Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Szép magyar versek franciául – Beaux poèmes hongrois en français

Série littéraire - poésie

ZÁSZLÓ ‒ LE DRAPEAU

KOSZTOLÁNYI Dezső verse – poème de KOSZTOLÁNYI Dezső

„Lélekben a nemzetek fölötti műveltséget, a
nemzetek közötti megértést szolgálom.” (Kosztolányi)
„Dans l’âme, je sers la culture au dessus des nations et
la compréhension entre des nations.”

ZÁSZLÓHAJTÁS

Beszélgetünk, két hajdani szegedi bölcsészhallgató, mintha csak a néhai Nagy Géza professzor úrral, a francia irodalom kiváló ismerőjével és közvetítőjével társalognánk, ugyancsak kollegiális és baráti hangnemben. 

Szóba kerül Kosztolányi Élet alcímű nagyszerű eszmefuttatása az Ábécé a versről és a költőről című esszéjében (Nyelv és lélek, Szépirodalmi Kk., 1971, 437). E húsz sor tökéletesen meggyőző cáfolatát adja az egyoldalú racionalizmusnak, amelyet az ókor óta filozófusok, tudósok hada testes művekben igyekezett trónra emelni vagy ledönteni onnan. (Talán ez is tágítja az értelmezés horizontját, hiszen tudjuk, mennyit támadták Kosztolányit hol racionalizmusáért, hol nacionalizmusáért, hol politikai megnyilvánulásaiért; még azt is rásütötték, hogy „erkölcsi nihilista”.)

Kosztolányi hasonlóan lenyűgöző szellemi teljesítményei közé soroljuk Zászló című versét a Meztelenül kötetből (1928), amely évtizedekkel megelőzte az általános rendszerelmélet és a strukturalizmus elméleti tételeit.

Magyar diákként annak idején a mi nemzeti színeinkkel jelenítettük meg képzeletben a versbeli zászlót. Később meglepetten fedeztük föl az indító élmény megfogalmazását a költő úti beszámolói között (Elsüllyedt Európa, Nyugat Kiadó és Irodalmi R.-T., é. n., 113‒114).

Nem gondoljuk, hogy csalódást kellene éreznünk az ihlető látvány (föltehetően a francia tricolor, azaz trikolór) külföldi volta miatt, hiszen a mi kokárdánknak is az a mintája.

{youtube}

{/youtube}

Tavaly megjelent új kiadásban az útinapló. A vonatkozó bejegyzés eredeti helyesírással a következő:

„Egy zászló.
Ott lengedez a hegytetőn, éjjel-nappal, szemben velem s nézem, csodálkozom rajta. Rud és vászon, de sem rudja, sem vászna nem használható semmire.
Csak lobog a szélben, izgatottan, eszményi hevülettel, hirdet valamit, lázasan, önmagát emésztve beszél, mint valami sovány politikai szónok.

Grenoble, 1925 szeptember 6.”

Kosztolányi számos versét lefordították franciára, honlapunkon is foglalkoztunk ezzel a Hajnali részegség elemzése kapcsán. (Lásd A 12 legszebb magyar vers franciául 6. rész - Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség, és Ablaktól világra… - Kosztolányi költészetéről.) A Zászlónak, illetve útinaplóbeli előzményének eddig nem találkoztunk francia fordításával. Így kínálkozott az alkalom az átültetésükre.

Fordította (traducteur): Sz. TÓTH Gyula, lektorálta (lecteur français): André GRANDJEAN

Drapeau

Il flotte là, à la cime de la montagne, nuit et jour, en face de moi, je le regarde
et je m’en étonne. Hampe et toile, mais ni sa hampe, ni sa toile
ne sont jamais utiles en rien.
Il frémit au vent, excité, chargé d’idées, il proclame quelque chose fébrilement,
il parle en se rongeant les sangs comme un orateur politique fatigué.

(Grenoble, 1925. „Europe en perdition”)

Zászló

Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindíg beszél.
Mindíg lobog.
Mindíg lázas.
Mindíg önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgy hogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán
egyedül,
birkózva a csönddel és a viharral,
haszontalanul és egyre fönségesebben,
lobog,
beszél.

Lelkem, te is, te is -
ne bot és vászon -
légy zászló.

Le drapeau

Ce n’est que bâton et toile,
mais ni bâton et toile,
c’est un drapeau.

Il parle toujours.
Il flotte toujours.
Il frémit toujours.
Il est en transe
au dessus de la rue,
en brandissant en haut
tout aux cieux,
il prêche quelque chose
avec enthousiasme.
Si l’on s’y habitue sans y porter attention,
si même on dort
nuit et jour,
et lui, tout amaigri,
il se tient comme un prédicateur apostolique fluet
au faîte du toit
seul,
défie le silence et la tempête
inutilement et plus majestueusement,
il flotte,
il parle.

Mon âme, toi aussi, toi aussi -
pas bâton et toile -
sois drapeau.

A magyar fordító és a francia lektor alkotói közreműködése Kosztolányi költői-írói-gondolkodói nagysága előtti főhajtás, vagy az alkalomhoz jobban illő szóval: zászlóhajtás. Csendes kísérlet a mindig lobogásra, csaknem száz év után is. Az internetkorszakban az ezernél is több kilométert könnyedén átszelő kétnyelvű üzenettel, egészen a grenoble-i hegycsúcsig.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó