Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

December 25-én ajándéközön áraszt el bennünket, de a keresztény világ ezen a napon elsősorban Jézus Krisztus születésére emlékezik több mint 2000 éve. Valójában mi az, ami bizonyossággal tudható erről az eseményről? A témával a Science et Vie Junior magazin foglalkozott.

Mikor született Jézus?

A pontos választ erre a kérdésre senki sem tudja. Viszont akkor honnan ered a december 25-i dátum? Jézus Krisztus tényleg december 25-én született?

Ennek kicsi a valószínűsége. Az Ókorban gyakran előfordult, hogy a legtöbb ember, így Jézus sem tudhatta pontosan, melyik napon, illetve esetleg, melyik évben születhetett. A forrásanyag összeollózásával, valamint deduktív eljárások révén a mai történészek a születés időpontját Krisztus előtt 6-4-re teszik!{nomultithumb}

Ez nem azt jelenti, hogy Jézus időutazó lett volna, csupán azt, hogy a naptár, amely az éveket Jézus születésétől számítja Európában csak 1000 körül terjedt el. Ez a naptár azonban egy VI. századi szerzetes (természetesen Krisztus után), Denys le Petit, téves számításaira épült. Mire rájöttek, hogy sem a matematikához sem a történelemhez nem értett, már késő volt.

Számításaiban 4 évet figyelmen kívül hagyott Augusztus császár uralkodásából, ennek alapján feltételezhetjük, hogy Jézus saját maga előtt 5-ben születhetett. Vajon milyen évszak lehetett akkor? Ezt a kérdést a mai napig homály fedi. Az első keresztények összevonták a születésnapokat: egy napon, azaz január 6-án ünnepelték a születésének és a keresztelésének a napját (ez utóbbiban felnőttként részesült).

A december 25-i dátumot fokozatosan először Róma fogadta el 336-ban, majd Konstantinápoly 380-ban. Ennek a változtatásnak a magyarázata abban keresendő, hogy az Ókorban a számok ismételt használata isteni befolyás jeleit feltételezte, azaz akkor alkalmazták azokat, amikor nagy egyéniségek életéről tartottak elbeszélést. Mivel Jézus halála a hagyomány szerint március 25-re tehető, amely egyúttal a gyermek Jézus fogantatásának napja, arra lehet következtetni, hogy a születésének időpontja, pontosan 9 hónappal március 25-e után, azaz december 25-re tevődött át.

Az is igaz, hogy ez a nap nagyon közel van az év legrövidebb napjához, a téli napfordulóhoz (amely az adott évtől függően, december 20-a és 22-e közé esik). A kihunyó félben lévő, de mégis újjáéledő fény szimbolikája tökéletesen összeegyeztethető azzal a mély értelemmel, amellyel Jézus születésének napját és annak megünneplését felruházzák. A keresztények ugyanis benne látják Isten küldöttjét, azaz a Messiást, akinek a szava megvilágosítja a világot és megmenti az emberiséget a halál sötétségétől.

Folytatjuk!

 

Szószedet (magyar-francia)

  1. bizonyossággal=avec certitude

  2. A történészek a születés időpontját....-ra/re teszik=Les historiens situent sa naissance

  3. elterjed, uralkodóvá válik Európában=s’imposer en Europe

  4. ...-ra/re épül=se baser sur

  5. Ezt a rejtélyt homály fedi (szó szerint: „lebeg”, levegőben van)=Le mystère plane toujours

  6. pontosan kilenc hónap=neuf mois pile

  7. egybeesik valamivel=coïncider avec

  8. A kihunyó félben lévő, épp eltűnni készülő=Être sur le point de disparaître

  9. Akiben a keresztények Isten küldöttjét látják=En qui les chrétiens voient l’envoyé de Dieu

  10. konkrétan, azaz...=spécialement

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó