Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

„la lumière de la raison lucide”
„a világos értelem fénye”

Ehhez egy tanulmánykötet adja a motivációt: A számkivetett hűsége. (Megjelent: Balatonfüred, 2014) A két író, irodalomtörténész, a francia irodalomnak is nagy barátai, Németh István Péter és Praznovszky Mihály írásainak gyűjteménye deríti kedvünket, lendíti a gondolatokat a XVIII., a Felvilágosodás százada (siècle des Lumières) felé. A kötet finom külső borítóján egy kézzel írt szövegrészlet adja a hátteret, rajta ez olvasható: „A Magyar Lator. (A Mester és a Tanítvány.)” Hogy ki kicsoda és kinek mit osztott ki a sors (vagy mit vállalt az egyén), azt döntse el az olvasó. Többszereplős a történet, a témát bővítendő, megtoldjuk némi kapcsolódó francia irodalommal. A magyar irodalomtörténet több értékes munkája ismerteti ezt a fényes korszakot, itt egy francia forrást említünk: Felvilágosodás, Pierre CHAUNU gyűjteményes műve az Európa kultúrtörténete sorozatban. (Osiris Kiadó, 1998, a fordítás alapjául szolgáló mű: La civilisation de l’Europe des lumières. Fordította Nagy Géza, akit többször megidéztünk a honlapon, lásd Kosztolányi Dezső: Zászló és Ki volt Nagy Géza?)

Batsányi János Franciaországra irányuló figyelme közismert. Érdemes ezt francia nyelvű forrásokkal is megerősíteni. E korszaknak nagy az irodalma francia és magyar oldalon egyaránt. Ennek feltérképezése nem feladatunk, most egy szűkebb, de fontos körben tájékozódtunk, megnéztük, hogy a Magyarországot bemutató francia nyelvű könyvek egyike-másika milyen ismereteket közöl hazánk történelméről, pontosabban a felvilágosodás eszméjének magyar követőiről, hirdetőiről, képviselőiről. Az útikönyvek célbavétele különösen fontos, mert sajnos ezek egy része hamis információkkal traktálja az idegeneket, így félrevezetve őket. Ez nem méltó hazánkhoz, és méltatlan a hazánk iránt érdeklődőkkel szemben. Erre kirívó példaként hívja fel a figyelmet Ferdinandy György recenziója.  Érdemes lenne ezt a témát alaposabban körüljárni, például kutatni az útikönyvek politikai imázsformáló szerepét. (Vajon ez a kiadó a többi országot is ebben a „stílusban” mutatja be?) Cikkünk folytatásához feltétlen ajánljuk a recenzió elolvasását (lásd „Hírünk a nagyvilágban”).

Mert az megér egy misét. Szerencsére van másféle is rólunk. A Batsányi-kötet eszmevilágához kapcsolódóan a következő irodalmat tanulmányoztuk: Miklós MOLNÁR, Histoire de la Hongrie,Hatier, 1996.István LÁZÁR, Petite histoire de Hongrie, Bp., Corvina, 1989. Poésie et révolution, Petöfi et la Hongrie d’aujourd’hui, Europe,revue littéraire mensuelle, Paris, février, 1973.

A jegyzeteket, idézeteket franciául adjuk meg, tisztelgő ragaszkodással az eredetihez, de talán jót teszünk ezzel a frankofón érdeklődőknek, és ajánlhatjuk a francia nyelvet tanulóknak, azzal a szándékkal is, hogy közvetítsék franciául beszélő ismerőseiknek. Mert mint tudjuk, Batsányi, a Biztatás, A látó, A magyar író feladatai között hirdette: „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” (A franciaországi változásokra, 1789)

- . -

La civilisation française remplit une grande place dans l’histoire à former l’Europe, en donnant beaucoup de valeurs pour la construction européenne d’aujourd’hui.

La France, au cours de son histoire, a présenté assez de braves modèles pour les Hongrois, et la Hongrie a regardé la Révolution française avec une vive attention. Dès sa première heure, „le poète républicain János Batsányi a salué »les revirements en France« dans un poème violemment anti-féodal (publié plus tard, en 1792):

Et vous, bourreaux de serf, vous dont la raison d’être
Est de faire couler le sang dans vos pays,
Ouvrez plutôt les yeux: vous verrez apparaître,
Le destin que pour vous on écrit à Paris.

(Traduction de Guillevic et de J. Rousselot)

„Quelques textes de Batsányi sont révélateurs du climat de l’époque: »Beaucoup d’espions rodent en Hongrie. On est vite taxé de jacobin. Les pretres en particulier poursuivent leur vieux mérier«, écrit-il en février 1793 dans une lettre privée. En conclusion: »Dans notre patrie aussi la révolution est inévitable et, puisque la lumière de la raison lucide n’a pas avancé, elle se ferait à la Hora et Gloska.«”  (MOLNÁR, i. m. 218.)

Batsányi előfordul Napóleon kapcsán is. Ismert: közreműködik Napóleon magyarokhoz intézett kiáltványának fordításában, sőt radikális közbeszúrásokkal egészítette ki. De ez sem hatotta meg a rendeket. Az esemény, a „visszautasítás” megtalálható: „… le refus de Napoléon en 1809…” (LÁZÁR, i. m., 143.)

- . -

Ha már Batsányi „elkerülhetetlennek” tartotta a forradalmat, folytassuk a fényes poétai utat immár Petőfi Sándorig, aki kijelölte a feladatot a XIX. század költői számára.

„Et un autre grand poète: Sándor Petőfi. Voilà un passage de son poème intitulé Aux poètes du XIXe siècle (en janvier 1847, avant la Révolution hongroise de 48):

Lorsqu’à la corne d’abondance
Tous puiseront également,
Lorsqu’il y aura une place
Pour tous à la table du Droit,
Lorsque dans toutes les fenêtres
Le soleil de l’Esprit luira,
Nous pourrons dire: Arrêtons-nous
Car, Canaan, nous y voilà…”

(Traduction de Jean Rousselot, Europe, 41.)

Citons quelques mots d’une écriture d’Europe, revue littéraire mensuelle, février 1973. „Voilà un résumé frappant de la vision politique fortement babouvienne de Petöfi. Nous y voyons le but final, clairement défini: l’opulence (c’est-à-dire le bonheur) dans lesquels „tous puiseront également”; le moyen d’y parvenir, c’est le Droit (c’est-à-dire la liberté); enfin, Petöfi précise quelle est la valeur morale et culturelle de ce but: Lorsque dans toutes les fenêtres / Le soleil de l’Esprit luira,…

Ces idées sont três bien exposées d’ailleurs dans son chef-d’oeuvre L’Apôtre (Europe, 42.):

Quel est notre but à tous?
Le bonheur? Et le moyen? La liberté!
La liberté, luttons pour elle…”

„Mi célja a világnak?
Boldogság! S erre eszköz? A szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,”

Két megjegyzés idekívánkozik. Az egyik a fordításra vonatkozik, minden különösebb elemzés nélkül. Fontosnak tartjuk a francia személyességét, az egyénre szóló feladatot: ’világ’ helyett: a ’mi mindannyiunk célja’, a harc közös (’harcoljunk’), a magyarban ez egyes szám első személy. (Ennek mélyebb elemzése érdekes társadalmi viszonyokat, szerepeket tárna fel, hasonlóságokat és eltéréseket a francia és a magyar „közösségi szövetben”. Idézzük fel a francia himnusz többes szám első személyes buzdítását: „Allons enfants… és persze „de la patrie”.) A másik megjegyzéssel a francia nyelvű irodalmi magazinra hívjuk fel a figyelmet: rendkívül gazdag és pontos. Kiváló téma a magyar és a francia kulturális kapcsolatok kutatására.

Ezt segítheti egy nem régen megjelent hatalmas forrásanyag: Encyclopédie thématique, éd.igazgató Anne OLLIER,Encyclopaedia Universalis, Mediasat, Paris, 2005.A 22 kötetes enciklopédia több magyar hírességet, írókat, költőket mutat be, tanulmányozni, esetleg témaként feldolgozni érdemes. Hasznos, hiteles tanulmányok, a magyarországi és a frankofón területeken élő magyar, valamint francia szerzők munkái segítségünkre voltak a Fűzfa Balázs által irányított „A 12 legszebb magyar vers”-sorozat francia fordításainak elemzésében.

Úgy gondolom, hogy „A számkivetett hűsége” és a Balaton melléki kutató szerzők, valamint e nagy történet többi szereplőjének hűsége, a „magyar lantosok” állhatatos törekvése megérdemli, hogy a franciákkal folytassuk az utat a „felvilágosodás világossága” felé. Mert semmi kétség, nincs itt még a Kánaán. „És addig?” – „Et jusque là?” Sok kérdés adja magát, de maradjunk a franciáknál: „Et maintenant, que vais-je faire?” – ahogy Gilbert Bécaud zengi fülünkbe keserű-filozofikusan a XX. században – „Vers quel néant glissera ma vie?” De nem a ’semmi’ (néant) felé vennénk az irányt. Gondoljuk csak meg, volt egyszer egy francia irodalmi magazin, 1973-ban. A címe pedig: Europe. Lemaradtunk volna valamiről?

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó