezért más országok esetében sem támogatta a kisebbségek önrendelkezési jogát. Ha azonban a franciák képesek lesznek elismerni saját nemzetiségeiket, talán egyszer más államok kisebbségeinek - így a határontúli magyaroknak - sem a beolvadást fogják javasolni.

Egyelõre azonban csak otthon mernek ilyen irányokba is gondolkodni. A kormány által most benyújtott, és a Nemzetgyûlés által nagy többséggel elfogadott alkotmánykiegészítés szerint ugyanis „a regionális nyelvek a nemzeti örökség részei". De ténylegesen csak akkor válhatnak azzá, ha majd júliusban a Szenátus is így találja. Persze, nem árt rögtön továbbolvasni a régi-új alkotmányszöveget, mely már a következõ szakaszában kijelenti: "a (Francia) Köztársaság nyelve a francia".

A helyi nyelvek útja hosszúnak ígérkezik még a konyhától a közéletig.

(Heti Válasz, Techet Péter)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó