Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Egy szép programra szeretnénk emlékeztetni Tisztelt Olvasóinkat: Dr. Fűzfa Balázs „A 12 legszebb magyar vers”-sorozatát követve közreadtuk a versek francia verzióját, rövid elemző megjegyzésekkel. 2012. áprilisában, pontban déli tizenkettőkor Vörösmarty Mihály A vén cigány című verse került sorra, több százan mondták el közösen a székesfehérvári Romkertben. Ebben a versben (1854) is, a Szózatban (1836) is, Vörösmarty mint próféta hirdeti „országának helyét a teremtő nemzetek között”, a XIX. századi „köztársasági aranykor hajnalán”. Ezt írtuk A vén cigány francia fordítását elemezve (A globalizmus hajnalán - Az ünnepvágyás keserve A vén cigány francia zenéjére).

A Szózat felkeltette Alexandre Dumas figyelmét is. A híres író III. Napóleon trónra kerülése után, 1851-ben, önkéntes száműzetésbe ment. Járt Oroszországban, huzamos időt töltött Angliában. Megfordult nálunk is, érdeklődött a magyar költészet iránt, a franciául jól tudó Jókai Vörösmarty-verseket fordított neki. Néhányat a nyersfordítások alapján le is fordított franciára, többek közt a „Szózat”-ot. (Ezen a szálon lelkesítő kapcsolódás vezet az olasz szabadságharchoz) A mai Európában időnként jó visszagondolni minderre, hogy erőt meríthessünk azokból a „daliás időkből”, melyeket Madarász Imre irodalomtörténész megfogalmazásában: „A legfényesebb századforduló” (XVIII–XIX. század) csillogó szellemisége és érzésvilága alapozott meg és táplált reményteljesen.

Verset olvasni jó, egyedül elmélyültség. Verset mondani közösen emelkedettség.

A hangulathoz kicsit megidézzük a közös versmondás nagy élményét. Verset olvasni jó, egyedül elmélyültség. Verset mondani közösen emelkedettség. Az együttmondásban megdöbbensz, rádöbbensz újra és újra egy szóra, már hallottad, de most mást jelent. Meglepődsz. Rezonál benned a szó. A vers összetartó ereje meg/hat. Felidéződik a reformkor emléke, adózva a hazának. Ez is demonstráció: jelenlét és akarat kifejezése, lírai demonstráció. Békés. Béke lenne a világon? Nem, sajnos nincs, de „mindig így volt e világi élet”, a béke pillanata ez, melyet magunk teremtünk körülöttünk. Fenséges békesség.

És ezek szerint, Nietzsche múlt századi üzenete nyomán (amely olyan „mai”, és Fűzfa Balázs irodalomtanításának egyik mottója) „tudunk rendezni egy ünnepet, és találunk olyanokat, akik örülnek neki”. Ez a művészet! Megtisztulás, példa az ünnepteremtés erejére, lokális ragyogás, üzenet a nagyvilágnak, az isteneknek. A vershangok segítségével a romereklyékből katedrális születik. Köszönjük, köszönjük, köszönjük, mondtuk együtt a nagy szervező, Fűzfa Tanár úr kérésére a Királyok Városában, hálánk jeléül háromszor. Merci, ami „A Varázslat”-os könyv szerint híd a jelenünk és az álmaink között.

A Szózatot, Exhortation a franciák csak „magyar Marseillaise-nek” nevezték tisztelettel. NekünkSzózat, és ima. És az ima nem lehet hamis. Miként a versmondás – igazmondás, Illyés Gyula szavaival. Szóljon hát!    

SZÓZAT

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

 

EXHORTATION 

Reste fidèle à ta patrie
Hongrois, c’est ton berceau.
De sa chair elle t’a nourri
Et sera ton tombeau.

Au vaste monde, ailleurs qu’en elle,
Pas de place pour toi.
À vivre et mourir là, t’apelle
Ton destin quel qu’il soit.

Oui, sur ce sol où tes ancêtres
Ont tant de fois saigné,
Où se rattache un millénaire
Par tant de noms sacrés.

Ici luttèrent les armées
Du valeureux Árpád;
Là, les chaînes furent brisées
Par les bras d’Hunyad.

Ici, ta sanglante bannière
Liberté, fut brandie;
Là, en des combats sanguinaires,
Les meilleurs ont péri.

Regarde: après tant d’infortune,
De luttes entre nous,
Survit notre mère commune
Elle est toujours debout.

Cette nation, vaste monde,
T’appelle sans rougir:
Mille ans de souffrance profonde
Serait-ce pour mourir?

Que pour rien aient saigné leur vie
Tant de fidèles coeurs?
Que tant d’âmes pour la patrie
Soient mortes de douleur?

Se peut-il que tant de pensées
D’ardeur, de volonté,
Pour rien les voulut dépensées
Quelque fatalité?

Il viendront, il doivent venir,
Enfin, les temps meilleurs
Auxquels tant des nôtres aspirent
En priant de tout coeur!

Ou bien – s’il faut ainsi qu’on aille -
Ce sera le charnier
Glorieux, et les funérailles
D’un peuple tout entier!

Les peuples viendront sur le tertre
Qui recouvre l’un d’eux,
Et l’on verra des millions d’êtres,
Des larmes plein les yeux.

Ô Hongrois demeure fidèle
À ta chère patrie.
Si tu tombes, toi qui vis d’elle,
Tu l'auras pour abri.

Au vaste monde, ailleurs qu'en elle,
Pas de place pour toi.
À vivre et mourir là, t’apelle
Ton destin quel qu’il soit.

(Traduit par Jean ROUSSELOT 
Anthologie de la Poésie Hongroise, Paris, Éditions du Seuil, 1962)

 

A fenti írásra érkezett olvasói levelet itt olvashatod (francia).

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó