Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A napokban Budapesten járt Kelche (63) tavaly június óta tölti be a tisztet. A nagykancellári poszton ugyan számos híres marsall - a többi között a napóleoni háborúkból ismert MacDonald, Mortier vagy Oudinot - elõzte meg az elmúlt két évszázadban. A volt francia vezérkari fõnök (1998-2002) nem tekinti katonai megbízatásnak e hivatalt. Egyik fõ céljának azt tartja, hogy minél több olyan közember kaphassa meg a Franciaország egyik legismertebb jelképének számító Becsületrendet, akik rendkívüli teljesítménye valamilyen okból kifolyólag nem kerül rivaldafénybe, a "társadalom elmegy mellettük".

Az Afrika több pontján (Csád, Dzsibouti, Elefántcsontpart) szolgálatot teljesített nyugalmazott tábornagyot a nagykancellári székben a kiválasztás szigorúsága lepte meg leginkább. Az 1962-ben, a néhai Charles de Gaulle tábornok-államfõ idején átdolgozott rendszerbe négy szûrõt építettek be, s ezek garantálják, hogy középszerû jelölt dossziéja ne kerülhessen a rend nagymestere, vagyis a mindenkori köztársasági elnök elé. - A túl sok kitüntetés olyan, mint a rossz pénz, inflálódik - indokolta, hogy miért szabták meg 125 ezerben a Becsületrend lovagjának nevezett francia állampolgárságú tagok létszámát.

A Becsületrend különbözõ rangjai - lovag, tiszt, parancsnok, illetve fõtiszt és nagykereszt lovagja - körében a nõk aránya jelenleg 22-23 százalék között mozog. E mutató sokat változott, de még mindig nem felel meg a nõk társadalmi szerepének - ismeri el Kelche. Ami a fegyelmi ügyeket illeti, a "lovagi botlások" száma évente 30-40 között mozog: ha egy lovag súlyos vétséget követ el, s ezért két évnél hosszabb szabadságvesztésre ítélik, automatikusan visszavonják a Becsületrendet. Enyhébb büntetések esetén a fegyelmi bizottság hivatott dönteni a vörös szalagos érdemrend sorsáról.

A külföldiekkel együtt összesen 300 ezren tartoznak e különleges társaságba, amely - mint Kelche hangoztatta - a napi politika és a pártok felett áll. - Semmi értelme nem lenne, hogy mondjuk az Irak körüli feszültségek miatt kevesebb amerikai kerülne a rend lovagjai közé - tette hozzá. Nem a nemzeti hovatartozás, hanem az egyéni érdem számít - fûzte hozzá. A Becsületrend tavaly alakult magyar tagozta jelenleg 51 személyt tart nyilván, köztük a politikából Mádl Ferencet, Göncz Árpádot, Medgyessy Pétert, és Dávid Ibolyát, a kultúra területérõl pedig Koncz Zsuzsát.
(Forrás: NOL)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó