Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Nagy Géza Tanár úr – a francia kultúra közvetítője, irodalomtörténész, fordító – emlékének.

„egymásba csendül a szín és a hang s az illat.”
„Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.”

A francia irodalom egy magyar középiskolai tankönyvben. Pontosabban tankönyvsorozatban, mert három már megjelent, a negyedik nyomdai előkészületi szakaszban várja sorát. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtankönyveiről van szó: irodalom 12, irodalom 11, irodalom 10. Mert a szerző, a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem irodalomtörténésze (egyetértésben a szerkesztőkkel) „visszafelé halad”. (Hogy miért, az érdeklődők tegyék fel kérdéseiket, például a szerzői honlapon, itt: www.12legszebbvers.hu).

Fűzfa BalázsA tankönyvek a kétszintű érettségire való felkészüléshez adnak segítséget, világosan elkülönítve a középszintű és az emelt szintű érettségihez tartozó tartalmakat (szövegeket, feladatokat). A szerző szándéka szerint alkalmazkodni kívánnak az olvasók, tehát az érettségi előtt álló diákok olvasási szokásaihoz, továbbá az irodalomtudomány aktuális tendenciáihoz. Sok újdonság jelenik meg, például, a szemléletmód, melynek lényege a koncentrikusság, egyben látás, összefüggések átfogása, komplexitás, ugyanaz a téma, látásmód más oldalakról megközelítve.

A könyv „nemcsak az eleje felől a vége felé haladva olvasható és tanulható, hanem ide-oda lapozgatva, az asszociációk, az utalások, az ugrópontok – ha tetszik: hiperlinkek – mentén is”. Így egy-egy probléma több szempontból is előkerül, ami más-más vélemény alapja is lehet. Előtérbe kerül az internethasználat, figyelembe véve a tanulók digitális attitűdjét, ugyanakkor fejlesztve a dinamikus olvasást, az internetes kutatást és alkotást, segítve a nyomtatott irodalom felfedezését. A sokféle feladat, sokféle tevékenységet kínál, nagy lehetőség van az önálló tanulói munkára. Minderről bővebb ismertetést itt: http://www.kronikanova.hu/irodalom_10_01.htm

Oldalak az irodalom10-ből

Honlapunkon folyamatosan ismertetjük Fűzfa Balázs „A 12 legszebb magyar vers”-sorozat francia fordításait, a kapcsolódó elemző írásokkal. A Konferencia- és könyvsorozat szerepel az irodalom 10 tankönyvben is. (303-306. o.) Ezúttal kis összeállítást kívánunk átnyújtani a tankönyvekben megjelenő francia irodalmi művekről, szerzőkről. Nem a teljesség igényével, csupán szemezgetve, néhány szép példa felmutatásával. A gondolati csomópont, a „kulcs” nem lehet más, mint Baudelaire gyönyörű szonettje, a modernség beköszöntője, a szimbolista vers: Kapcsolatok – Correspondances, (irodalom 11, 317. o., a tankönyvben mindkét nyelven):

Charles BaudelaireCharles Baudelaire : Correspondances

La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles:
L’homme y passe a travers des forêts de symboles
Qui l’observenet avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme une nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
– E t d’autre, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Kapcsolatok

Templom a természet: élő oszlopai
időnkint szavakat mormolnak összesúgva;
Jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.

Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok,
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák,
– s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok,

melyek a végtelen kapuit nyitogatják,
mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoé:
test s lélek mámora zeng bennük ég felé.
(Szabó Lőrinc fordítása)

A könyvek koncepciójának központi fogalma a „modernség”, arra fókuszálva, az egyes korszakokban bekövetkező – ahogy a szerző nevezi – „irodalomtörténésekből” épül fel az irodalom története. A modernség kezdete pedig 1857-ra datálódik. Miért oly jelentős Baudelaire költészete? Mert ott az isteni, a fény: „egész élete, művészete harc az elérhetetlen tökéletességért”, olvashatjuk egy tanulmányban. Baudelaire szerint a modernség egyik fele az örök és változatlan, a másik fele az átmeneti, a múlékony, az esetleges. „Nincs hozzá jogunk, hogy a művészetnek ezt az átmeneti, tünékeny elemét, amely oly gyakran változtatja formáját, megvessük, vagy elhanyagoljuk. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, számíthat rá, hogy hamarosan valamilyen absztrakt, megnevezhetetlen szépség légüres terében találja magát, amilyen az első asszony szépsége volt a bűnbeesés előtt.” (TORNAI József, „Ébred a részeges baromban is egy angyal”. 150 éve, 1857-ben jelent meg a Fleurs du Mal, Hitel, 2007/6, 78-92 = http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20070625-87975.pdf)

Paul VerlaineDe nem hiányozhat Verlaine Art poétique című költeménye sem, amelyet Kosztolányi Dezső Költészettannak fordított. Verlaine a zenét emelte a vers lényegévé, mely a legpontosabban fejezheti ki az értelmen túli tartományokat, az érzéseket, a hangulatokat. Ehhez az első és az utolsó versszakot idézzük meg:

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair,
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

(…)

Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thyme…
Et tout le reste est littérature.

 

Zenét minékünk, csak zenét,
ezért a versed lebegőben
ragadd meg a lágy levegőben,
amint cikázik szerteszét.

(…)

Egy jó kaland legyen dalom,
hajnalban, az ideges szélben
mentákra üljön észrevétlen... 

Mily tömör érzékletességgel közvetítette Kosztolányi Verlaine véleményét az összevissza szózuhatagokról: irodalom, amely tulajdonképpen „locsi-fecsi”! (Az Őszi dal (Chanson d’Automne) legutóbbi honlapi összeállításunk alapdarabja: Ha ősz, akkor Chanson d’Automne címen található.) Verlaine barátja Arthur Rimbaud is olvasható a tankönyvben, miként Guillaume Apollinaire, az avantgárd különféle irányzatait egyesítő lengyel származású költő. (irodalom 11, 317-323. o.)

Az irodalom 11 c. könyvben sorakoznak a francia próza 19. század második felének nagy alakjai: Gustave Flaubert, a klasszikus regény megújítója, az új formák keresője, híres regénye a Bovaryné (Madame Bovary), Guy de Maupassant, a novella nagymesterének első hosszúelbeszélése, a Gömböc (Boule de Suif), Émile Zola a Patkányfogó (L’Assommoir) és a Germinal című regényei. (Ez utóbbi az indusztriális társadalom keserveiről ad megrendítő tablót, a regényből készült nagyszabású film főszereplője Gérard Depardieu volt, akinek más alakításaival is találkozunk a könyvekben.) A prózában bekövetkezett jelentős változásokat, az írásmód újszerűségét Marcel Proust regénye Az eltűnt idő nyomában (À la recherche du temps perdu) hozza közel. (41. o. Megjegyzés: Mivel egy-egy téma visszatérően, más évfolyamon is előkerül, az oldalszámok csak egy „elérhetőséget” jelentenek.)

A detektívtörténetek kapcsán említésre kerül Balzac, az idősebb Dumas, kiknek néhány története, figurája a bűnüldözés vagy bűnözés egy-egy őstípusa.

Az irodalom 12-ben a detektívtörténetek kapcsán említésre kerül Balzac, az idősebb Dumas, kiknek néhány története, figurája „rokon a nyomozás, üldözés vagy bűnözés egy-egy őstípusával, alaphelyzetével”. Gondoljunk csak a bűnözőből lett pandúr, Vidocq alakjára. És természetesen e lapokon nyomoz Maigret, a francia nyelvű belga író, Georges Simenon híres főhőse. A sokféle filmes feldolgozások első emlékezetes alakítása Jean Gabin nevéhez fűződik. (irodalom 12, 282-287. o.) A visszatérő feldolgozás-metodika nyomán itt is említésre kerül a késő modernség korának nagy írója, Marcel Proust. „Az irodalmi posztmodernség kezdetei” c. fejezet mottóját Alain Robbe-Grillet, a nouveau roman, a francia „új regény” megteremtőjének gondolatai adják: „… az igazi írónak nem mondanivalója, csak megnyilatkozási módja van’” (245. o.)

Az irodalomtudomány és nagy teoretikusai is helyet kapnak, így az új nyelvszemlélet és a strukturalizmus (a svájci-francia Saussure) a modern hermeneutikai irányzatok (Ricoeur és a dekonstrukció atyja, Jacques Derrida, 65-67. o.)

Mindhárom tankönyvben gazdag gyűjtemény található a kapcsolódó művészetek alkotásaiból, mint film, színház, fotó- és képzőművészet, például ránk köszön Delacroix, Renoir, Manet, Monet, Rodin s megpillantjuk a Lumière-fivérek mozgóképre csalogató plakátját. A színes képekkel ellátott könyvek „környezetbarát papírra készültek, előkészítésük során minden lehetséges munkafázist elektronikus úton végeztünk”, szól a nyomdai-kiadói tájékoztatás.

Il faut cultiver notre jardin. Ebben a szellemben dolgozhat hát diák és tanár.

Fűzfa Tanár úr élménydús irodalomkönyveket kínál, s egyben feladja a leckét: meg kell művelni a produktumokat, hogy eligazodjunk közöttük, s hogy újakat tudjunk létrehozni. Talán Voltaire felszólításának is eleget téve: „Il faut cultiver notre jardin” – a mondatban minden szó: ’kell’, ’művelni’, ’kertünk’, fontos. Miként Paul Éluard is nyomatékosítja: „Egy versben minden szó dolgozik”. Ebben a szellemben dolgozhat hát diák és tanár.

A legújabb, az irodalom 10 tankönyvet 2010. november 16-án mutatja be a Krónika Nova Kiadó a szakmai közönségnek.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó