Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az 1912-ben alapított és első tanévét 1914 szeptemberében megnyitó debreceni egyetemen az első francia szakos okleveleket az 1918/19-es tanévben adták ki. Francia irodalomból és nyelvészetből ekkor még a germanista Huss Richárd tartott előadásokat. Tőle az oktatást 1920-ban Hankiss János (1893-1959) vette át, aki 1916 őszén mint kihelyezett középiskolai tanár került Debrecenbe, s kezdetben lektorként francia és német nyelvet tanított.

A budapesti Eötvös Collegiumban végzett francia-német szakon, 1915-ben francia irodalomból doktorált, a professzori kinevezéshez szükséges magántanári címet pedig 1919-ben egyetemünkön szerezte meg. 1923-ban nevezték ki egyetemi tanárrá, az ő nevéhez fűződik az önálló francia tanszék megalapítása.

Az 1930-as években már nemzetközileg is számon tartott irodalomtudományi munkássága, illetve tudományszervezői tevékenysége révén a szakterület egyik meghatározó egyénisége lett, többek között ő alapította és szerkesztette a Helicon c. nemzetközi irodalomtörténeti folyóiratot (1938-1943). 1949 decemberében, összefüggésben a vidéki egyetemeken a "nyugati nyelvek" oktatásának ideológiai-politikai megfontolásokból elhatározott megszüntetésével, nyugdíjazták.

Az utolsó végzős évfolyam 1950 tavaszán vizsgázott, a többi hallgatót vagy átirányították Budapestre, vagy átmehetett orosz szakosnak. Ez az állapot hét évig tartott.

A francia szakos képzés az egyetemi hallgatóság 1956-os követelései nyomán indult újra a bölcsészkaron 1957 februárjában.

A francia szakos képzés az egyetemi hallgatóság 1956-os követelései nyomán indult újra a bölcsészkaron 1957 februárjában - felmenő rendszerben. A Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke elnevezéssel újjáalakított tanszék vezetését 1970 őszéig a budapesti egyetem docenseként áthelyezett, az újlatin összehasonlító nyelvészet terén ugyancsak nemzetközi hírnévnek örvendő Herman József professzor (1924) látta el, aki 1962-ben megalapította a tanszék évente megjelenő tudományos kiadványát, mely jelenleg Studia Romanica de Debrecen címmel jelenik meg.

1957 szeptemberében az oktatói kar négy főből állt a külső előadóként akkor még foglalkoztatott Hankiss Jánossal együtt. Ez a létszám a teljes álláson lévőket tekintve a hatvanas évek közepén a mindenkori francia lektorral hét főre emelkedett.

Miután a francián kívül, az eredeti tervek és helyi kezdeményezések ellenére, más újlatin nyelvből szakképzés indításához Debrecen nem kapott lehetőséget, 1982-ben a tanszék felvette jelenlegi nevét, kiküszöbölve ezzel a korábbi elnevezésből származó félreértéseket. 1970-1991 között a tanszéket docensi minőségben az irodalomtörténész Gorilovics Tivadar (1933) vezette. 1991 őszétől helyébe az elsősorban (történeti) nyelvészeti kutatásokat folytató Kiss Sándor (1941) lépett.

2005. november 1-je óta a nyelvész Csűry István vezeti a tanszéket. A hallgatói létszám a hetvenes évek közepén 80-90 között mozgott, a nyolcvanas években erőteljesen csökkent, majd 1990-től, a gimnáziumi kötelező orosztanulás megszűnésével, hirtelen emelkedésnek indult. Az 1998/99-es tanévben mintegy 150 nappali tagozatos hallgató folytatott tanulmányokat a szakon. Mostanára 90-100 fő körül stabilizálódott a hallgatói létszám.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó