Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech
Daniel Carasso

És a „Petit Daniel Danone-ná változott – Et "Petit Daniel" devint Danone

A Danone-sztoriról készült dokumentumfilm az oldal alján! Ugrás a videóhoz.

A férfi 103 éves volt. A joghurtok márkájából - amelyek nevét ő sugallta, és amit édesapja alkotott Barcelonában, amikor ő még csak tinédzser volt -, van belőlük vagy kilencven. 2009. április 2-án, Daniel Carasso-nak - titkolózása ellenére - meg kellett jelennie a nagy nyilvánosság előtt a Danone - külföldön, a francia márkák közül az egyik legismertebb az Oréal és a Chanel mellett - születésnapján.

L'homme avait 103 ans. La marque de yaourts dont il a inspiré le nom, et que son père avait créée à Barcelone quand il n'était qu'adolescent, en a, elle, 90. Jeudi 2  avril en 2009, Daniel Carasso devrait, malgré sa discrétion, faire une apparition publique pour l'anniversaire de Danone ("petit Daniel", en espagnol), l'une des marques françaises les plus connues à l'étranger, avec L'Oréal et Chanel.

Daniel Carraso hatása még ma is nagyon erős. Pedig már közel 70 éves, amikor 1973-ban élelmiszer-csoportja egybeolvadt az Antoine Riboud vezette BSN-nel. Abban a korban, amikor a jól megérdemelt nyugdíjas évek járnak. Harminc évvel később, Daniel Carraso még mindig a csoport tiszteletbeli elnöke, egy titkárnővel és egy irodával rendelkezik Párizsban, a Haussmann körúton. Egyedül van ott, Franck Riboud-val a PDG jelenlegi elnök-vezérigazgatójával, hogy eltérjen a nyitott irodák szabályaitól. Franck Riboud irodájával ellentétben, nála minden bútor régi. Nincs szokványos asztal, nincs számítógép sem, viszont bőven akad az 1930-ból származó porcelán joghurtos bögrékből és archív fotókból.

Franck Riboud

Aujourd'hui encore, l'empreinte de Daniel Carraso reste forte. Pourtant, il a déjà près de 70 ans quand, en 1973, il fusionne son groupe agroalimentaire avec le verrier BSN (Boussois-Souchon-Neuvesel) présidé par Antoine Riboud. L'âge de prendre une retraite amplement méritée. Plus de trente ans plus tard, Daniel Carraso est toujours président d'honneur du groupe et il dispose d'une secrétaire et d'un bureau, au siège, boulevard Haussmann, à Paris. Il y est un des seuls, avec le PDG actuel, Franck Riboud, à déroger à la règle de l'open space. Contrairement au bureau de Franck Riboud, le mobilier y est ancien. Pas de table standard, pas d'ordinateur non plus, mais des pots de yaourt en porcelaine des années 1930, et beaucoup de photos d'archives.

Amikor Párizsban van, ami gyakran megesik, ez az idős, elegáns, ráadásul igen tekintélyes úr, mindig háromrészes öltönyben és nyakkendőben megy a Danone-hoz, minden délután. Ideje másik felét Barcelonában tölti, ahol családja a csoport kisebbségi ágában maradt. Itt, Párizsban, a vezérigazgató szeret beszélgetni "Daniel"-lel. "Antoine Riboud 2002-es halála óta, átvette apja szerepét és ő játsza a játékot", mondta Franck Riboud. Hogy mi jellemzi a legjobban? Az állandó optimizmusa.

Quand il est à Paris, c'est-à-dire souvent, ce vieux monsieur élégant, très grand, toujours en costume trois-pièces et cravate, passe chez Danone chaque après-midi. L'autre moitié du temps, il vit à Barcelone sa famille est d'ailleurs restée minoritaire dans la branche espagnole du groupe. Ici, à Paris, le PDG lui-même aime venir échanger avec "Daniel". "Depuis le décès d'Antoine (Riboud, en 2002), il a pris le rôle du père de l'entreprise, et il joue le jeu", confie Franck Riboud. Ce qui le caractérise le mieux ? Son "optimisme permanent".

Kora ellenére, Daniel Corraso mindig szívesen fogadja a világ minden tájáról érkező Danone- menedzsereket, hogy tájékozódjon a termékekről. "Sok kérdést vet fel, ezzel rákényszerít bennünket, hogy haladjunk a korral", meséli Agnès Berthet-d'Anthonay kommunikációs vezető. Már akkor is mellette volt, amikor a kutatási központban dolgozott, amikor folytatja a kapcsolatkeresést. Néhány éve Kínába látogatott, hogy kipuhatolja az érdekeltséget, amit a csoport ott szeretne kialakítani.

En dépit de son âge, Daniel Carasso aime toujours recevoir les managers de Danone venus du monde entier pour s'informer des produits. "Il pose beaucoup de questions, il nous pousse à aller de l'avant", raconte Agnès Berthet-d'Anthonay, à la direction de la communication. Elle l'a côtoyé quand elle travaillait au centre de recherche du groupe, où il continue d'aller, là aussi, toujours à la recherche d'un contact. Il y a quelques années, il s'est même rendu en Chine, constater l'intérêt qu'avait le groupe à vouloir s'y développer.

Bizonyára, ez a férfi testesíti meg a Danone mítoszt, ennek a balkáni eredetű joghurtnak a történetét, amelyet apja Isaac, 1919-ben Spanyolországban, majd ő maga Franciaországban és az Egyesült Államokban dobott piacra, ahol "Dannon"-nak kellett nevezni, hogy a kiejtés megmaradjon. Bizonyára ő, a joghurttermelés atyja, kezdetben gyógyszertárakban árulta, majd a tejiparban, ahol kiharcolták, hogy Danone lehessen a neve, és végül, a nagy élelmiszer-elosztó polcain, amely fokozatosan átvette a hatalmat a gyártás felett.

Persze, ő a csoport memóriája is, az az ember, aki ismerte azt a kort, amikor a Danone még konkurencia nélkül létezett, meg azt is, amikor a csoport csatlakozott a friss tejtermékek virágzó piaci vállalataihoz, mint a Chambourcy vagy a Yoplait. És végül, azt a kort is, amikor a Nestlé és a Unilever külföldi csoportok azért jöttek, hogy meghódítsák a francia területeket.

Certes, l'homme incarne le mythe Danone, l'histoire de ce yaourt originaire des Balkans lancé en Espagne par son père Isaac en 1919, et par lui-même en France et aux Etats-Unis, où il avait fallu l'appeler "Dannon" pour que la prononciation demeure. Certes, il est le père du yaourt industriel, vendu au départ dans les pharmacies, puis dans les crémeries, où l'on se battait pour avoir du Danone, et, au final dans les rayons de la grande distribution, qui a progressivement pris le pouvoir sur les industriels. Certes, il est aussi la mémoire du groupe, celui qui a connu l'époque où Danone était sans concurrent, puis celle où la société a été rejointe sur le marché des produits laitiers frais en plein essor par des entreprises comme Chambourcy ou Yoplait. Et enfin, l'époque où, cette fois, ce sont des groupes étrangers, Nestlé ou Unilever, qui sont venus conquérir le territoire français.

De sorozatos lépésekkel, Daniel Carasso egyfajta iránymutatást testesít meg. És ha a franciák a Danone-t a Rimboud apa és fiával társítják is, lényegében véve a Carasso tandem az, ami a márkát képviseli. Az első kettőhöz kétségkívül visszatér a társadalmi örökség - az Antoine által kigondolt kettős gazdasági és társadalmi modell, amelyet Franck alkalmazott a globalizációra - és a vállalati hírnév is a környezetükben marad. De Carasso-hoz kapcsolódik a termék neve, ami sikereiket hozta. Három szóban: a minőség, a reklám és az ötlet megvalósítása. "BSN, nehézipar volt, üvegből. Daniel elhozta nekünk a fogyasztói kultúrát." - magyarázza a jelenlegi vezérigazgató. "A Riboud-család, ez a BSN. Danone pedig a Carasso-család. Még akkor is, ha volt kölcsönösen hasznos együttélés.", ismeri el a vezérigazgató.

Mais, plus que des étapes successives, Daniel Carasso incarne surtout une ligne directrice. Et si les Français associent Danone aux Riboud, père et fils, c'est en fait le tandem Carasso qui représente la marque. Aux deux premiers revient sans aucun doute l'héritage social - le double modèle économique et social pensé par Antoine et adapté par Franck à la mondialisation - et la réputation d'entreprise à l'écoute de son environnement. Mais aux Carasso est attachée l'image des produits, ce qui a fait leur succès. En trois mots : la qualité, la publicité et l'innovation. "BSN, c'était de l'industrie lourde, du verre. Daniel nous a apporté la culture du consommateur", explique l'actuel PDG. "La famille Riboud, c'est BSN. Danone, c'est la famille Carasso. Même si après il y a eu symbiose", reconnaît-il.

Kilencven év távlatából, meglepőek a jelenlegi és a XX. század első felében létező Danone közötti hasonlatosságok. Beleértve az egészségre való törekvés megszállottságát. Ha ma a csoport megismétli annak, aki hallani akarja, hogy a feladata nem más, mint "ellátni az egészségügyet a lehető legnagyobb számú élelmiszerrel", Isaac Carasso a kezdetektől fogva nem akart középszerű terméket piacra dobni, hanem egy kifinomult joghurtot, amely jót tesz az egészségnek. Ennek érdekében, támogatta Elie Metchnikoff, a Pasteur Intézet orosz származású kutatójának munkáját, aki létrehozta a tejsavas erjesztést, amely feltehetően segít a betegségek és az öregedés elleni küzdelemben. Isaac kedvet érzett a tudomány támogatásához. Ez mindig így működik az óriás tejipar esetében, ami vállalattá vált.

Avec quatre-vingt-dix ans de recul, entre le Danone actuel et celui de la première moitié du XXe siècle, les parallèles sont étonnants. Notamment l'obsession de la santé. Si, aujourd'hui, le groupe répète à qui veut l'entendre que sa mission est de fournir "la santé par l'alimentation au plus grand nombre", Isaac Carasso, dès l'origine, n'avait pas voulu vendre un banal produit, mais un yaourt sophistiqué et bon pour la santé. Pour se lancer, il s'était d'ailleurs appuyé sur les travaux d'Elie Metchnikoff, chercheur d'origine russe de l'Institut Pasteur, qui avait établi les vertus des ferments lactiques, censés aider à lutter contre les maladies et la vieillesse. Isaac aimait déjà avoir la caution des scientifiques. C'est toujours le cas pour le géant des produits laitiers frais qu'est devenue l'entreprise.

Egy másik párhuzam: az innováció íze. Daniel az, aki útjára bocsátotta az első gyümölccsel ízesített, bársonyosan könnyű joghurtot. Két évvel ezelőtt, az Actimel vagy Danacol után, Danone bedobta magát a dermonutrition-ba az Essensis-vel, ami a bőrt táplálja. Egy nem éppen üdvözlendő újítás - ügyfelek hiányában, a csoport eltünteti a polcokról -, de ami egy nap még újjászülethet, esetleg valami más formában.

Autre parallèle : le goût de l'innovation. C'est Daniel qui s'est lancé le premier dans le yaourt aromatisé, celui aux fruits, le velouté ou l'allégé. Il y a deux ans, après Actimel ou Danacol, Danone s'est lancé sur le créneau de la dermonutrition, avec Essensis, le "yaourt qui nourrit la peau". Une innovation pas forcément heureuse - le groupe vient de le retirer des rayons, faute de clients -, mais qui pourrait renaître un jour sous une forme ou sous une autre.

Reklám oldalról, a stílus hasonló: "Danone, a boldog emésztés desszertje". Az Activia szlogenje, azé a joghurté, amely megkönnyíti az emésztést, ami egyike a csoport vezető termékinek? Nem, ez az első, nyolcvan évvel ezelőtt Franciaországban forgalmazott joghurt,amiről szó van.

Côté publicité, le registre est similaire : "Danone, le dessert des digestions heureuses". Est-ce le slogan d'Activia, le yaourt qui facilite le transit intestinal, un des produits phares du groupe ? Non, c'est celui du premier yaourt commercialisé en France, il y a quatre-vingts ans.

De a Carasso-család  már eldobta a jövendő csoport alapkövét, volt ugyan egy törekvés, amit Daniel nem tudott egyedül megvalósítani: "Világmárkává tenni a Danone-t", mint ahogyan egy filmben magyarázta öt évvel ezelőtt. 1972-ben, útja keresztezte a BSN élén álló Antoine Riboud útját, aki az OPA Saint-Gobain-i bukását követően elhatározta, hogy beruház a tartalomba. "Álmodoztatott, álmodoztattam", mondta egyszerűen Carasso.

Mais si la famille Carasso a jeté les bases du futur groupe, il y avait une ambition que Daniel ne pouvait réaliser seul : "Faire de Danone une marque mondiale", comme il l'explique dans un film réalisé il y a cinq ans par l'entreprise. En 1972, son chemin a croisé celui d'Antoine Riboud, à la tête de BSN, un géant du verre qui, après l'échec de son OPA sur Saint-Gobain, a décidé d'investir dans le contenu. "Il m'a fait rêver, je l'ai fait rêver", raconte M. Carasso, simplement.

1994-ben a BSN Danone lett. A márka jelenleg 50 országban van jelen; naponta 140 millió, évente 51 milliárd doboz joghurtot értékesít.

En 1994, BSN est même devenu Danone. Aujourd'hui, la marque est présente dans 50 pays ; elle vend 140 millions de pots de yaourt par jour, et 51 milliards chaque année.

Forrás: Le Monde - Laetitia Clavreul

Fordítás: Párducz Erzsébet

Hibát találtál? Te máshogy fogalmaznál? Szólj hozzá hozzászólásban. Akár Facebook vagy Google felhasználóként is bejelentkezhetsz.

Doku a Danone-sztoriról:

{youtube}

{/youtube}

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó