Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A Húsvét egy zsidó eredetű ünnep, amelynek dátuma változó, minden évben március 22 és április 25 közé esik.

Pâques est une fête d'origine juif dont la date est mobile et tombe chaque année entre le 22 mars et le 25 avril.

A Húsvét eredete

Pâque ("s" betű nélkül) egy zsidó ünnep a zsidó naptár első hónapjának 14. napja. A zsidó nép ősei az egyiptomi fáraók rabszolgái voltak. Mózes sugallatára szerveződtek és kivonultak Egyiptomból. Ezt a kivonulást nevezzük Exodusnak és a zsidók azóta ünneplik minden tavasszal. A zsidók nem Húsvétnak, hanem Pessah-nak nevezik. 

L'origine de Pâques

Pâque (sans "s") est une fête juive célébrée le 14ème jour du premier mois du calendrier juif. Les ancêtres du peuple juif étaient esclaves des pharaons d'Égypte. Sous l'influence de Moïse, ils organisèrent et s'enfuirent. Cette libération, appelée l'Exode, est depuis lors célébrée par les Juifs chaque printemps. Les Juifs ne disent pas pâques mais "Pessah". 

A témával foglalkozik még Joyeuses Pâques ! - Húsvét a frankofón világban cikkünk is.

Húsvét a keresztény vallás szerint

A keresztény Húsvét célja felidézni Jézus Krisztus feltámadását. A kereszténység korai időszakában használt naptár, amely rögzítette a Húsvét dátumát zsidó vagy babiloni naptár volt. A Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő teliholdhoz időzítették (14 Nissan), Jézus halálára emlékezve. Jézus feltámadása Nissan 16-kor történt, egyidőben a Pessah-val, a zsidó Húsvéttal.

Pâques, selon la religion chrétienne

La fête chrétienne de Pâques est destinée à rappeler le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Durant les premiers temps de la chrétienté, le calendrier utilisé pour fixer la date de Pâques était le calendrier juif ou babylonien. Les Églises célébraient Pâques le dernier jour avant la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps (14 Nissan) commémorant ainsi la mort de Jésus. La résurrection de Jésus survint le 16 Nissan, en même temps que Pessah, la Pâques juive. 

Egy egyedülálló esemény

A Húsvét eredete, mint keresztény ünnep megtalálható az Újszövetség írásaiban. Máté, Mark, Lukács és János, akik Jézus követői voltak, bemutatják saját verziójukat, mind Jézus keresztrefeszítésének és feltámadásának szemtanúi. Ezek a tények jelentik a kereszténység tetőpontját Húsvét vasárnapjának ünneplését.

Un événement unique

L'origine de Pâques en tant que fête religieuse chrétienne se trouve dans les écrits du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui étaient tous disciples de Jésus, présentent chacun leur version personnelle de témoin oculaire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Ces faits représentent le point culminant du Christianisme célébré le dimanche de Pâques.

Jézus Krisztus feltámadása

Húsvét eredetileg a zsidó Húsvét része volt: Jézust keresztre feszítették majd Húsvét hetében feltámadt. A keresztények Krisztust húsvéti báránynak tekintik, akiről az Exodus beszél, mivel tökéletes bűn nélküli áldozattá vált, aki képes mindenki bűnét eltörölni.

Jézus (Jésus, ejtsd: zsézü) megmutatja sebeit a kételkedő Péternek (Pierre)

La résurrection de Jésus-Christ

Pâques faisait initialement partie de la Pâque Juive, étant donné que Christ a été crucifié et est ressuscité durant la semaine de la Pâque. Les chrétiens considèrent que Christ est l'Agneau de la Pâque dont parle le livre de l'Exode, puisqu'il est devenu le sacrifice parfait et sans péché, capable d'effacer les péchés de tous.

A kereszténység elterjedésével, a nem keresztény nemzeteknél, a Húsvét fokozatosan keveredik a pogány tavaszi fesztivál rítusokkal. A modern ünnepségek eredménye ez a kompromisszum. Azonban Húsvét gyakran az a nap, amikor sok ember dönt úgy, hogy gyülekezetbe megy és meghallgatja az evangéliumot.

Boldog Húsvétot!

Avec l'expansion du Christianisme dans des nations non chrétiennes, la célébration de Pâques s'est progressivement mélangée avec les rites païens de la fête du printemps. Les célébrations modernes sont le résultat de ce compromis. Pourtant, Pâques est souvent le jour que de nombreuses personnes choisissent pour se rendre à l'église et où ils entendent la « Bonne Nouvelle » de Jésus-Christ.

Joyeuses Pâques ! 

Vocabulaire

la résurrection - feltámadás
la Cène - az utolsó vacsora
La sainte cène - őrvacsora
l'apôtre (m) - apostol
l'arrestation (f) - letartóztatás

la crucifixion - keresztre feszítés
ressusciter - feltámad
un disciple - tanítvány
monter au ciel - felszáll a mennybe
un passage - átmenet, átkelés, átjáró
la sortie d'Egypte - kivonulás Egyiptomból
le peuple hébreu - a héber /zsidó nép
subir qch - szenved valamitől
conduire par qn - valaki által vezet(ett)

A témával foglalkozik még Joyeuses Pâques ! - Húsvét a frankofón világban cikkünk is.

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó