Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a riói csúcstalálkozót követően jelölte ki a Víz Világnapját. Minden év március 22-én ünnepeljük. 

Journée Mondiale de l'eau instituée par 'ganisation des Nations unies après le sommet de Rio en 1992. Elle se célèbre le 22 mars de chaque année.

A víz az élelmiszer-biztonság forrása. A víz és energia szorosan kapcsolódnak egymáshoz és kölcsönösen függenek egymástól. A víz nélkülözhetetlen az élethez. Emiatt emlékezünk minden évben a Víz Világnapjára.

L'eau à la source de la sécurité alimentaire. L'eau et l'énergie sont étroitement liées et interdépendantes. L'eau est indispensable à la vie. C'est ce que nous rappelle, chaque année, la Journée mondiale de l'eau. 

Journée mondiale de lEau 2

A világon 1,3 milliárd ember nem jut áramhoz, 768 millió ember nem jut megfelelő vízfelvevő ponthoz és 2,5 milliárd ember még mindig nem élvezhet jobb higiéniás körülményeket. A víznek és az energiának jelentős hatása van a szegénység mértékének csökkentésére.

Dans le monde, 1,3 milliard de personnes n'ont pas d'électricité, 768 millions manquent d'accès à des points d'eau adéquats et 2,5 milliards ne bénéficient toujours pas d'installations sanitaires améliorées. L'eau et l'énergie ont des répercussions importantes sur la réduction de la pauvreté.

Az energia és víz erőforrásainak ésszerű használata egyaránt sürgető. Mindkét ágazatban javítani kell a az együttműködést és csökkenteni a pazarlás mértékét . 

Journée mondiale de lEau 3

L'utilisation rationnelle des ressources en eau et de l'énergie est tout aussi impérative. Les deux secteurs pourraient améliorer leur coordination et réduire les gaspillages.

A népesség növekedése és a vízkészletek

A világ népessége, jelenleg mintegy hét milliárd ember, 2050-re akár a kilenc milliárdot is elérhet, ami jelentős vízigény növekedést jelez. Minden embernek szüksége lesz vízre, mind ivásra, mind az alapvető szükségleteik kielégítésére (higiénia, munkálatok, élelmiszer-előkészítés), mind az élelmiszerek elkészítéséhez, melyeket fogyasztanak.

La croissance démographique et les ressources en eau

La population mondiale, constituée aujourd'hui de quelque sept milliards de personnes, pourrait atteindre neuf milliards d'âmes en 2050, laissant présager une augmentation importante de la demande en eau. Tous ces êtres humains auront besoin d'eau pour boire et pour combler leurs besoins fondamentaux (hygiène, assainissement, préparation des aliments), mais aussi pour produire la nourriture qu'ils consommeront.

Élelmiszer és vízkészlet pazarlás

Az élelmiszerek 30%-a kárba vész vagy elvész a világban, annak ellenére, hogy közel egymilliárd ember szenved az éhségtől. Ez a valóság a rendelkezésre álló vízkészleteket is befolyásolja. 

Journée mondiale de lEau 5

Le gaspillage alimentaire et les ressources en eau

30 % de la nourriture produite mondialement est perdue ou gaspillée, alors même que près d'un milliard de personnes souffrent de la faim. Cette réalité affecte elle aussi la disponibilité des ressources en eau.

Miért van víz a tányérunkban?

Az összes emberi tevékenységben a mezőgazdaság a legfalánkabb vízben. Ő a felelős a vízfogyasztás 70 %-áért. A globális élelmiszer-biztonság a rendelkezésre álló vízkészlet függvénye, amely a mezőgazdaságtól függ. 

Journée mondiale de lEau 4

Pourquoi y-a-t-il de l'eau dans notre assiette ?

De toutes les activités humaines, l'agriculture est la plus gourmande en eau. Elle est ainsi responsable de 70 % de la consommation globale. La sécurité alimentaire mondiale est donc tributaire de la disponibilité des ressources hydriques, dont dépend l'agriculture.

A víz útja tányérunkig

Víz kell a mezőgazdasági területek öntözéséhez, az állatállomány itatásához és a gabonafélék termeléséhez. Így az előállított élelmiszer egy személyre, egy nap alatt, 2000 és 5000 liter közötti vízmennyiséget igényel. Ezt a vízet, amit rejtett formában találunk az élelmiszerekben, virtuális víznek nevezzük. Nos, ez található tányérunkon...

Le voyage de l'eau jusqu'à notre assiette

L'eau est nécessaire pour irriguer les champs, pour entretenir les installations, pour abreuver le bétail et pour produire les céréales dont il se nourrit. Ainsi, la production de la nourriture consommée par une personne en un jour requiert entre 2 000 et 5 000 litres d'eau. Cette eau, qui est en quelque sorte « cachée » à l'intérieur des aliments est appelée eau virtuelle. Eh bien, elle se retrouve dans notre assiette...

Forrás : onedrop ; franceinfo

 

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó