Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Annyira fontosnak tartják a Shoah-ról való beszédet, hogy már gyermekkorban megpróbálják közel vinni a témát a kis olvasókhoz: november hónap során például az Ifjúsági irodalom a Shoah történelméhez kapcsolódóan címû rendezvényen könyvbemutatók, felolvasások, elõadások szóltak a gyerekközönséghez is, a felnõttek pedig kerekasztal-beszélgetéseken értekezhettek a témáról. A szépen illusztrált à propos illusztráció: a francia gyermekkönyvek mindig magas színvonalon, mûvészileg maximális igényességgel illusztrált remekek mesekönyveknek tûnõ szomorú történetek egy része már öt-hat éves kortól olvasható. Például minden szempontból érdekes könyv lehet a La Petite Soeur de Kafka (Kafka kishúga), amely valóban Kafka testvérének sorsát beszéli el. Szerzõk: François David és Anne Harbauts, kiadó: Esperluète.

Zsidó kisfiú a hõse Eric Emmanuel Scmitt magyarul idén megjelent regényének: Noé gyermeke (Európa). Ez az író harmadik magyarul megjelent könyve az Oszkár és Rózsa mami (2004, Európa) és az Ibrahim úr és a Korán virágai (2005, Európa) után. Ez utóbbi adaptációja egyébként François Dupeyron azonos címû filmje Omar Sharif fõszereplésével. Schmitt regényíró és drámaíró egyszerre. Mûveit negyven nyelvre fordították le, színmûveit ötven ország színpadán játsszák, ezzel jelenleg õ a legnépszerûbb francia színpadi szerzõ a világon. A Francia Akadémia is elismerte életmûvét: 2000-ben neki ítélték a Grand Prix du Théâtre címû díjat. Legújabb mûve, La rêveuse d’Ostende / Az Ostende-i álmodozó (Albin Michel) filozofikus novellák gyûjteménye. Közös motívuma e novelláknak a múlt felidézése, a szerelem, a képzelet, az olvasás szerepének vizsgálata saját életében. De hevesen tiltakozik az ellen, hogy az autentikusság, az õszinteség önmagában érték lenne. Számára az imagináció a lényeg: a vágyak, az ábrándok, az ösztönök által diktált szöveg.

Egy híján ötven éve, 1958-ban jelent meg Philippe Sollers elsõ könyve Une curieuse solitude / Különös magány címmel. Lenyûgözõ életmûvet tudhat maga mögött ez a sokarcú alkotó, aki regényíró, esszéista, kritikus, újságíró, lapszerkesztõ egy személyben. Ötven évnyi alkotásban eltelt élet – van mit összegeznie legújabb könyvében: Un vrai roman / Egy igazi regény (Plon). „Gyakran szememre vetették, hogy nem írtam ’igazi regényeket’, vagyis olyan könyveket, amelyeket úgy olvasunk, ahogyan egy filmet nézünk. Nos, tessék, itt van egy, de ez az én valóságos létezésemrõl szól: emlékekrõl, élethelyzetekrõl, portrékról. Rengeteg irodalmár, filozófus vagy politikus hírességet ismertem: itt vannak, belülrõl ábrázolva. Ami az én személyes, eléggé egyedi és félreértésekkel kísért kalandomat illeti, szükségszerûnek tûnt számomra, hogy megvilágítsak egyet s mást. Elvégeztetett.” – bocsátja útjára könyvét Sollers.

És végül nem lehet nem beszélni egy októberben megjelent könyvrõl: egy élõ legenda legújabb regényérõl, amely rég nem látott vihart kavart a francia irodalmi életben. Az örök ifjú és nagy öreg Alain Robbe-Grillet-rõl van szó, aki 1953 óta folyamatosan jelen van az irodalomban kisebb-nagyobb botrányokat okozva mûveivel. Az ártatlan Un roman sentimental / Egy érzelmes regény címet viselõ könyvet nagy várakozás elõzte meg, mert kiadója (Fayard) gondoskodott arról, hogy kellõ titokzatossággal fûszerezve adagolja legújabb dobásáról az információmorzsákat, miszerint fóliába csomagolva árusítják majd, felvágatlan lapokkal, sõt azt is tudni lehetett, hogy a borítón a következõ kiadói megjegyzés fog szerepelni: „a kiadó fontosnak tartja megjegyezni, hogy ez a ’tündérmese felnõtteknek’ látomásos fikció, amely könnyen sértheti egyesek érzékenységét”.

A „nouveau roman pápája” ezzel a mûvével hatalmas vitát robbantott ki az irodalmi fikció szabadságát hirdetõk és az erkölcs védelmezõi között. Ugyanis Sade márki hagyományainak nyomában járva a regény nem más, mint a legnyersebb módon ábrázolt erotikus jelenetek sokasága; egy olyan apáról szól, aki saját lánya sajátosan felfogott nevelését végzi; további jelzõket keresve kikerülhetetlennek tûnnek a szadista, amorális, pedofil minõsítések. S ez köztudottan rendkívül sokkoló téma szerte a világban. A szerzõ egyelõre szûkszavúan nyilatkozik új könyvérõl: „Ezek az én fantazmáim… Egyre inkább összekeverik a fantazmát és annak megvalósulását…. Mindenesetre, hogy megvédjem tételemet, Arisztotelész velem van, mégpedig a katarzis tézise…” Kíváncsian várjuk, lesz-e vállalkozó szellemû fordítónk e talányos mû magyarítására. (kitekinto.hu)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó